Univerzalni plačilni nalog

UPN je obrazec za negotovinske in gotovinske plačilne transakcije ter pologe in dvige gotovine. 

Prednosti

  • Obrazec je enoten za območje SEPA, kar pomeni, da na enak način izvedete tako domača kot čezmejna plačila.
  • Z UPN lahko plačujete v poslovalnicah, prek NLB Proklika, Klikpro (s funkcijo Slikaj in plačaj QR kodo ali UPN talon) ali prek NLB Teledoma (zasebniki). To pomeni, da vam je 24/7 na voljo vsaj ena pot za plačilo.
  • Če ste izdajatelj UPN nalogov, izdajajte nove UPN s QR kodo, lahko pa uporabite tudi vrstico OCR. Več o UPN s QR kodo (predstavitev obrazca, tehnični standard, navodila,…).
  • Če obrazec UPN izpolnjujete v elektronski obliki, lahko poljubno vnesete podate o plačilu tako, da boste lažje vodili evidenco plačil. 
Več

V polje »naziv dolžnika« lahko na primer vpišete ime dolžnika, če je različen od plačnika. Opredelite lahko tudi kodo namena plačila, ki opredeljuje namen plačila v obliki štirimestne kode (povzete po ISO 20022 standardu). Če podatek o kodi namena ni naveden, vam svetujemo, da ga pridobite od prejemnika plačila oziroma jo izberete iz spletnega naslova www.nlb.si/sepa-koda-namena.

Izvajanje storitev

Pogoji

  • Pravilno izpolnjen obrazec UPN ali predložitev vseh potrebnih podatkov za izvršitev plačilne transakcije.
  • Zagotovljeno kritje na računu in kritje za nadomestilo.

Izvajanje

Dodatne informacije o univerzalnem plačilnem nalogu dobite tudi pri svojem poslovnem skrbniku.

Stroški

Urnik in splošni pogoji

Več informacij

Pogosta vprašanja

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 19 držav evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

  • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak zadostuje le eden.
  • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.
nlb klik pro kv 1920x468

Mobilna banka Klikpro

Do svojih poslovnih financ lahko dostopate hitro, varno in udobno, kar prek svoje mobilne naprave. Za izvajanje enostavnih bančnih poslov 24/7.

poslovni racun 01

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!