Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora s strani NLB d.d.

Za katere namene in na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je NLB d.d. , Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »NLB«).

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (»DPO«):

Po elektronski pošti: dpo@nlb.si

Po pošti : NLB d.d., Skladnost poslovanja in krepitev integritete, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

V zvezi z izvajanjem videonadzora se lahko obrnete tudi na našo organizacijsko enoto Preiskave in varovanje, ki je v banki zadolžena za izvajanje videonadzora, in je dosegljiva na e-naslovu varovanje@nlb.si.


Za katere namene in na katerih pravnih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke?

Lokacija videonadzora: Bankomati NLB

Namen obdelave: Banka izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Pravna podlagaZakoniti interes banke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov; v nadaljevanju: »GDPR«), ki ga banka uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju »ZVOP-2«).

Lokacija videonadzora: Okolica poslovnih stavb NLB

Namen obdelave: Banka izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Pravna podlagaZakoniti interes banke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov; v nadaljevanju: »GDPR«), ki ga banka uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 80. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju »ZVOP-2«).

Lokacija videonadzora: Notranjost nekaterih delovnih prostorov NLB

Namen obdelave: Banka izvaja videonadzor z namenom z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja. Videonadzor se izvaja le znotraj tistih delovnih prostorov, kjer je to nujno potrebno za varnosti ljudi in premoženja, tega pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Pravna podlagaZakoniti interes banke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga banka uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 78. člen ZVOP-2).

Lokacija videonadzora: Vhod v poslovne prostore NLB

Namen obdelave: Banka izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in nadzora vstopa ali izstopa iz poslovnih prostorov.

Pravna podlaga: Zakoniti interes banke za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in nadzor vstopa in izstopa iz poslovnih prostorov (člen 6(1)(f) GDPR), ki ga banka uresničuje ob izpolnjevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja (76. in 77. člen ZVOP-2).


S kom delimo vaše podatke?

Vaše podatke bo poleg zaposlenih v banki obdeloval tudi naš pogodbeni obdelovalec –  zunanji izvajalec uporabniške podpore za sistem videonadzora. Slednji bo podatke obdeloval v imenu in za račun banke, v skladu z določili pogodbe in v okviru izvajanja storitev, katere jim je s pogodbo zaupala banka.

Posebni vplivi obdelave 

Možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike (npr. policija).

Neobičajne nadaljnje obdelave

Spremljanje dogajanja v živo.

Koliko časa hranimo vaše podatke?

Posnetke iz bankomatov brišemo po 2 mesecih. Ostale posnetke brišemo po 6 mesecih.


Kakšna so vaše pravice? 

Pravica dostopa

Od nas imate pravico dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in zahtevati dostop do teh podatkov ter kopijo osebnih podatkov. Imate pravico do ene (brezplačne) kopije osebnih podatkov v elektronski ali tiskani obliki. Za dodatne kopije lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov priprave kopije.

Pravica do popravka

Imate pravico, da popravimo netočne podatke o vas oz. dopolnimo vaše nepopolne podatke. Če boste zahtevali popravek vašega posameznega osebnega podatka, si pridržujemo pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodimo, neustrezen.

Pravica do izbrisa

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar: (i) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani; (ii) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (iii) so vaši osebni podatki obdelani nezakonito; (iv) je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti.

Pravica ugovora obdelavi

Imate pravico, da ugovarjate obdelavi, če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših zakonitih interesov. V tem primeru bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da omejimo obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (i) oporekate točnosti svojih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (ii) je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (iii) vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (iv) ste ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.

Svoje pravice lahko uveljavljate pri pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov, preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na videonadzor, lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ali ste svoje podatke dolžni zagotoviti? Kakšne so posledice, če jih ne zagotovite?

Svojih podatkov nam niste dolžni zagotoviti. 

Uporaba naših bankomatov, ki so pod videonadzorom, vstop v naše poslovne prostore in gibanje po naših poslovnih prostorih, ki so pod videonadzorom, sicer brez zajema posnetka vaše podobe s strani video nadzornega sistema, niso mogoči.

Vabljeni k ogledu videa Združenja bank o Splošni uredbi EU o varstvu podatkov.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!