Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini imetnikov NLB Zlate Mastercard kartice - zavarovalnica Vita

Za imetnike zlate Mastercard kartice smo v NLB v sodelovanju z Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d., pripravili brezplačno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Zavarovane osebe

Zavarovan je imetnik zlate Mastercard kartice. Imetniki dodatnih (družinskih kartic) niso vključeni v zavarovanje. Pogoj za vključitev v zavarovanje je stalno ali začasno  bivališče v Republiki Sloveniji.

Predmet zavarovanja

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco za imetnike zlatih Mastercard kartic v tujini krije stroške zdravljenja za posameznega zavarovanca zaradi nepredvidene bolezni ali posledic nezgode, ki se pojavijo ali nastanejo med potovanjem ali bivanjem v tujini, ter tudi strošek prevoza v domovino, ki ga odredi zdravnik.

Obseg zavarovalnega kritja

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco vključuje:

 • postavitev diagnoze in napotitev oz. prevoz v bolnišnico;
 • sporočanje nujnih sporočil;
 • kritje stroškov za zdravniško oskrbo do višine 15.000 EUR;
 • kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do višine 100 EUR;
 • prevoz v domovino po zaključenem zdravljenju v tujini;
 • prevoz posmrtnih ostankov v domovino do kraja pokopa.

Zavarovalna vsota znaša 15.000 EUR za posamezno potovanje. Zavarovanje lahko zavarovanec uveljavlja na vsakem potovanju ali bivanju v tujini v okviru enega leta, vendar posamezno potovanje ali bivanje v tujini ne sme trajati več kot 45 dni.

Trajanje zavarovanja in jamstva

Zavarovanje velja eno leto. Po enem letu se zavarovanje samodejno obnovi. Za vse nove imetnike velja, da turistično zavarovanje začne veljati 10. dan v naslednjem mesecu od odobritve kartice.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

 • Ob nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec ali njegov predstavnik nemudoma oziroma najkasneje v roku 48 ur od nastanka zavarovalnega primera obvestiti asistenčni center zavarovalnice, ki organizira pomoč v tujini.
 • Telefonska številka asistenčnega centra za tujino: +386 (0)59 69 22 00.
 • Ob klicu v klicni center je zavarovanec dolžan predložiti naslednje podatke:
  • ime, priimek in naslov zavarovanca;
  • številko in veljavnost zavarovalne police;
  • kraj in telefonsko številko, na katero je dosegljiv;
  • kratek opis težave in naravo pomoči, ki jo potrebuje.
 • Zdravniki asistenčne družbe se bodo, takoj ko bodo obveščeni o nezgodi ali bolezni, povezali z lečečim zdravnikom, ugotovili postopek in ustreznost zdravljenja, svetovali in organizirali ter v okviru zavarovalne vsote prevzeli stroške zdravljenja in prevoza do najbližje ustrezne bolnišnice ali v domovino.
 • Ko je ogroženo življenje, mora zavarovanec ali njegov predstavnik ne glede na pogodbena določila vedno poskušati urediti nujni prevoz do bolnišnice blizu mesta nastanka take situacije z ustreznimi prevoznimi sredstvi. Takoj ko je mogoče, pa mora o tem obvestiti dežurni klicni center zavarovatelja.
 • Zavarovanec je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode, pri čemer mora upoštevati navodila asistenčnega centra zavarovalnice in poskušati omejiti stroške po svojih najboljših močeh.
 • Zavarovanec ni upravičen do povrnitve stroškov, ki jih bo neposredno plačal sam ali kaka druga oseba v njegovem imenu brez predhodnega telefonskega klica in privolitve ustreznega zavarovateljevega dežurnega telefonskega centra.
 • Če zavarovanec ni uporabil medicinske asistence v skladu s točko 6.5 splošnih pogojev in je po telefonskem klicu na asistenčni center nujne zdravstvene storitve plačal sam, mu bo zavarovalnica povrnila stroške skladno z določili splošnih pogojev po predložitvi zahtevane dokumentacije.

Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (IPID) Kolektivno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini za imetnike NLB Zlate Mastercard plačilne kartice - 1.izdaja

sms alarm kartice

SMS-Alarm o uporabi kartice

Ob vsakem dvigu gotovine ali nakupu s plačilno kartico boste prejeli SMS-sporočilo in se lahko hitro odzvali, če bi vašo kartico kdo zlorabil.

obroki2017

Nakupi na obroke

S karticami z odloženim plačilom Mastercard/Visa/Karanta nakupujte na do 60 obrokov - na prodajnih mestih, ki to omogočajo, brez dodatnih obresti in stroškov.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!