Identiteta AC NLB

AC NLB je oblikovala svoje lastno potrdilo, ki je namenjeno:

  • podpisovanju veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil za druge uporabnike ter
  • preverjanju podpisa oz. veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil.                                                                            

AC NLB Identity

AC NLB has created its own certificate, which can be used to:

  • Sign the validity of qualified digital certificates for other users and
  • Verify the signature or validity of qualified digital certificates.

The AC NLB digital certificates and the data they carry are stated bellow. 

Digitalno potrdilo AC NLB vsebuje naslednje podatke:

Serial Number Serijska številka 3EC3 868E

Issuer        

Ponudnik storitev    O=ACNLB,c=SI

Subject

Imetnik O=ACNLB,c=SI

Validity: Not Before     

Veljavnost od:  15.05.2003 13:52:45 GMT

Validity: Not After

Veljavnost do:  15.05.2023 14:22:45 GMT

RSA Public Key

Dolžina RSA ključa       2048 bit

Signature Algorithm 

     Algoritem sha1WithRSAEncryption

Key Identifier

Identifikator ključa CCBBBB86D66FF8BEB4472277B3B6ADD70159964D

SHA-256 hash  

SHA-256 odtis potrdila

894CE6DDB012CB3F736954668DE63F436080E95F

17B7A81BD924EB21BEE9E440

SHA-1 hash

SHA-1 odtis

potrdila

0456F23D1E9C43AECB0D807F1C0647551A05F456

Potrdilo korenskega izdajatelja ACNLB RootCA vsebuje naslednje podatke:

Serial Number Serijska številka EE61ADE000000000593E4965

Issuer        

Ponudnik storitev   

CN=ACNLB RootCA

OID.2.5.4.97=VATSI-91132550

O=NLB d.d.

C=SI

Subject

Imetnik

CN=ACNLB RootCA

OID.2.5.4.97=VATSI-91132550

O=NLB d.d.

C=SI

Validity: Not Before     

Veljavnost od:  Jun 12 07:30:03 2017 GMT

Validity: Not After

Veljavnost do:  Jun 12 08:00:03 2037 GMT

RSA Public Key

Dolžina RSA ključa       3072 bit

Signature Algorithm 

     Algoritem sha256WithRSAEncryption

Key Identifier

Identifikator ključa 4A79C15E3281C687

SHA-256 hash  

SHA-256 odtis potrdila

32974009D1662C1426DBCC121468F1FFC8E

7081C52C5B7050BEC0A9686ABCCFF

SHA-1 hash

SHA-1 odtis

potrdila

EE6A664759F2B0A8F0F18E6A594FDD02207D30D0

Potrdilo izdajatelja ACNLB SubCA vsebuje naslednje podatke:

Serial Number Serijska številka 07C94F3D00000000593E49A0

Issuer        

Ponudnik storitev   

CN=ACNLB RootCA

OID.2.5.4.97=VATSI-91132550

O=NLB d.d.

C=SI

Subject

Imetnik

CN=ACNLB SubCA

OID.2.5.4.97=VATSI-91132550

O=NLB d.d.

C=SI

Validity: Not Before     

Veljavnost od:  Jun 12 11:22:42 2017 GMT

Validity: Not After

Veljavnost do:  Apr 12 11:52:42 2036 GMT

RSA Public Key

Dolžina RSA ključa       3072 bit

Signature Algorithm 

     Algoritem sha256WithRSAEncryption

Key Identifier

Identifikator ključa 454FBC6BEA4AEA8B

SHA-256 hash  

SHA-256 odtis potrdila

A008209DA8EEA5D669AA9E48382AF0528087F5

830B0919CAA99507C57ECA1A51

SHA-1 hash

SHA-1 odtis

potrdila

EC9DA485FBBC92412BA524737F592F4B4D342D7B

Opomba: OID.2.5.4.97 predstavlja polje Organization Identifier (OI).

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!