Izplačila dividend

Podatki o izplačilu dividend so na voljo le registriranim obiskovalcem portala.

Registrirani obiskovalci lahko na tej strani pogledajo online tečaje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in dostopajo do podrobnih podatkov o posameznem papirju (tečaj in promet, globina trga, graf gibanja tečaja, kazalniki, podatki o izdajatelju, dividende, SEOnet javne objave, ...).