Sprememba gesla

Za spremembo gesla preprosto znova vnesite svoje podatke ter novo geslo in kliknite na "Registracija".

E-pošta:
Geslo:
Potrdi geslo:
Davčna št.:
Davčna št. podjetja:
Status:

Vsak posameznik ali pravna oseba, ki se ukvarja z nudenjem investicijskih storitev, za katere je bilo izdano dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ali ustrezne tuje nadzorne institucije (npr. v Avstriji - FMA, v Nemčiji - Bafin, v Veliki Britaniji - FSA, ...) ali ki bi se glede na svoj položaj ali aktivnosti lahko štela kot ponudnik investicijskih storitev, ter vsi zaposleni v taki pravni osebi, ki opravlja nudenje investicijskih storitev, če za to pravno osebo opravljajo naloge, za katere zaposleni potrebuje, ali bi se v primeru izvajanja storitev izven Republike Slovenije lahko štelo, da potrebuje dovoljenje ATVP in mu je NLB dodelila Interaktivni dostop.

Fizična oseba, ki Podatke uporablja izključno v zasebne namene in ne deluje kot večinski lastnik, organ, partner, zaposleni investicijskega podjetja (kakor ga opredeljuje vsakokrat veljavni Zakon o trgu finančnih instrumentov) ter ne deluje v imenu druge fizične ali pravne osebe z namenom uporabe Podatkov. Kot Neprofesionalni uporabnik se šteje tudi pravna oseba, ki se ne šteje za Profesionalnega uporabnika in NLB Interaktivni dostop za račun te pravne osebe odobri njenim zaposlenim.

Dostop do podatkov:

Želim dostop do trgovalnih podatkov z LJSE s 15 minutno zakasnitvijo, ki so brezplačni.


Za nedoločen čas naročam dostop do trgovalnih podatkov (LJSE podatki Nivo 2) z Ljubljanske borze po vsakokratni veljavni tarifi Ljubljanske borze.

Splošni pogoji:

Izrecno soglašam, da me Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ("NLB") o spremembi Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Politike izvrševanja naročil strank NLB d.d. ter Izvlečka Tarife NLB d.d. za investicijske storitve in posle obvešča po elektronski pošti na ta naslov. V primeru spremembe elektronskega naslova se zavezujem NLB sporočiti to spremembo.

E-obvestila:

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Pogoji uporabe: