Pasti drobnega tiska pri stanovanjskih kreditih

Zavarovanje kreditov z zastavo nepremičnin oziroma s hipoteko je najbolj razširjena oblika zavarovanja stanovanjskih kreditov. Hipoteka omogoča daljše obdobje odplačevanja, višji znesek kredita, praviloma lahko na osebni račun kreditojemalca banka nakaže večji delež zneska kredita. Kreditojemalci se morajo zavedati, da hipoteka pomeni zgolj obliko zavarovanja kredita. Tudi tisti, ki kredita ne zavarujejo s hipoteko, ampak z zavarovanjem pri zavarovalnici, morajo kredit v vsakem primeru odplačati. Ob neplačevanju hipotekarnega kredita dolg izterja banka sama, če pa je stanovanjski kredit zavarovan pri zavarovalnici, banko poplača zavarovalnica, ki nato izterja dolg od kreditojemalca.

Doba odplačevanja

Čas, v katerem boste odplačali kredit, določa, kako drago boste ta kredit plačali. Čeprav je efektivna obrestna mera (EOM) za kredite z daljšo ročnostjo nižja, je cena kredita z daljšo ročnostjo - torej znesek, ki ga bo kreditojemalec plačal poleg glavnice kredita - pri kreditih z daljšo ročnostjo bistveno višja. Vzrok je preprost: obresti na glavnico kredita mora kreditojemalec plačati za daljše obdobje.

Obrestna mera

Krediti s spremenljivo obrestno mero so lahko bistveno ugodnejši le na videz. Danes se tako EOM za hipotekarni stanovanjski kredit z ročnostjo 360 mesecev in spremenljivo obrestno mero giblje pod 4 odstotki, pri fiksni obrestni meri pa EOM sega proti 7 odstotkom. Če bo šestmesečni EURIBOR spet dosegel rekordno višino iz leta 2008, ko je dosegel 5,3 odstotka, lahko obrok kredita s spremenljivo obrestno mero preseže vsoto obroka kredita s fiksno obrestno mero. To pa velja le za kredite, ki so bili najeti na isti dan. Tudi višina fiksne obrestne mere namreč spremlja spremembe višine EURIBOR-ja.

Načrtujete nakup novega stanovanja?

Odgovore na vsa vprašanja, ki se vam lahko pojavijo pri nakupu nepremičnine - od izbire do nakupa in tudi tega, kako živeti v lastni nepremičnini s stroški, ki jih ta prinaša - najdete v našem priročniku.

Prenesite priročnik

  

Rešitve pri nezmožnosti plačevanja kredita

Izguba službe vpliva na zmožnost odplačevanja kredita. Dobro je preveriti, ali je banka ob izgubi dohodka kreditojemalcu pripravljena omogočiti spremembo kreditne pogodbe oziroma reprogramirati kredit. Banka lahko začasno zamrzne odplačevanje kredita (moratorij) ali zniža višino mesečne obveznosti za odplačevanje kredita, kar pa pomeni podaljšanje ročnosti kredita. Banka se o reprogramiranju kredita ali moratoriju odloča na podlagi vloge kreditojemalca v vsakem posameznem primeru posebej.

Cena interkalarnih obresti

Banka kreditojemalcu zaračunava obresti za vsak dan, od dneva črpanja kredita pa vse do zadnjega dne poplačila kredita. Če kreditojemalec začne kredit črpati na primer desetega v mesecu, odplačevanje kredita pa se začne šele naslednji mesec, mu banka za to obdobje zaračuna tako imenovane interkalarne obresti. Pred podpisom pogodbe je priporočljivo preveriti višino teh obresti, najlažje pa je prilagoditi začetek črpanja kredita začetku odplačevanja in se tako izogniti dodatnim stroškom.

3 vprašanja, ki jih morate postaviti bančnemu svetovalcu

  • Kako dolga je optimalna odplačilna doba kredita glede na trenutne in predvidene prihodke kreditojemalca?
  • Kolikšni so skupni stroški izpolnitve vseh zahtev banke, ki jih mora kreditojemalec plačati (cenitev nepremičnine, strošek notarja in drugi mogoči stroški)?
  • Na kakšen način je banka pripravljena kreditojemalcu pomagati, če bo zaradi nepredvidenih dogodkov začasno nezmožen odplačevati kredit?

junij, 2014

2021 09 nlb stanovanjski kredit landing 2560x1600

Stanovanjski kredit

Za vse, ki želite ustvariti nov dom ali prenoviti starega. Mladi do 40 let ob sklenitvi do 30. 11. sodelujete v nagradni igri za vračilo 3 obrokov kredita.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!