Naredite informativni izračun in pridobite ponudbo

Informativni izračun kredita je namenjen pridobivanju informacij o stanovanjskem ali osebnem kreditu. Kalkulator za stanovanjski kredit vam pomaga, da lahko takoj dobite okvirno informacijo o tem koliko stanovanjskega kredita lahko dobite.

V kalkulator vnesete podatke o višini kredita, ki ga potrebujete, koliko časa bi želeli kredit odplačevati, vašo odločitev glede zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnino (zastava nepremičnine za t.i. hipotekarni kredit), podatek o tem ali imate vzdrževane družinske člane in želeno dobo odplačila kredita.

Kalkulator za gotovinski kredit pa je namenjen vsem, ki bi želeli dobiti hitri kredit za financiranje večjih nakupov. V kalkulator vnesete podatke o znesku kredita, ki ga potrebujete, podatke o vzdrževanih družinskih članih in izberete želeno dobo odplačila kredita. 

Več

Izračun

Zavarovanje kredita

Vzdrževani družinski člani

Število otrok do 18. leta ali do 26.leta, če se redno šola

Vzdrževane odrasle osebe

Tip družine

Za informativni izračun kredita izberite namen.

NLB Kredit – pridobite ponudbo takoj. Za stranke vseh bank!

Ko potrebujete dodaten denar, ga lahko dobite v nekaj hitrih korakih. Izpolnite spodnji obrazec in na vaš elektronski naslov vam bomo poslali individualno kreditno ponudbo, ne glede na to, pri kateri banki imate odprt osebni račun.

* Podatki so obvezni.

Podatki o kreditu

Osebni kredit
Stanovanjski kredit
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Zastava nepremičnine
Brez zavarovanja
Podatek je obvezen.

Podatki za izračun informativne kreditne sposobnosti

Vnesite informativen povprečni mesečni priliv za 12 mesecev oz. za manjše število mesecev, če pred tem niste bili zaposleni. Bolj točen podatek, ko boste posredovali, bolj natančen bo izračun vaše kreditne sposobnosti.
Podatek je obvezen.
Pustite prazno, v kolikor boste obstoječe obremenitve poplačali z novim kreditom, najetim pri NLB.
Podatek je obvezen.
Da
Ne
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Dvostarševska
Enostarševska
Podatek je obvezen.

Osebni podatki

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Na podlagi oddaje povpraševanja soglašam, da mi banka posreduje informativni izračun za izbrano vrsto kredita na moj elektronski naslov in dovoljujem, da me v zvezi s tem kontaktira prek elektronske pošte in/ali telefona.

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov .

Če imate osebni račun v NLB, lahko kredit uredite tudi prek video klica ali v digitalni banki NLB Klik.

Zahvaljujemo se vam za oddano povpraševanje za kredit. Ponudbo vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se v času trajanja pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje). Pogodbe s spremenljivo obrestno mero se spreminjajo po pogodbeno določenem časovnem obdobju (npr. 6 mesecev), ob obletnici sklenitve pogodbe, in sicer glede na spremembe referenčne obrestne mere za časovno odboje določeno v pogodbi (npr. 6 mesečni EURIBOR).
Nespremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, izražena je v nominalni vrednosti.
Kombinirana obrestna mera je obrestna mera, ki je določeno časovno obdobje (npr. 5 let) nespremenljiva, po poteku tega obdobja pa se do konca trajanja pogodbe uporablja spremenljiva obrestna mera, ki se spreminja.
Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
Kratica za Euro Interbank Offered Rate; medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za določeno obdobje.
  • Pri stroških odobritve ni upoštevana cenitev nepremičnine.
  • Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo.
  • Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
  • Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi.
  • Stroški notarskih storitev se obračunajo v skladu z notarsko tarifo, pri čemer kreditojemalec stroške neposredno plača notarju po opravljenih notarskih storitvah.
  • Stroški izdaje izbrisne pobotnice so stroški overitve podpisov na posamezni izbrisni pobotnici in se zaračunavajo v skladu z vsakokrat veljavno notarsko ali drugo takrat veljavno tarifo, kreditojemalec je dolžan ta strošek banki povrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva poziva banke.
  • Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.
V izračunu je upoštevana mesečna obveznost, vzdrževani družinski člani in življenjski stroški v višini 745,00 EUR.  Potrebni prihodki so višji, v kolikor imate že obstoječe dolgove (npr. kredit, leasing) ali so vaši življenjski stroški višji.
Pri hipotekarnem kreditu je potrebno, da kreditojemalec zagotovi lastna sredstva, kar je upoštevano v izračunu vrednosti nepremičnine. Višina lastnih sredstev je odvisna od nepremičnine, v izračunu je upoštevan najvišji delež udeležbe.

Akcijska ponudba od 9. do 23. 2.

Želite najboljšo NLB ponudbo? Poklepetajte z nami.

Poklepetajte z nami o možnostih kredita!

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!