Množična plačila SEPA

Za nakazila plač in drugih osebnih prejemkov večjemu številu prejemnikov plačil.

Prednosti

 • Vsa kreditna plačila (domača in čezmejna, individualna ali množična) se izvedejo po enotnem standardu (ISO SEPA XML).
 • Podatki o posameznih plačilnih transakcijah na izpisku niso vidni.
 • Podatkovni in finančni tok sta združena.
 • Izmenjava podatkov poteka samo med poslovnim partnerjem in banko.
 • Poslovanje z množičnimi plačili SEPA je mogoče v NLB Prokliku oziroma prek aplikacije za izmenjavo datotek.
 • Plačniki lahko predložijo podatke za izvršitev storitve do 180 dni vnaprej pred datumom plačila.

Opis storitve

 • Namenjena je pravnim osebam, podjetnikom in zasebnikom in omogoča izvajanje plačilnih transakcij v domovini in čezmejna plačila v evrih.
 • Uporablja se za nakazila plač in drugih osebnih prejemkov (regres, socialni transferji, odplačila anuitet za kredite, nakazila dividend itd.) ter tudi za plačila davkov in prispevkov iz naslova plač v valuti EUR.
 • Izvaja se po pravilih delovanja sheme SEPA za kreditna plačila v evrih med udeleženci, ki imajo račune pri bankah v območju SEPA in so pristopile k tej shemi.

 • Plačnik (poslovni partner) predloži banki plačilne transakcije za odobritev računov prejemnikov plačil.

 • Plačnik preveri pravilnost datoteke za množična plačila SEPA v predstavitveni različici NLB Proklika. 

 • Plačilo se izvede z obremenitvijo transakcijskega računa plačnika v skupnem znesku, individualna nakazila pa so knjižena s posameznimi odobritvami na račune različnih prejemnikov plačil.
 • Izvedba poteka po urniku izvrševanja plačilnih transakcij.

Izvajanje storitve

1

Pogoji in dokumenti

 • NLB Poslovni račun in uporaba elektronske banke NLB Proklik.
 • Sklenjena pogodba o izvajanju množičnih plačil SEPA in podpisana izjava, ki je sestavni del te pogodbe.
 • Standard SEPA za izvajanje kreditnih plačil SEPA (ISO SEPA XML) za pošiljanje podatkov v NLB Prokliku. 
 • Urejena pooblastila za NLB Proklik.
2

Dodatne informacije dobite v poslovalnicah oziroma pri svojem poslovnem skrbniku.

Seznam poslovalnic

Stroški

Nadomestilo za izvajanje množičnih plačil SEPA plača plačnik (poslovni partner).


Pogosta vprašanja

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 19 držav evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

 • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak zadostuje le eden.
 • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.
poslovni racun 01

Poslovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno vsakodnevno bančno finančno poslovanje v domači in tuji valuti.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!