Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Obdavčitev obresti na vlogah prebivalstva

1. Podatki o doseženih obrestih za leto 2017

Za leto 2017 se pri obdavčevanju obresti od denarnih depozitov (to so depoziti in varčevanja) pri bankah in hranilnicah uporabljajo določila Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Če skupni znesek obresti denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v davčnem letu 2017, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja 2018 vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu   "Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu" (obrazec "MF-DURS obr. DOHKAP št. 2" in navodilo za izpolnjevanje tega obrazca sta vam na voljo tudi na spletni strani FURS-a).

Za davčne rezidente Slovenije ostajajo obresti do zneska 1.000 EUR neobdavčene. Banka bo varčevalcem posredovala podatke o doseženih obrestih za leto 2017 do konca meseca januarja 2018.

Pomembno:  
Rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od obresti za leto 2017: 28. februar 2018. Več informacij najdete na strani Finančne uprave RS.

2. Uveljavljanje davčne osnove po 84. členu ZDoh-2

Če varčevalec/deponent (davčni zavezanec) sklene pogodbo za varčevanje/vezavo sredstev za več kot eno leto, lahko uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo vlogi obračunane v vsakem koledarskem letu, davčni upravi poročala, kot da so izplačane. 
Pri sklenitvi pogodbe o dolgoročni vezavi/varčevanju se v NLB Poslovalnici, in tudi če pogodbo sklenete prek spletne banke NLB Klik oz. telefonske banke NLB Teledom, odločite o tem, ali boste to zakonsko določilo uveljavili ali ne. Odločitev o uveljavljanju tega določila je treba, skladno z zakonskimi določili, sporočiti banki v tistem koledarskem /davčnem letu, v katerem je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca in dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani FURS.