Nezgodno zavarovanje imetnikov NLB Plačilnih kartic Karanta, Visa in Mastercard

Imetnike plačilnih kartic smo zavarovali za nezgode, ki bi se lahko pripetile. Pogodbo o nezgodnem zavarovanju smo sklenili z Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d. Na podlagi zavarovanja upravičenci ob morebitni nezgodi prejmete zavarovalnino oziroma odškodnino za posledice nezgode.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj izvlečkov iz Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d. Zavarovancu oz. upravičencu zavarovanja so splošni pogoji na voljo pri sklenitelju zavarovanja, Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana in Viti, življenjski zavarovalnici, d.d.
Iskreno vam želimo, da vam ugodnosti zavarovanja ne bi bilo treba izkoristiti.

Zavarovane osebe

Zavarovani ste vsi imetniki plačilnih kartic Karanta, Visa in Mastercard, razen imetnikov poslovnih kartic Mastercard in oseb, ki jim je v celoti odvzeta opravilna sposobnost.

Zavarovane nevarnosti

Vsi imetniki plačilnih kartic ste nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti in za primer popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode.

Pojem nezgode

Za nezgodo se šteje vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo smrt ali popolno trajno invalidnost.

Trajanje jamstva

Zavarovalno jamstvo za posameznega zavarovanca se začne ob 24.00 dneva začetka veljavnosti plačilne kartice in traja do 24.00 dneva poteka veljavnosti kartice. Jamstvo preneha tudi z dnem, ko zavarovanec izgubi pravico do uporabe kartice, umre ali postane 100-odstotni invalid. Prav tako se preneha jamstvo za nezgode z dnem, ko je zavarovancu odvzeta opravilna sposobnost.

Obseg zavarovalnega kritja

Zavarovanje krije nezgodno smrt in popolno trajno invalidnost kot posledico nezgode. Imetniki plačilnih kartic so nezgodno zavarovani za:

  • primer nezgodne smrti v višini 1.252 EUR,
  • primer 100-odstotne trajne invalidnosti v višini 6.260 EUR.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

Zavarovanec, ki je poškodovan zaradi nezgode, mora:

  • obiskati zdravnika zaradi pregleda in nudenja pomoči, takoj ukreniti vse potrebno za zdravljenje ter se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in nasvetih;
  • Viti, življenjski zavarovalnici, d.d. pisno prijaviti nezgodo, takoj ko mu zdravstveno stanje to omogoča, ter ob prijavi navesti vsa potrebna obvestila in podatke (kraj in čas nezgode, popoln opis dogodka, ime zdravnika, ki je opravil pregled in zdravljenje, izvid zdravnika o vrsti telesnih poškodb ter o nastalih in morebitnih posledicah), ki jih zavarovalnica zahteva v zvezi s prijavljeno nezgodo;
  • ob nezgodni smrti mora upravičenec to takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno dokumentacijo.

Za ugotovitev pomembnih okoliščin v zvezi z nezgodo ima zavarovalnica pravico zahtevati od zavarovanca, upravičenca, sklenitelja zavarovanja ali katere koli pravne ali fizične osebe dodatno dokumentacijo ter pojasnila v zvezi z nezgodnim dogodkom in posledicami.

Dodatna zavarovanja na plačilnih karticah

K vsaki posamezni vrsti kartice so lahko vključena zavarovanja za določene zavarovalne primere (npr. za primer nezgodne smrti ali popolne trajne invalidnosti kot posledica nezgode, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco), s čimer se imetnik kartice seznani v poslovni enoti banke.

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (IPID) Nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic - 1.izdaja

Preklikajte pisano ponudb NLB Kartic in zagotovo boste našli tako, ki bo kar najbolje ustrezala vašemu življenjskemu slogu. Klasiki lahko izbirate med NLB Plačilnimi karticami Mastercard, Visa in Karanta z odloženim plačilom, če ljubite potovanja, se odločite za NLB Zlato kartico Mastercard.

Primerjava plačilnih kartic

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!