Pogosta vprašanja - Plačila

PSD2

Cilj Payment Service Directive 2 oziroma Direktive o plačilnih storitvah 2 je zagotoviti izboljšati zaščito potrošnikov (pred goljufijami, možnimi zlorabami in drugimi incidenti z dodatnimi varnostnimi zahtevami), spodbujati inovativnost in konkurenčnost. Uvaja dve ključni novosti: storitev zagotavljanja informacij o računih (AIS) in storitev odreditve plačil (PIS). Več informacij o PSD2 je na voljo v video predstavitvi Združenja bank Slovenije.

To je spletna storitev, ki se izvaja v skladu s prejetim soglasjem imetnika računa. Namen te storitve je, da lahko imetnik računa z enega mesta ureja vse osebne finance, ne glede na to, pri kateri banki ima odprte račune. Storitev je na voljo za račune, ki so dostopni prek interneta. Omogočajo pa t.i. AISP (Account Information Service Provider) – tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

To je storitev, ki imetniku računa omogoča odreditev plačilnega naloga na njegovo zahtevo prek spleta. Gre za spletno storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev in dostopnim prek interneta. Omogočajo jo t.i. PISP (Payment Initiation Service Provider) -  tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

Third-Party Provider oziroma tretji ponudnik storitev so lahko različne plačilne institucije, vključno z AISP-ji in PISP-ji, ki morajo delovati skladno z Direktivo PSD2.

NLB Odprte storitve so storitve, ki so na voljo razvijalcem oziroma tretjim ponudnikom storitev (TPP) z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji v obliki programskih vmesnikov (API). Na portalu so na voljo osnovne informacije za razvijalce, slovarček izrazov in dokumentacija o APIj-ih.

Application Program Interface oziroma aplikacijski programski vmesnik je množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij.

Strong Customer Authentication oziroma močna prepoznava (avtentikacija) strank je prepoznava z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani na tak način, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo.

Dostop do vaših računov v NLB lahko omogočite tretjim spletnim mestom ali aplikacijam. To so spletna mesta ali aplikacije, ki niso v lasti NLB d.d. in jih zagotavljajo ponudniki storitev z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji. Na podlagi direktive PSD2 so to storitve odreditve plačila in zagotavljanja informacij o računih.

Dostop lahko omogočite do računov, do katerih dostopate z NLB Klikom z Generatorjem enkratnih gesel OTP (t.i. Soft Token) mobilno banko Klikin in KlikPro.

Če boste tretjem spletnem mestu ali aplikaciji dali soglasje za dostop do računa, boste preusmerjeni  na bančno spletno mesto, dostopno prek varne povezave. Prijavite z uporabniškim imenom za vstop v NLB Klik z OTP dostopom. V primeru, da uporabljate zgolj Klikin ali Klikpro je to uporabniško ime sporočeno ob aktivaciji storitve.  Po vpisu uporabniškega imena vnesete še enkratno geslo OTP, ki ga generirate prek aplikacije Klikin (za dostop do osebnih računov) ali Klikpro (za dostop do poslovnih računov). Po prijavi boste prejeli v pregled, do katerih informacij želi dostopati tretje spletno mesto ali aplikacija in do kdaj. Ko boste korak potrdili, boste takoj preusmerjeni nazaj na spletno mesto.

Po izteku veljavnosti soglasja, boste prej opisane korake ponovili.

Če boste 5 krat vnesli napačno geslo, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili Dostop do računa prek tretjih ponudnikov. Če ste geslo pozabili ali pa ga vsaj 5 krat vnesli napačno, lahko zahtevek Dostop do računa tretjim spletnim mestom ali aplikacijam (odprte-storitve-uporabniki.nlb.si) oddate NLB Video klica, NLB Klika in v poslovalnici.

Western Union

Storitev je namenjena vsem fizičnim osebam, ki potujejo službeno ali na počitnice in vsem, katerih družina, prijatelji ali znanci se znajdejo v težavah v tujini. Storitve hitrega nakazovanja denarja po svetu so v Sloveniji namenjene fizičnim osebam, ki potrebujejo gotovino. Storitev poteka le med fizičnimi osebami, torej mora biti tudi prejemnik denarja fizična oseba.
V nekaterih državah uporabljajo storitve Western Union tudi za podjetja. Slovenija ne spada med tovrstne države. Take storitve onemogoča naša veljavna zakonodaja.
Storitev ni namenjena poslovnim transakcijam ter plačevanju blaga in storitev. Western Union ne jamči za prejem ali kakovost kupljenega blaga ali storitev. Denar pošiljajte samo osebam ki jih poznate osebno ali katerih istovetnost lahko preverite. Le na ta način se lahko zaščitite pred možnostjo zlorabe.
Če ostanete brez denarja v tujini, vam priskočimo na pomoč s svetovnim omrežjem za pošiljanje denarja - Western Union Money Transfer. WUMT omogoča, da v nekaj minutah prejmete denar, ki vam ga pošljejo starši, prijatelji ali znanci. Želeni znesek vplačajo v domači valuti v katerikoli poslovalnici Nove ljubljanske banke in bankah Skupine NLB v skladu s poslovnim časom. Denar prejmete na enem izmed 212.000 vplačilno-izplačilnih mest, v skladu s poslovnim časom posameznega vplačilno-izplačilnega mesta, v več kot 195 državah na vseh kontinentih. Provizijo za nakazilo v celoti plača pošiljatelj denarja.
Preko telefonske banke Teledom: http://www.nlb.si/?doc=5581 ali spletne poslovalnice Klik: http://www.nlb.si/klik si lahko pošljete ali prejmete denar 24 ur na dan.
Če so vam denar res nakazali, lahko, še preden oddate zahtevek, preverite na spletni strani Western Union -a: https://wumt.westernunion.com/asp/orderStatus.asp?country=global. Prav tako lahko na tem spletnem naslovu preverite, da je nakazilo, ki ste ga opravili, res v sistemu WUMT.
V vseh državah poteka poslovanje praviloma v domači valuti (izjema so države z izredno visoko inflacijo,v katerih je dogovorjeno tudi poslovanje v USD in/ali EUR).

Splošne pogoje in posebno opozorilo Western Union-a si lahko preberete na spletni strani: https://www.nlb.si/splosni-pogoji-western-union.
S podpisom obrazca za pošiljanje denarja jamčite da ste seznanjeni s pogoji poslovanja Western Union-a.

Informacije o možnostih pošiljanja in prejemanja denarja v posameznih državah so zbrane neposredno na spletni strani Western Union-a: http://www.westernunion.com/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=US&languageCode=en&pagename=HomePage. Na tej spletni strani lahko za posamezno državo preverite tudi, v katerih krajih in ulicah posameznega kraja je katero od Western Unionovih vplačilno-izplačilnih mest.
V primeru, da denar prejemniku še ni bil izplačan oz. prejemnik iz kakršnegakoli razloga ne želi prejeti denarja, lahko zahtevate vračilo denarja. Vračilo denarja zahtevate v kateri izmed poslovalnic Skupine NLB. Vrnemo pa vam le vplačani znesek, ne pa tudi vplačane provizije.
Kontrolna številka nakazila (MTCN) ni obvezen podatek za izplačilo denarja in ne predstavlja zavarovanja nakazila.
Če ostanete brez osebnih dokumentov, lahko pri prejemu denarja odgovorite na testno vprašanje, za katerega se predhodno dogovorite s pošiljateljem. Z odgovorom na testno vprašanje lahko prejemate denar le v državah ki omogočajo prejemanje na ta način. Zahtevajo lahko tudi policijski zapisnik oziroma prijavo o izgubljenih osebnih dokumentih.
Najvišji znesek prejemanja denarja z odgovorom na testno vprašanje je 1.000,00 USD (v protivrednosti v valuti, ki jo država izplačuje).
Western Union Money Transfer edini omogoča pošiljanje in izplačila denarja tudi v primerih, ko prejemnik nima nobenih osebnih dokumentov kar se večkrat zgodi zlasti v primerih, ko stranko okradejo ali se ji zgodi kaka druga nesreča. Western Union je uvedel sistem identifikacije s pomočjo testnega vprašanja in odgovora. Tak sistem velja izključno za nakazovanje manjših zneskov, to je do 1.000 USD v protivrednosti domače valute in za države, katerih predpisi to dovoljujejo. Izjeme so nekatere države (večinoma afriške), kjer sta poleg dokumenta obvezna tudi testno vprašanje in odgovor za zneske 1.000,00 USD ali več, v nekaterih državah pa testno vprašanje in odgovor nista dovoljena.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.