Pogosta vprašanja - Zamude

Splošno

Če ste prejeli sporočilo o neporavnanih obveznostih na osebnem računu, to pomeni, da imate na osebnem računu nedovoljeno negativno stanje.

Najpogostejši razlogi za to so:

  • poraba vseh razpoložljivih sredstev na osebnem računu pred obračunom bančnih stroškov in morebitnih obresti negativnega stanja (ne glede na to, če imate na računu dovolj razpoložljivih sredstev, vam zadnji dan v mesecu zaračunamo stroške vodenja osebnega računa ter obresti, če imate na osebnem računu negativno stanje),
  • izredni limit na osebnem računu ni bil podaljšan (izredni limit se ne podaljšuje avtomatsko, ampak se običajno odobri za 6 do 12 mesecev, nato pa je potrebno ponovno oddati vlogo za odobritev izrednega limita),
  • dvig denarnih sredstev, ki so izvzeta iz izvršbe (socialni transferji, kot so otroški dodatki, preživnina, štipendija, socialna pomoč ipd.) ali sredstev za katere velja omejitev rubeža (plača, potni stroški, malica, regres, pokojnina, nadomestilo za brezposelnost ipd.). V primeru, da vam delodajalec ločeno nakaže potne stroške ali malico so ta sredstva rubljiva. Izplačilo sredstev za katere velja omejitev rubeža (plača, pokojnina), je možno le do višine zakonsko določenega zneska zajamčenega osebnega dohodka. Banka omogoča izplačilo denarnih sredstev, ki so izvzeta iz izvršbe in sredstev za katere velja omejitev rubeža, tudi ko na osebnem računu ni dobroimetja. Če ta sredstva niso porabljena v roku enega meseca od prejema, jih banka uporabi za plačilo upnikom ali bančnih stroškov za izvršbe.

Obveznosti poravnate tako, da na svojem osebnem računu zagotovite dovolj denarja, ki ga potrebujete za poplačilo zamud. To lahko storite tako, da položite gotovino v najbližji NLB poslovalnici, izvedete polog denarja na bankomatu, denar prenakažete z drugega osebnega računa ali preko UPN naloga (položnice).

Časovni termin poplačila neporavnanih obveznosti je odvisen od urnika plačilnega prometa.

Predlagamo, da obveznosti poravnate takoj in se tako izognete obračunu dodatnih stroškov (zamudnih obresti, upravljanja z zapadlo neplačano terjatvijo, obvestil in opominov) ali celo odpovedi od pogodbe.

Bodite pozorni, če imate na osebnem računu evidentiran sklep o izvršbi. Osnovne informacije o postopku realizacije prejetega sklepa o izvršbi najdete v odstavku »Izvršbe na osebnem računu«. V tem primeru se je za poplačilo nedovoljenega negativnega stanja na osebnem računu potrebno zglasiti v NLB poslovalnici.

Predlagamo, da se čim prej obrnete na osebnega bančnika. Kontaktirate nas lahko tudi preko spletne banke NLB Klik, mobilne banke Klikin ali telefonske banke NLB Teledom.

Če ste prejeli sporočilo o neporavnanih obveznostih iz naslova kartice pomeni, da poraba po plačilni kartici Mastercard, Visa ali Karanta ni poravnana.

Obveznosti poravnate tako, da na svojem osebnem računu zagotovite dovolj denarja, ki ga potrebujete za poplačilo zamud. To lahko storite tako, da položite gotovino v najbližji NLB poslovalnici, izvedete polog denarja na bankomatu, denar prenakažete z drugega osebnega računa ali preko UPN naloga (položnice).

Časovni termin poplačila neporavnanih obveznosti je odvisen od urnika plačilnega prometa.

Predlagamo, da obveznosti poravnate takoj in se tako izognete obračunu dodatnih stroškov (zamudnih obresti, upravljanja z zapadlo neplačano terjatvijo, obvestil in opominov) ali celo odpovedi od pogodbe.

Bodite pozorni, če imate na osebnem računu evidentiran sklep o izvršbi. Osnovne informacije o postopku realizacije prejetega sklepa o izvršbi najdete v odstavku »Izvršbe na osebnem računu«. V tem primeru se je za poplačilo neporavnanih obveznosti iz naslova porabe po plačilni kartici potrebno zglasiti v NLB poslovalnici.

Banka izvaja avtomatske pobote za neporavnane obveznosti, kar pomeni, da se prejet denar, ki ga prejmete na osebni račun, takoj porabi za poplačilo neporavnanih obveznosti.

Če na osebnem računu nimate evidentiranega sklepa o izvršbi, bo banka za poplačilo neporavnanih obveznosti (avtomatski pobot) uporabila vsak rubljiv priliv, ki ga prejmete na osebni račun. Postopek bo potekal vse dokler ni pokrit dolgovan znesek, skupaj s stroški in zamudnimi obrestmi.

Denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe ali za katere velja omejitev rubeža (kot je npr. nadomestilo za brezposelnost, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, nakazilo plače, pokojnine, štipendije, itd.) ne bomo uporabili za poplačilo obveznosti, razen, če s tem izrecno soglašate oz. po preteku enega meseca od nakazila teh prejemkov, v okviru stanja na osebnem računu.

Če želite poravnati svoje obveznosti do banke, vam predlagamo, da se oglasite v najbližji NLB poslovalnici ali pa vprašanje posredujete na zamude@nlb.si (predlagamo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi).

Če ste prejeli sporočilo o neporavnanih obveznostih iz naslova kreditne pogodbe pomeni, da niste poravnali obroka kredita.

Obveznosti poravnate tako, da na svojem osebnem računu zagotovite dovolj denarja, ki ga potrebujete za poplačilo zamud. To lahko storite tako, da položite gotovino v najbližji NLB poslovalnici, izvedete polog denarja na bankomatu, denar prenakažete z drugega osebnega računa ali preko UPN naloga (položnice).

Časovni termin poplačila neporavnanih obveznosti je odvisen od urnika plačilnega prometa.

Predlagamo, da obveznosti poravnate takoj in se tako izognete obračunu dodatnih stroškov (zamudnih obresti, upravljanja z zapadlo neplačano terjatvijo, obvestil in opominov) ali celo odpovedi od pogodbe.

Bodite pozorni, če imate na osebnem računu evidentiran sklep o izvršbi. Osnovne informacije o postopku realizacije prejetega sklepa o izvršbi najdete v odstavku »Izvršbe na osebnem računu«. V tem primeru se je za poplačilo neporavnanih obveznosti iz naslova kreditne pogodbe potrebno zglasiti v NLB poslovalnici.

Izvršilni postopek zaradi plačila neporavnanih obveznosti do banke

Banka bo v primeru odpovedi pogodbe zaradi neporavnanih obveznostih do banke nemudoma predlagala izvršilni postopek. Sklep o izvršbi boste prejeli po pošti. Do poravnave dolgovanega zneska (skupaj s stroški in zamudnimi obrestmi) je omejeno razpolaganje s sredstvi na osebnem računu pri vseh bankah, kjer še imate odprt osebni račun. Na sredstva, ki so iz izvršbe izvzeta oziroma na katera je izvršba omejena, so na osebnem računu razpoložljiva en mesec od prejema denarja. Če po enem mesecu tega denarja ne porabite, ga banka uporabi za plačilo obveznosti do banke.

Izvrševanje sklepov o izvršbi, kjer je upnik tretja oseba

Banka prejema v izvrševanje sklepe o izvršbi od različnih upnikov (sodišč, FURS, RTV in KGZS). Do poravnave dolgovanega zneska (skupaj s stroški in zamudnimi obrestmi) je razpolaganje s sredstvi na osebnem računu omejeno. Na sredstva, ki so iz izvršbe izvzeta oziroma na katera je izvršba omejena, so na osebnem računu razpoložljiva en mesec od prejema denarja. Če po enem mesecu tega denarja ne porabite, ga banka uporabi za plačilo upnikom ali bančnih stroškov za izvršbe.

Izguba službe, ločitev, nižji dohodki, zdravstvene težave, izredne okoliščine, nepredvideni stroški… Razlogov, ki privedejo do situacije, ko nas skrbi, da ne bomo zmogli več redno poravnavati obveznosti do banke ali pa obveznosti do banke že poravnavamo z zamudo, je veliko.

Banka bo nudila pomoč pri izbiri najugodnejše rešitve, pri čemer bo v postopku reševanja težav upoštevala:

  • posamezne okoliščine kreditne pogodbe in potrošnika,
  • potrošnikove interese in pravice ter,
  • realne možnosti potrošnika za izpolnitev izbrane rešitve, oziroma za redno odplačevanje zapadlih obveznosti.

Dodatne informacije ter vlogo za prestrukturiranje lahko dobite v najbližji NLB poslovalnici ali pa nam pišite na Prestrukturiranje_fo@nlb.si. Prosimo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi.

Vloga za prestrukturiranje se nahaja tudi na tej povezavi (izpolnjeno vlogo morate zaradi identifikacije prinesti v najbližjo poslovalnico NLB): https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/krediti/vloga-za-prestrukturiranje-financnih-obveznosti.pdf

 Več informacij o Politiki ravnanja banke za primer, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino najdete na spodnji povezavi https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/prebivalstvo/ponudba/krediti/politika-ravnanja-banke_zamude.pdf

Dodatne informacije lahko dobite v najbližji NLB poslovalnici ali pa vprašanje posredujete na zamude@nlb.si (predlagamo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi).

Med zastavljenimi vprašanji so dostopne informacije o vzrokih/razlogih za nastanek neporavnanih obveznosti po posameznem produktu in načini, kako lahko obveznosti poravnate.

V kolikor med zapisanim ne boste našli odgovora na vaše vprašanje ali boste potrebovali dodatne informacije se lahko oglasite v najbližji NLB poslovalnici ali pa vprašanje posredujete na zamude@nlb.si (predlagamo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi).

Med zastavljenimi vprašanji so dostopne informacije o vzrokih/razlogih za nastanek neporavnanih obveznosti po posameznem produktu in načini, kako lahko obveznosti poravnate.

V kolikor med zapisanim ne boste našli odgovora na vaše vprašanje ali boste potrebovali dodatne informacije se lahko oglasite v najbližji NLB poslovalnici ali pa vprašanje posredujete na zamude@nlb.si (predlagamo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi).

Med zastavljenimi vprašanji so dostopne informacije o vzrokih/razlogih za nastanek neporavnanih obveznosti po posameznem produktu in načini, kako lahko obveznosti poravnate.

V kolikor med zapisanim ne boste našli odgovora na vaše vprašanje ali boste potrebovali dodatne informacije se lahko oglasite v najbližji NLB poslovalnici ali pa vprašanje posredujete na zamude@nlb.si (predlagamo, da v sporočilo vključite telefonsko številko na kateri boste dosegljivi).

Vse komitente, ki so najem sefa plačevali preko t.i. trajnega naloga, smo novembra 2020 obvestili, da NLB trajnih nalogov ne izvaja več, in jih pozvali k podpisu soglasja za izvedbo direktne obremenitve SEPA (SDD).

SDD še vedno lahko uredite tako, da v poslovalnici pri skrbniku sefa oddate ustrezno soglasje. Na ta način bo najemnina za sef vsakokrat avtomatsko poravnana z bremenitvijo vašega bančnega računa.
V nasprotnem primeru boste morali račun za najemnino sefa poravnati sami na podlagi prejetega računa.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s terjatvami za najem sefov nam lahko pišete na sefireklamacije@nlb.si.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!