Pogosta vprašanja - NLB Klik

Uporaba NLB Klika


Za pomoč smo vam na voljo na telefonski številki (01) 477 20 00, 24 ur na dan vse dni v letu, kjer vam bomo pomagali pri opravljanju storitev prek NLB Klika.

V NLB Kliku lahko uporabljate vse imetniške in pooblaščenske osebne, varčevalne račune in varčevanja. Vidite lahko tudi svoje depozite, kredite in plačilne kartice.
Izbiro računov, ki jih želite uporabljati v NLB Kliku upravljate v poglavju Nastavitve NLB Klika - Izberi račune za uporabo v NLB Kliku. Izbiro računov potrdite z vnosom enkratnega gesla (OTP), ki ga prejmete preko SMS sporočila. 

Prikaz računov na prvi strani urejate v poglavju Nastavitve NLB Klika - Nastavi prikaz računov na prvi strani.
Izbrani računi bodo prikazani na prvi strani, ostali pa bodo vidni v poglavju Stanje na računih. Izbiro računov potrdite z vnosom enkratnega gesla (OTP), ki ga prejmete preko SMS sporočila. 

V pregledu podrobnosti o stanju računa (s klikom na številko računa) banka prikazuje naslednje podatke o stanju: knjigovodsko stanje računa, evidenčno stanje računa, razpoložljivo stanje računa in zadržana sredstva. Pomen posameznih postavk je naslednji:

Knjigovodsko stanje računa: Stanje na izbranem računu, kjer zadržana sredstva (avtorizacije) še niso odštete (knjižno stanje).

Zadržana sredstva: Ob dvigu gotovine na bankomatu ali plačilu s kartico BA Maestro prek POS terminala se izvedena transakcija najprej zabeleži kot avtorizacija oz. rezervacija sredstev na vašem osebnem računu. Tovrstne transakcije v trenutku izvedbe še ne vplivajo na knjigovodsko stanje vašega računa, temveč se prikažejo kot zadržana oz. rezervirana sredstva. To pomeni, da z njimi ne morete več razpolagati. Ko banka s strani procesnega centra, ki upravlja delovanje bankomatov in POS terminalov, prejme potrditev transakcije izvede dejansko obremenitev vašega računa. V tem trenutku se tovrstne transakcije ne izkazujejo več kot zadržana sredstva, temveč dejansko vplivajo na znižanje stanja vašega računa.

Stanje: prikazano je evidenčno stanje na računu, v katerem so že odšteta zadržana sredstva (avtorizacije)

Razpoložljiva sredstva: Znesek razpoložljivih sredstev banka izračuna tako, da od knjigovodskega stanja vašega računa odšteje morebitna zadržana sredstva (avtorizacije) in prišteje znesek odobrene prekoračitve stanja na vašem računu. Dobljeni znesek predstavlja skupni znesek sredstev vašega osebnega računa s katerim lahko razpolagate.

V Arhivu plačil si lahko izpišete vse podrobnosti o uspešno izvedenem plačilu (s klikom na naziv prejemnika). Pri izbranem plačilu boste našli tudi povezavo "natisni potrdilo", kjer si lahko natisnete brezplačno potrdilo o plačilu. Če potrebujete potrjeno potrdilo, ga lahko naročite preko povezave "naročilo potrdila". Potrdilo vam lahko pošljemo na poljubni naslov ali po fax-u. Stroški potrjenega potrdila znašajo 7,30 EUR.

AVTORIZACIJA: Opis knjižbe "avtorizacija" se v prometu računa prikaže ob dvigih na bankomatu, pri plačilih s kartico BA Maestro prek POS terminala.
Transakcija se najprej zabeleži kot avtorizacija oziroma rezervacija sredstev na računu. V tem trenutku transakcija še ne vpliva na spremembo knjigovodskega stanja računa. Tako rezervirana sredstva so vidna v pregledu stanja računa (s klikom na številko računa) v rubriki "Zadržana sredstva".

Banka izvede dejansko bremenitev računa, ko s strani procesnega centra, ki upravlja delovanje bankomatov in POS terminalov, prejme potrditev transakcije. Transakcija se v pregledu prometa računa zabeleži z ustreznim vsebinskim komentarjem (npr. BANKOMAT - DVIG GOTOVINE).

Referenca SI

Referenca SI (v NLB Kliku privzeta za plačilo SEPA v Sloveniji) omogoča vnos obstoječega sklicevanja na številko odobritve, in sicer:

 • oznaka SI,
 • oznaka modela (2 numerična znaka),
 • sklic z do 22 numeričnimi znaki, ki so lahko v treh sklopih, ločeni med seboj z dvema vezajema.

Pri vpisovanju podatka v polju model in sklic velja nekaj osnovnih pravil, ki se kontrolirajo:

 • vpisujemo lahko le numerične znake,
 • podatki ne smejo vsebovati posebnih znakov (poševnica /, enačaj =, dvopičje :, podpičje ; …),
 • v polju sta lahko le dva vezaja, ki pa ne smeta biti skupaj (primer napake: 00 123 - - 321),
 • nobeno število ne sme biti daljše od 12 znakov (primer napake: model 00 sklic 12345678901234). Izjema je vpis sklica z modelom 12, ki ima lahko do 13 znakov, pri čimer je zadnji znak vedno kontrolna številka,
 • na prvem in zadnjem mestu ne sme biti vezaj (primer napake: model 00 sklic -123 ali model 00 sklic 123-456-).

Referenca RF

Referenca RF omogoča uporabo številk ter malih in velikih črk, večjo kontrolo in s tem večjo točnost podatkov ter uporabo v celotnem območju SEPA, zato je njena uporaba priporočljiva. Struktura reference RF je naslednja:

 • oznaka RF,
 • kontrolna številka (2 numerična znaka),
 • zaporedje dovoljenih znakov (številke od 0 do 9; male in velike črke od A do Z po kodni tabeli (UTF-8), z naborom znakov v latinici), ki določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi posebni znaki niso dovoljeni.

Referenca NRC

Referenca NRC omogoča prost vnos do 140 alfanumeričnih znakov v polju Namen plačila, ki bodo v celoti preneseni do prejemnika plačila.

Več o izpolnjevanju plačilnih nalogov najdete v Navodilih za izpolnjevanje obrazca UPN - Univerzalni plačilni nalog (http://www.nlb.si/navodila-upn).

 • Zaradi neaktivnosti vam je potekla seja. Prijavo v NLB Klik morate ponoviti.
 • Med priljubljene strani ste shranili aktivno sejo NLB Klika, za vstop uporabite povezavo https://klik.nlb.si
 • Na računalniku je nastavljen napačen sistemski datum ali časovni pas.
   

Uporabniki NLB Klika lahko pregledujete e-izpiske NLB Osebnih računov v poglavju Osebni računi in kartice - Arhiv - Arhiv izpiskov. Tam imate izpiske organizirane po imetniških računih in po mesecih. Elektronski izpisek lahko pregledujete že prvega v mesecu, tako da vam ni več treba čakati poštarja. Izbrani izpisek se prikaže v PDF obliki, lahko ga shranite na vaš računalnik in po potrebi natisnete.

Izpiske za plačilne kartice lahko v NLB Kliku pregledujete v poglavju Osebni računi in kartice - Kartice - Izpiski kartic.

Brisanje hitrih plačil izvedete v poglavju Vsa plačila in prenosi - Hitra plačila, kjer boste našli celoten seznam vaših hitrih plačil. Na desni strani je pri vsakem plačilu povezava Izbriši, ki se izvrši po potrditvi. S klikom na naziv prejemnika lahko najprej preverite tudi podrobnosti vnesenega plačila, ter ga šele nato pobrišete.

Imetnikom plačilnih kartic MasterCard, ki jim v tem mesecu poteče veljavnost, smo izdelali nove, brezstične kartice z novo številko. V NLB Kliku sta trenutno vidni obe kartici z različnima številkama, ki pa sta izdani na istem kartičnem računu s skupnim limitom porabe. Prikaz starih kartic bo iz NLB Klika avtomatično umaknjen po treh mesecih od poteka veljavnosti kartice. Kartico iz NLB Klika lahko predčasno odstranite sami v poglavju Nastavitve NLB Klika - Kartice v NLB Kliku.

Napake ob prijavi v NLB Klik

Enotna številka 01/477 2000 za vsebinsko in tehnično pomoč uporabnikom sodobnih tržnih poti za fizične osebe je dosegljiva 24/7/365.

Vstopno geslo za NLB Klik imate že nastavljeno. Če ste vstopno geslo pozabili in zahtevka za ponovno nastavitev gesla še niste oddali, lahko to storite po Teledomu (za uporabnike),  po videu klicu ali v katerekoli poslovalnici NLB d.d.

Vstopno geslo

Pri vnosu vstopnega gesla pazite na uporabo malih in velikih črk. Uporabite isti način, kot pri določitvi gesla. Če boste 5 krat vnesli napačno geslo, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili dostop do NLB Klika.

Rešitev:

 • Če ste geslo pozabili ali pa ga vsaj 5 krat vnesli napačno, lahko zahtevek za ponovno nastavitev osebnega gesla za NLB Klik oddate v katerikoli poslovalnici, ali preko telefonske banke NLB Teledom, če uporabljate to storitev ali pa po videu klicu.
 • Če več uporabnikov uporablja NLB Klik na enem računalniku vam predlagamo, da pred prijavo naslednjega uporabnika predhodno zaprete brskalnik in poskusite ponovno.

Če svoje obstoječe osebno geslo za vstop v NLB Klik poznate, ga lahko spremenite v NLB Kliku, v poglavju Nastavitve. Vpisali boste svoje staro geslo in nato dvakrat novo geslo.

Če ste svoje osebno geslo pozabili, lahko v katerikoli poslovalnici vložite zahtevek za ponovno nastavitev osebnega gesla. Če uporabljate NLB Teledom, lahko zahtevek oddate tudi po telefonu. Na voljo pa smo vam tudi po videu klicu.
 

Varnost

Za varnost poslovanja v NLB Kliku smo v NLB poskrbeli z več različnimi varnostnimi elementi, ki zagotavljajo visok nivo varnosti spletnega poslovanja. Več informacij boste našli na strani: Kako je poskrbljeno za varnost v NLB Kliku.

Priporočamo vam, da dosledno upoštevate zlata pravila za povečanje varnosti, ki jih najdete na NLB Portalu: http://www.nlb.si/zlata-pravila

Spletna poslovalnica NLB Klik vam omogoča še dodatno varnost z uporaboSMS OTP in osebnega sporočila, možnostjo nastavitve dnevnega in mesečnega limita porabe v NLB Kliku ter SMS sporočila ob vstopu. Več informacij boste našli na naši spletni strani: http://www.nlb.si/klik-varnost

Enkratno potrditveno geslo SMS OTP je geslo za enkratno uporabo in predstavlja dodatno avtentikacijo pri določenih plačilih ter naročilih. Osemmestno enkratno geslo, ki velja tri minute, prejmete na tisto mobilno številko, ki jo uporabljate zgolj vi.

Za potrditev plačil in naročil, katerih potrditev bo zahtevana skladno s stopnjo tveganosti transakcij in zahtevano politiko banke. Ta upošteva različne zakonske predpisane dejavnike - na primer višino zneska transakcije, prejemnika plačil, število opravljenih transakcij, ponavljajoče transakcije ipd. Med plačila, za katera vnos SMS OTP gesla praviloma ne bo potreben, štejemo na primer že shranjena Hitra plačila pod 30 EUR. Izjemoma bo potrebno dodatno potrditi tudi tovrstna plačila.

Enkratno potrditveno geslo SMS OTP je geslo za enkratno uporabo in predstavlja dodatno avtentikacijo pri določenih plačilih ter naročilih. Osemmestno enkratno geslo, ki velja tri minute, prejmete na tisto mobilno številko, ki jo uporabljate zgolj vi.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!