Kaj pomeni biti porok?

Poroštvo je kot ščit, ki varuje, da bo dolg poravnan. Preden postanete porok, pretehtajte svoj finančni položaj, položaj prosilca in odnos z njim. Zavedati se namreč morate, da lahko upnik (banka) zahteva izpolnitev dolžnikove obveznosti ali od osnovnega dolžnika (kreditojemalca) ali od poroka ali pa od obeh hkrati.


Skratka, biti porok je skorajda tako, kot bi sami najeli kredit, le da izposojeni denar uporabi nekdo drug. Če niste
stoodstotno prepričani, da to želite storiti, potem prosilca raje zavrnite. Poroštva se sklepajo predvsem, kadar
drugače sploh ne gre. Tako morata na primer v paru, ki skupaj kupuje nepremičnino, biti bodoča solastnika drug drugemu tudi poroka. Tudi drugače se poroštva najpogosteje sklepajo med najbližjimi sorodniki.

Kakšne obveznosti ima porok?

Pri solidarnem poroštvu lahko upnik pozove k plačilu bodisi osnovnega dolžnika bodisi poroka ali pa oba hkrati.
Pri subsidiarnem poroštvu upnik pozove poroka k plačilu, ko osnovni dolžnik ne poravna zapadlih obveznosti. V
obeh primerih poroštva velja, da porok odgovarja solidarno za vračilo celotnega kredita, za katerega jamči. Pri razumevanju poroštva vam lahko pomaga tudi naslednje: solidarno poroštvo kreditno sposobnega poroka je ena izmed možnih oblik zavarovanja kredita. Za odobritev kredita je v teh primerih potrebna kreditna sposobnost poroka, kar pomeni, da mora biti sposoben odplačati celoten dolžnikov kredit. Njegovo poroštvo se nanaša na celotno dolžnikovo obveznost do upnika in ostane v veljavi vse do odplačila kredita. 

Vaše poroštvo bo vpisano v informacijskem sistemu SISBON, do katerega imajo dostop vse banke. Če boste nekomu porok, bo torej s tem zmanjšana tudi vaša kreditna sposobnost. Zato utegnete naleteti na težave pri morebitnem kreditu, ki bi ga želeli najeti zase.

Kaj se zgodi, če dolžnik ne odplačuje obrokov?

Dolžniku se lahko pripeti, da izgubi službo, bankrotira, se loči od zakonca, se ponesreči in postane invalid ali
celo umre. Če obrokov kredita ne odplačuje kreditojemalec (kot osnovni dolžnik), banka plačilo zahteva od poroka, pri čemer lahko v postopku izterjave uporabi izvršbo na plačo ali pokojnino, izvršbo na osebnem računu ... Kreditna pogodba lahko tudi določa, da po nekaj zaporednih neplačilih, v odplačilo takoj zapade celoten preostali dolg. Porok se mora zavedati, da jamči z vsem premoženjem, ne samo s svojimi sprotnimi dohodki.

Ne računajte na prizanesljivost

Porok se mora zavedati, da banki ni treba uporabiti vseh možnosti za poplačilo kredita iz dolžnikovega premoženja, preden zahteva poplačilo od poroka. To se ponavadi zgodi v primeru zavarovanja s hipoteko, saj je ponavadi za banke zadnja možnost unovčevanje zavarovanja z izvršbo na nepremičnino.

Tudi dolžnikova smrt ne odveže poroka njegovih obveznosti, kajti kredit »živi« še naprej. Banki ni treba čakati na sklep sodišča o dedovanju po kreditojemalcu, ampak lahko že prej terja poroka, ta pa lahko naknadno v zapuščinski zadevi prijavi svojo terjatev za plačila, ki jih je izvršil namesto pokojnika, oziroma se o tem naknadno poravna z dediči.

Vseeno se lahko nekoliko zavarujete

Pred podpisom poroštvene izjave lahko svoj položaj vsaj malo zavarujete. Poskrbite, da ne boste edini porok,
ampak da za isti kredit jamči več porokov. V tem primeru imate možnost (ni pa nujno), da se v primeru neljubega
dogodka obveznosti med poroki porazdelijo.

Prosilcu prav tako lahko predlagate varovalko: naj se zavaruje za primer smrti in zavarovalno polico vinkulira v korist banke ter na ta način (v primeru smrti) zagotovi poplačilo kredita iz sredstev zavarovalne police. Če kreditojemalec tega ne bi želel, mu predlagajte sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti, pri čemer boste vi (kot njegov porok) na zavarovalni polici navedeni kot upravičenec. V takem primeru vas smrt kreditojemalca ne bo obremenila. 

Nekakšno zavarovanje vam bo dala tudi zastavitev premičnega premoženja, npr. dolžnikovega avta, v vašo korist. In nazadnje, po neljubem dogodku vam kot skrajna možnost preostane regresni zahtevek: da s tožbo zahtevate od dolžnika povračilo tistega, kar ste kot porok plačali namesto njega, če ima v tej fazi dolžnik še kaj unovčljivega premoženja.

Kaj če je porokov več?

Kadar je porokov več, za dolg odgovarjajo solidarno, ne glede na to, ali so se zavezali kot poroki skupaj ali pa se je vsak od njih posebej zavezal upniku. Banka v primeru dolžnikovega neplačila lahko terja kateregakoli poroka ali vse. Ni pa nujno, da bo banka v primeru dveh porokov vsakega od njiju terjala za polovico dolgovanega zneska. Če ima prvi porok npr. visoko plačo, drugi pa nizko pokojnino, je bolj verjetno, da bo banka terjala prvega poroka. Če v primeru več porokov eden med njimi plača zapadlo terjatev, ima od drugih porokov pravico zahtevati, naj mu vsak povrne del, ki odpade nanj.

Ali je poroštvo mogoče prekiniti?

Prekinitev poroštva je sicer mogoča s soglasjem banke, vendar se ne dogaja pogosto – če banka oceni, da ji
preostala zavarovanja zadoščajo, ali če dolžnik zagotovi nadomestno, za banko sprejemljivo, zavarovanje, npr. drugega poroka.

Poznate koga, ki razmišlja o tem, da postane porok? Ali pa koga, ki je že porok, pa ne pozna vseh lastnosti tega "statusa"? Delite z njimi ta članek!

februar, 2016
2021 09 nlb stanovanjski kredit landing 2560x1600

Stanovanjski kredit

Za vse, ki želite ustvariti nov dom ali prenoviti starega. Mladi do 40 let ob sklenitvi do 30. 11. sodelujete v nagradni igri za vračilo 3 obrokov kredita.

2023 06 nlb osebni kredit cover 851x315

Osebni kredit

Potrošniški kredit do 35.000 € s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Sklenite ga v digitalni banki NLB Klik ali v poslovalnici.

NLB Vita Odgovorna

Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna zavarujete svoje najbližje, če se vam pripeti najhujše.

Sprejmite odgovorno odločitev in poskrbite za finančno varnost tistih, za katere živite.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!