Prestrukturiranje dolgov

Pomoč strankam, ki ne morejo več redno odplačevati mesečnih obveznosti do banke.

      

Preverite kakšen odlog plačila kreditnih obveznosti prinaša Zakon o interventnih ukrepih.

Več

     

Kaj je prestrukturiranje dolga? 

To je proces, s katerim strankam, ki se znajdejo v finančnih težavah, pomagamo, da bodo lahko odplačevale svoje mesečne obveznosti kreditov, limitov ali plačilnih kartic na njim prilagojen način. Stranka z banko sklene pogodbo ali aneks k obstoječi pogodbi, s katero opredeli rok in način plačevanja obveznosti ter stroške, ki nastanejo zaradi spremembe pogojev odplačila.

Kdo lahko zaprosi za prestrukturiranje dolga?

Stranke NLB, ki imajo težave z odplačevanjem mesečnih obveznosti - mesečnih obveznosti ne morejo poravnavati ali jih poravnavajo z zamudo.

Stranke NLB, ki še nimajo zamud pri poravnavi, vendar pričakujejo, da bodo neizogibne.

Ukrepi prestrukturiranja:

Moratorij – odlog odplačevanja kredita

Primera: Janez je izgubil zaposlitev, zato je banko zaprosil za moratorij na odplačilo kredita za obdobje 6 mesecev, da si lahko v vmesnem času poišče novo zaposlitev in ponovno začne redno odplačevati kredit pri banki.

Petra je zaradi poškodbe kolena odšla na operacijo in bo dlje časa bolniško odsotna, zato bo prejemala znižano plačo. Banko je zaprosila za moratorij kredita za obdobje 3 mesecev.

 

Reprogramiranje kredita – znižanje mesečne obveznosti s podaljšanjem odplačilne dobe

Primer: Miha je najel kredit pri banki za 7 let, zaradi rojstva otrok, so se sedaj njegovi življenjski stroški povečali, zato ne zmore več odplačevati tako visokega mesečnega obroka kredita. Zaprosil je za podaljšanje dobe odplačila kredita na 10 let, da bo njegov mesečni obrok kredita lahko nižji.

 

Konsolidacija dolga – združitev več dolgov v enega

Primer: Karmen je zaradi ločitve zašla v finančne težave, saj ne zmore več sama poravnavati porabe po plačilnih karticah in osebnega kredita. Banko je zaprosila za pomoč, zato smo ji prestrukturirali vse njene dolgove, ki jih ima pri naši banki, na način, da smo ji odobrili nov kredit, s katerim smo ji poplačali kartice, osebni kredit in limit pri NLB. S tem smo ji omogočili, da lahko samostojno odplača vse njene dolgove glede na višino priliva, ki ga dobiva na račun. Zaveda se, da konsolidacija dolga ni preprost ukrep, saj 1 leto od zadnjega zamujenega mesečnega plačila obveznosti ne bo mogla dobiti nove kartice ali limita, vendar se bo na ta način rešila iz finančnih težav.

      

Pomembno: vse naše stranke, ki so uspešno prestrukturirale svoj dolg, morajo vsaj eno leto redno in brez zamud poravnavati svoje obveznosti, preden lahko zaprosijo za nove naložbe (npr. kredit, limit …).

Kako oddam vlogo za prestrukturiranje?

V NLB poslovalnici, kjer imate odprt osebni račun. S seboj prinesite veljaven osebni dokument.

Vlogo pošljite po e-pošti na prestrukturiranje_fo@nlb.si. Podpišete jo lahko z digitalnim certifikatom. Če ga nimate, vas bomo po prejeti vlogi kontaktirali in se dogovorili za identifikacijo prek video klica.

Ob prejemu vloge vas bomo pozvali k predložitvi dodatne dokumentacije, ki jo potrebujemo za preučitev možnosti prestrukturiranja.

Vloga za prestrukturiranje

Seznam poslovalnic

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!