Informacije o internem pritožbenem postopku v NLB d.d. in izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Informacija o internem pritožbenem postopku v NLB d.d. 

Vsako mnenje naših strank je za nas dragoceno, tudi takrat, kadar predstavlja nestrinjanje z načinom našega trenutnega poslovanja. Predstavlja namreč priložnost, da se v največji meri prilagodimo željam in potrebam naših strank.

V NLB je vzpostavljen dvostopenjski sistem internega pritožbenega postopka. Pritožbe strank obravnava enota, ki je zadolžena za poslovni odnos s stranko, v primeru nestrinjanja z rešitvijo pa dodatno še neodvisna organizacijska enota, zadolžena za drugostopenjski nivo obravnave pritožb. Izjema so odškodninski zahtevki strank, ki jih obravnava samo organizacijska enota, zadolžena za drugostopenjski nivo obravnave pritožb in pritožbe na varovanje zaupnih in osebnih podatkov, ki jih  obravnava organizacijska enota za skladnost poslovanja in krepitev integritet.

V kolikor želite izraziti nezadovoljstvo z ravnanjem banke v zvezi z izvajanjem pogodb, storitev in poslov med vami in NLB vas prosimo, da nam svoje mnenje sporočite

ustno – osebno, po telefonu (01 477 20 00 ali telefon pristojne kontaktne osebe v NLB), prek telefonske banke NLB Teledom (uporabniki) ali prek video klica;

pisno – osebno, po pošti, telefaksu, na katerega koli od e-naslovov, objavljenih na NLB Spletnem portalu (na spletni strani www.nlb.si) ali na e-naslov pristojne kontaktne osebe v NLB, prek spletne poslovalnice NLB Klik (uporabniki), prek elektronske banke NLB Proklik (uporabniki), Klepeta ali s klikom na spodnji gumb Pišite nam. 

NLB je dolžna pisno odgovoriti le na pisno predložene pritožbe.

Odškodninski zahtevki, ugovori strank na rešitev na prvostopenjskem nivoju in pritožbe na varovanje zaupnih in osebnih podatkov morajo biti vedno pisni. Pri finančni reklamaciji s področja kartičnega in bankomatskega poslovanja mora stranka obvezno izpolniti in podpisati tudi za to vsakokrat veljaven predpisan obrazec, ki je na voljo v vseh NLB Poslovalnicah.


Informacija o izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov

NLB je skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS) izbrala Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZBS).

Če se stranka, ki je potrošnik (fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) ne strinja z dokončno odločitvijo  o njeni pritožbi v internem pritožbenem postopku v NLB d.d. ali če banka o njeni pritožbi neutemeljeno ne odloči v 15 dneh,  lahko da pobudo za začetek postopka za izvensodno rešitev spora, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije  - GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljanatelefon: +386 1 242 97 00, s pripisom: pobuda za IRPS, na spletni strani www.zbs-giz.si ali po elektronski pošti na naslov: izvajalec.irps@zbs-giz.si. Posredovalno-predlagalni postopek vodi posrednik v sporu.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh ZBS na povezavi www.zbs-giz.si/

Več lahko preberete v Aktu o internem pritožbenem postopku v NLB d.d.

Akt o internem pritožbenem postopku v NLB d.d.