Za varnejšo prihodnost

Razmišljate, kaj bo jutri, čez leto, deset? Že danes lahko naredite korak bližje svojim ciljem ter zase in svoje najbližje ustvarite prihodnost, kot si jo želite.

Ob vsakdanjih obveznostih pogosto zanemarjamo odločitve o varčevanju, čeprav vemo, kako zelo pomembne so. Na situacije kot so nakup stanovanja, pomoč otrokom na poti do osamosvojitve ali udobno življenje v tretjem življenjskem obdobju želimo biti pripravljeni. Izkušnje pa nas učijo, da moramo biti pripravljeni tudi na nepredvidene in neprijetne situacije v prihodnosti. Bodite pripravljeni, pričnite varčevati že danes.

   

Tedni priložnosti | 21. do 30. december 2022

50 % popusta na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v naložbena zavarovanja zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.


Varčevanje v vzajemnih skladih 

Glede na vaše potrebe se lahko odločite za:

Pri odločanju med enkratnim vplačilom in postopnim varčevanjem izhajajte predvsem iz vaših finančnih razmer in ciljev, pa tudi iz vašega odnosa do tveganja.

Preberite več o vzajemnih skladih družbe NLB Skladi!

  NLB Skladi

50 % popusta na vstopne stroške za enkratna vplačila, opravljena med 5. in 16. decembrom 2022.

Se prvič srečujete z varčevanjem v vzajemnih skladih?

Razmislite, kakšno finančno prihodnost si želite. Postavite si cilje in časovne okvirje varčevanja, ki bodo ustrezali vašemu finančnemu profilu. Ugotovite ga lahko tudi s pomočjo našega vprašalnika. Na osnovi tega se boste lažje odločili, kateri podsklad krovnega sklada NLB Skladi je za vas najprimernejši.

Izpolnite vprašalnik, da ugotovite svoj finančni profil. 

Vprašalnik

Pred končno odločitvijo vam z nasvetom lahko pomagajo tudi naši finančni svetovalciPrek video klica so vam na voljo vsak delovnik med 9. in 16. uro: Začnite video klic

Finančni svetovalci so vam na voljo tudi v naših poslovalnicah.

Naročite se na finančni posvet

   

     


Že varčujete v vzajemnih skladih?

Dodatna vplačila in informacije glede vašega varčevanja v krovnem skladu NLB Skladi lahko uredite tudi na daljavo:

  • v NLB Kliku kadarkoli, 24/7;
  • prek video klica vsak delovnik med 9. in 16. uro.

Začnite video klic

Lahko pa vse uredite v naših poslovalnicah.

Naročite se k finančnemu svetovalcu


Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Pri takem načinu varčevanja ste hkrati tudi življenjsko zavarovani.

V času, v katerem živimo, je potrebno finančno načrtovanje. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + se prilagaja vašim finančnim zmožnostim, življenjskim situacijam, željam in potrebam.

Preberite več o življenjskih zavarovanjih zavarovalnice Vita!

Zavarovalnica Vita


NLB Vita Varčevanje +

Obstaja veliko vrst naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite prilagodljivo naložbo, potem izberite NLB Vita Varčevanje +Izbirate lahko med različnimi naložbenimi možnostmi, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Naložbeno življenjsko zavarovanje lahko sklenete zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Varčevanje lahko sklenete v vseh naših poslovalnicah.

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Vse naše stranke lahko varčevanje sklenete tudi na daljavo prek video klica:

Začnite video klic

Izkoristite 50 % znižanje vstopnih stroškov od 5. do 16. decembra 2022 ob vplačilu dodatne ali enkratne premije v izbrana naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita. Minimalna višina dodatne premije je 250 EUR*, enkratne premije pa 3.000 EUR.

*Znižanje vstopnih stroškov ne velja za dodatna vplačila z zajamčenimi donosi.  


Vas skrbi pokojnina?

Ob vse nižjih pokojninah je treba že zgodaj razmišljati o tem, kako tudi po upokojitvi ohraniti enak življenjski slog. Za pokojnino lahko varčujete na različne načine,  tudi:

Pri varčevanju velja preprosto pravilo: pričeti je potrebno danes. Prepričajte se sami in v treh korakih naredite izračun vaše pokojnine.

Izračun pokojnine


Pri pomembnih finančnih odločitvah niste sami

Kam s prihranki oziroma sredstvi, ki jih lahko namenimo za plemenitenje in jih torej ne bomo potrebovali jutri, radi pa bi, da bi bila v prihodnosti vredna več? In na kakšen način varčevati, da vplačana sredstva na bodo sproti izgubljala vrednosti.

V času, ko so obrestne mere nizke, se vprašanje pojavlja še pogosteje kot sicer. In kot po navadi je tudi odgovorov več. Ne le višina vplačil in sredstev, ki bi jih radi plemenitili, tudi načrti za prihodnost, finančno znanje in tipi naložb, ki so blizu značaju posameznika, so tisti elementi, ki določajo najprimernejšo izbiro. Poudarek, mimo katerega nikakor ne smemo, je sicer preprost, a ga marsikdo še vedno spregleda: pri odločitvi se posvetujmo s strokovnjaki.

   

Osebni finančni posvet

Pri pomembnih finančnih odločitvah niste sami. Na voljo so vam naši finančni svetovalci, ki so posebej usposobljeni za področje naložb.

Pridite v poslovalnico na finančni posvet. Na podlagi vašega obstoječega stanja vam bomo spredstavili za vas najustreznejše produkte, s katerimi lahko odgovorno poskrbite za svojo prihodnost in prihodnost svojih najbližjih.

Naročite se na finančni posvet


   

Naložbeni nasvet - za dobre in slabe čase

Dober naložbeni nasvet je tisti, ki je preprost, razumljiv in primeren tako za dobre kot za slabe čase. Preberite praktične napotke, kako naj vlagatelji ravnamo, da bi lahko čim bolj uspešno dosegali svoje naložbene cilje.

Preberite nasvet strokovnjaka


Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah?

Preizkusite se, koliko ste pripravljeni tvegati pri naložbah!

Začnite kviz


Video: Plemenitenje denarja

Poskrbimo, da se denar, ki ni namenjen trenutni uporabi, v času ohranja oz. povečuje.


Video: Varnostna rezerva

Varnostna rezerva je temelj finančne varnosti, saj nam omogoča, da lažje premostimo nepredvidene situacije, ki so del življenja.


Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad.

Kategorije sintetičnega kazalnika tveganj in donosa podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo: NLB Skladi – Azija delniški 6, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 5, NLB Skladi – Zeleni delniški 5, NLB Skladi – Globalni delniški 6, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 4, NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 6,  NLB Skladi – Naravni viri delniški 6, NLB Skladi – Nepremičnine delniški 6, NLB Skladi –  Evropa uravnoteženi 4, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 4, NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 3, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 6, NLB Skladi – Slovenija mešani 4, NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 6, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški 6, NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški 6, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 4 in NLB Skladi – ZDA delniški 6. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Pred sprejemom odločitve za vlaganje v podsklad, ki spodbuja kombinacijo okolijskih, socialnih in korporativnih kriterijev (ESG – enviromental, social, governance) upoštevajte značilnosti in cilje tega podsklada, kot so opisani v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.