Za varnejšo prihodnost

Razmišljate, kaj bo jutri, čez leto, deset? Že danes lahko naredite korak bližje svojim ciljem.

Pridite na finančni posvet ter zase in svoje najbližje ustvarite prihodnost, kot si jo želite.

Naredite korak bližje svojim ciljem

Ob vsakdanjih obveznostih pogosto zanemarjamo odločitve o varčevanju, čeprav vemo, kako zelo pomembne so. Na situacije kot so nakup stanovanja, pomoč otrokom na poti do osamosvojitve ali udobno življenje v tretjem življenjskem obdobju želimo biti pripravljeni. Izkušnje pa nas učijo, da moramo biti pripravljeni tudi na nepredvidene in neprijetne situacije v prihodnosti. Bodite pripravljeni, pričnite varčevati že danes.


Zakaj je zdaj pravi čas za naložbe in varčevanja?

Ali veste, da so vlagatelji, ki so v preteklosti recesijo in strah na borzah izkoristili za nakupe delnic, v prihodnjih letih dosegli nadpovprečno donosnost?

Preberite članke naših strokovnjakov:


   

Naložbeni nasvet - za dobre in slabe čase

Dober naložbeni nasvet je tisti, ki je preprost, razumljiv in primeren tako za dobre kot za slabe čase. Preberite praktične napotke, kako naj vlagatelji ravnamo, da bi lahko čim bolj uspešno dosegali svoje naložbene cilje.

Preberite nasvet strokovnjaka

Kam s prihranki oziroma sredstvi, ki jih lahko namenimo za plemenitenje in jih torej ne bomo potrebovali jutri, radi pa bi, da bi bila v prihodnosti vredna več? In na kakšen način varčevati, da vplačana sredstva na bodo sproti izgubljala vrednosti.

V času, ko so obrestne mere nizke, se vprašanje pojavlja še pogosteje kot sicer. In kot po navadi je tudi odgovorov več. Ne le višina vplačil in sredstev, ki bi jih radi plemenitili, tudi načrti za prihodnost, finančno znanje in tipi naložb, ki so blizu značaju posameznika, so tisti elementi, ki določajo najprimernejšo izbiro. Poudarek, mimo katerega nikakor ne smemo, je sicer preprost, a ga marsikdo še vedno spregleda: pri odločitvi se posvetujmo s strokovnjaki.

   

Osebni finančni posvet

Pri pomembnih finančnih odločitvah niste sami. Na voljo so vam naši finančni svetovalci, ki so posebej usposobljeni za področje naložb.

Pridite v poslovalnico na finančni posvet. Na podlagi vašega obstoječega stanja vam bomo spredstavili za vas najustreznejše produkte, s katerimi lahko odgovorno poskrbite za svojo prihodnost in prihodnost svojih najbližjih.

Naročite se na finančni posvet


Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah?

Preizkusite se, koliko ste pripravljeni tvegati pri naložbah!

Začnite kviz


Varčevanje v vzajemnih skladih 

Glede na vaše potrebe se lahko odločite za:

Pri odločanju med enkratnim vplačilom in postopnim varčevanjem izhajajte predvsem iz vaših finančnih razmer in ciljev, pa tudi iz vašega odnosa do tveganja.

Preberite več o vzajemnih skladih družbe NLB Skladi!

  NLB Skladi

20 % popust na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih, ki prispejo na račun podskladov krovnega sklada NLB Skladi do vključno 15. 12. 2020. Izkoristite priložnost! 

Se prvič srečujete z varčevanjem v vzajemnih skladih?

Razmislite, kakšno finančno prihodnost si želite. Postavite si cilje in časovne okvirje varčevanja, ki bodo ustrezali vašemu finančnemu profilu. Ugotovite ga lahko tudi s pomočjo našega vprašalnika. Na osnovi tega se boste lažje odločili, kateri podsklad krovnega sklada NLB Skladi je za vas najprimernejši.

Izpolnite vprašalnik, da ugotovite svoj finančni profil. 

Vprašalnik

Pred končno odločitvijo vam z nasvetom lahko pomagajo tudi naši finančni svetovalciPrek video klica so vam na voljo vsak delovnik med 9. in 16. uro: Začnite video klic

Finančni svetovalci so vam na voljo tudi v naših poslovalnicah.

Naročite se na finančni posvet

   

     


Že varčujete v vzajemnih skladih?

Dodatna vplačila in informacije glede vašega varčevanja v krovnem skladu NLB Skladi lahko uredite tudi na daljavo:

  • v NLB Kliku kadarkoli, 24/7;
  • prek video klica vsak delovnik med 9. in 16. uro.

Začnite video klic

Lahko pa vse uredite v naših poslovalnicah.

Naročite se k finančnemu svetovalcu


Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Pri takem načinu varčevanja ste hkrati tudi življenjsko zavarovani.

V času, v katerem živimo, je potrebno finančno načrtovanje. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + se prilagaja vašim finančnim zmožnostim, življenjskim situacijam, željam in potrebam.

Preberite več o naložbenih življenjskih zavarovanjih NLB Vite!

NLB Vita


NLB Vita Varčevanje +

Obstaja veliko vrst naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite vam prilagodljivo zavarovanje, potem izberite življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +Izbirate lahko med različnimi naložbenimi možnostmi, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Zavarovanje lahko sklenete zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Varčevanje lahko sklenete v vseh naših poslovalnicah.

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Vse naše stranke lahko varčevanje sklenete tudi na daljavo prek video klica:

Začnite video klic

20% znižanje vstopnih stroškov do 15. 12. 2020 ob vplačilu dodatne premije na obstoječe zavarovanje ali na sklenitev novega zavarovanja z enkratno premijo.

Vas skrbi pokojnina?

Ob vse nižjih pokojninah je treba že zgodaj razmišljati o tem, kako tudi po upokojitvi ohraniti enak življenjski slog. Za pokojnino lahko varčujete na različne načine,  tudi:

Pri varčevanju velja preprosto pravilo: pričeti je potrebno danes. Prepričajte se sami in v treh korakih naredite izračun vaše pokojnine.

Izračun pokojnine


Video: Plemenitenje denarja

Poskrbimo, da se denar, ki ni namenjen trenutni uporabi, v času ohranja oz. povečuje.


Video: Varnostna rezerva

Varnostna rezerva je temelj finančne varnosti, saj nam omogoča, da lažje premostimo nepredvidene situacije, ki so del življenja.


Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska d.d., Ljubljana. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje o podskladih krovnega sklada NLB Skladi so vlagateljem v slovenskem jeziku vseskozi dosegljivi na spletni strani www.nlbskladi.si.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Varčevanje+ ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje+ je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.. Dokument s ključnim informacijami o produktu je na voljo v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.

V kolikor je obisk poslovalnice za vas vseeno nujen in neodložljiv, vam svetujemo, da predhodno preverite odprtost in delovni čas izbrane poslovalnice, saj smo v želji po zajezitvi širitve koronavirusa prilagodili urnike ter zmanjšali število odprtih poslovalnic in poslovnih enot.