Kako živeti s kreditom?

Ko začnemo odplačevati kredit, se naši mesečni izdatki občutno zvišajo. Osnova upravljanja kreditnih obveznosti je, da si izdelamo družinski proračun: zabeležimo vse prihodke in odhodke ter jih razdelimo v smiselne kategorije.

Skozi mesec s kreditom

Da se ne bi znašli v likvidnostnih težavah, moramo realno oceniti prihodke in odhodke prilagoditi novim razmeram. Pomembno je, da si zagotovimo varnostno rezervo; ta nam bom omogočila, da bomo svoje obveznosti poravnali tudi v primeru začasne izgube ali zmanjšanja prihodka. A osnova upravljanja kreditnih obveznosti je, da si izdelamo družinski proračun.

Pri tem nam je lahko v pomoč tudi bančni svetovalec, ki nam bo povedal, kakšni so priporočeni deleži za posamezne kategorije odhodkov. Razvrstimo jih po pomembnosti in vsaki kategoriji pripišemo zgornji limit. Pomembno je, da redno spremljamo denarne tokove in preverjamo, ali se držimo omejitev. Tako bomo lažje načrtovali in uresničili finančne cilje, ob morebitnih težavah pa pravočasno ukrepali. Priporočljivo je1:

  • za osnovne življenjske izdatke (hrana, obleka, ogrevanje, elektrika) namenimo okoli 30 % prejemkov,
  • za redne finančne izdatke (kredit, zavarovanje, varčevanje) do 40 % prejemkov in
  • za druge izdatke (razvedrilo, rekreacija …) do 30 % prejemkov.

Če ima naš kredit spremenljivo obrestno mero, je pomembno, da spremljamo gibanje EURIBOR-ja. Banke višino mesečnega obroka, vezanega na EURIBOR, prilagajajo v različnih časovnih intervalih (mesečno, četrtletno, polletno, letno), z rednim spremljanjem gibanje referenčne obrestne mere pa se lahko pravočasno pripravimo na morebitno zvišanje anuitete.

 

Pripomoček za enostavno spremljanje prihodkov in stroškov

Če boste stroške raje spremljali ročno, smo za lažji začetek pripravili pripomoček, v katerega začnete vpisovati mesečno porabo, si določite limite in na koncu še potrebne spremembe. Pripomoček si najprej prenesete in natisnete ter potem že takoj lahko začnete vpisovati svoje stroške.

Prenesi pripomoček   

Predčasno poplačilo kredita

Če nam je uspelo poleg varnostne in pokojninske rezerve privarčevati še toliko denarja, kolikor znaša preostanek našega dolga, se je v večini primerov smiselno odločiti za predčasno poplačilo kredita. S tem prihranimo plačilo obresti in sprostimo družinski proračun. Kriterij za odločitev o tem, ali s temi prihranki poplačati dolg ali ne, je razlika v višini obresti in stroškov servisiranja kredita in višini donosa prihrankov. Če nas kredit stane več, kot nam prinašajo prihranki, se torej kredit splača poplačati. Pri odločitvi nam bo v veliko pomoč načrt plačil, ki ga izdela banka. Iz njega je razvidno, kako se s poplačilom vsakega mesečnega obroka spreminja razmerje med glavnico in obrestmi in kako se spreminja glavnica.

Negotovi časi

Življenje je polno vzponov in padcev in nekaterih se ne da predvideti. Tako vedno obstaja možnost, da se znajdemo v situaciji, ko svojih mesečnih obveznosti ne bomo zmogli pravočasno poravnati. V takem primeru se moramo takoj oglasiti v banki. Najslabše je namreč, če težave ignoriramo.

S primerno varnostno rezervo lahko omilimo kreditna tveganja in zagotovimo redno poplačilo obveznosti, tudi ko so naši prihodki manjši.

Če ugotovimo, da naša varnostna rezerva ne bo dovolj za redno odplačevanje dolga ali če te sploh nimamo, je nujno, da takoj obiščemo svetovalca v banki in poiščemo rešitev. Možnosti je več. Največkrat se kredit reprogramira, tako da se podaljša rok plačevanja in s tem zmanjša mesečni obrok. Druga možnost je moratorij oziroma odlog odplačevanja kredita. Možna je tudi kombinacija obojega. V skrajnem primeru je smiselno razmisliti tudi o odprodaji dela premoženja, a večinoma se lahko s pravočasnim obiskom v banki izognemo takim ukrepom. 

  

Enostavno spremljanje prihodkov in stroškov

Družinski oz. osebni proračun lahko spremljate na različne načine. Najlažje pa je uporabiti NLB Klik, saj vam v poglaju Moj proračun del postavk razporedi avtomatsko na podlagi algoritma, del jih razporedite sami ročno.

Naročite NLB Klik

   

1 Priporočeni deleži so aplikativni pri rednih mesečnih prejemkih v višini vsaj 1.500 evrov.

avgust, 2016

2023 06 nlb novi klik 2560x1600 novi banner junij

NLB Klik

Enak videz, enak postopek, na vseh napravah.

2021 09 nlb stanovanjski kredit landing 2560x1600

Stanovanjski kredit

Za vse, ki želite ustvariti nov dom ali prenoviti starega. Mladi do 40 let ob sklenitvi do 30. 11. sodelujete v nagradni igri za vračilo 3 obrokov kredita.

2023 06 nlb osebni kredit cover 851x315

Osebni kredit

Potrošniški kredit do 35.000 € s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Sklenite ga v digitalni banki NLB Klik ali v poslovalnici.

Skrita vsebina

Naročite NLB Klik

Banka v kateri ste najhitreje, najbolj enostavno in pregledno uredite finance po svoje.
Kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu. Sporočite nam podatke in pripravili vam bomo vse za uporabo NLB Klika.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o nadaljnjih korakih.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!