Direktne obremenitve SEPA  (SDD) za plačnike

Prepustite nam skrb za pravočasno plačilo mesečnih obveznosti.

 

Prednosti

 • Preprosto plačevanje obveznosti do prejemnikov plačil (podjetij) v evrih na celotnem območju SEPA.
 • Pregledno spremljanje poslovanja SDD v NLB Prokliku.
 • Namen plačila in višina zneska nista omejena.
 • Možnost ugovora pred in po izvršitvi SDD pod določenimi pogoji.
Več
 • Prejemnik sredstev (podjetje) mora obvestiti plačnika o višini in datumu nameravane obremenitve njegovega računa najkasneje 14 dni pred izvedbo SDD, oziroma v roku, za katerega sta se dogovorila.
 • Če se plačnik ne strinja z napovedano izvršitvijo SDD, lahko pred datumom izvršitve posreduje svoji banki ali prejemniku plačila ugovor.
 • Ugovor mora banka prejeti najkasneje en delovni dan pred dnevom izvršitve SDD. S tem obremenitev plačnikovega računa ne bo izvršena.
 • Le v primeru, da se SDD izvaja prek Osnovni - CORE shemi SDD lahko plačnik pri svoji banki zahteva povračilo denarnih sredstev iz naslova že izvršene SDD in sicer v roku osem tednov od izvršene SDD. Če plačnik ni podal soglasja za izvršitev SDD, lahko plačnik da zahtevek za povračilo sredstev najkasneje v roku trinajstih mesecev od izvršitve. Če se izvaja SDD prek Medpodjetniške - B2B shemi SDD, plačnik ne more dati zahtevka za povračilo sredstev.

Kako poteka

 • Plačilna storitev je namenjena plačevanju ponavljajočih se obveznosti in tudi enkratnim plačilom v evrih.
 • Za izvajanje SDD prejemnik plačil (podjetje) in banka skleneta pogodbo, plačnik pa da soglasje za obremenitev njegovega računa.
 • Plačnik se za soglasje dogovori s prejemnikom plačila (pri njem uredi: otvoritev, spremembo in ukinitev SDD). Če je med prejemnikom plačila in banko sklenjena posebna pogodba, lahko plačnik odda soglasje prek banke, in sicer v vseh poslovalnicah ali prek NLB Teledoma (samo za zasebnike in mala podjetja).
 • Za izvršitev SDD mora plačnik zagotoviti zadostno kritje na poslovnem računu. Če na dan izvedbe SDD nimate zadostnih razpoložljivih sredstev, se plačilo ne izvede. Banka vas po pošti obvesti o neplačanih direktnih obremenitvah SEPA. Kako najhitreje in najpreprosteje poravnate obveznosti, ki niso bile plačane, si oglejte tukaj.
 • Plačnik lahko omeji poslovanje s SDD na svojem računu (višina zneska, časovna omejitev, prepoved izvajanja).
Več
 • Plačnik lahko pri svoji banki poda zahtevo za izvedbo omejitev izvajanja SDD.
 • S tem si plačnik zagotovi, da bodo izvršene le tiste SDD, za katere je dal soglasja oziroma želi, da se izvedejo pod določenimi pogoji.
 • Plačnik se lahko odloči tudi za popolno omejitev izvajanja SDD.

Izvajanje storitev

Pogoji in dokumenti

 • Podpis soglasja, s katerim se plačnik strinja, da prejemnik plačila (podjetje) pošlje v banko podatke za obremenitev njegovega računa. Podpis soglasja uredi pri prejemniku plačil.
 • Če ima podjetje sklenjeno posebno pogodbo z NLB, lahko plačnik ureja soglasje v vseh poslovalnicah, prek NLB Teledoma ali NLB Proklika.
 • Zagotovljeno kritje na računu plačnika.

                                                         

Dodatne informacije o plačilih z direktno obremenitvijo SEPA dobite pri svojem poslovnem skrbniku.

Stroški

Za izvedbo SDD vam zaračunamao nadomestilo v skladu s Tarifo NLB. Zaračuna se tudi obvestilo o neuspešno izvedeni SDD.

NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših financ.

Prijazen bančni strokovnjak vam bo po telefonu pomagal pri opravljanju bančnih storitev.

NLB SMS Opomnik o prilivu na račun

SMS-Opomnik o prilivu na račun

Ob vsakem prilivu na poslovni račun glede na izbrani znesek na mobilni telefon prejmete SMS-sporočilo. Med 5.30 in 23. uro, vsak dan.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!