Še vedno lahko dobite kredit v banki

Po zaostritvi pogojev Banke Slovenije za potrošniško kreditiranje, ki smo jim zavezane banke, je marsikdo dobil občutek, da v bankah ne bo več mogoče dobiti kredita. To ne drži. Pojasnjujemo, kateri so novi pogoji Banke Slovenije za kredite potrošnikom, da boste bolje vedeli, koliko kredita lahko dobite v banki po teh novih pogojih.


Omejitev zneska, ki mora kreditojemalcu ostati na računu

Namen določitve spodnjega zneska, ki mora kreditojemalcu ostati na računu, je, da kreditojemalcu po plačilu obrokov kredita ostane dovolj za preživetje. Banka Slovenije zato predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih stroškov dolga ostati vsaj znesek v višini neto minimalne plače. Trenutna zakonodaja, ki velja od 1. januarja 2020 do konca leta, določa višino bruto minimalne plače v višini 940,58 €

Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je minimalni znesek višji, za koliko, je odvisno od strukture družine. Za otroka, ki ga vzdržujeta oba starša, se minimalni znesek poviša za 237,29 € na otroka, če otroka vzdržuje le en starš, pa za 30 odstotkov več, za 309,68 €. V družini z dvema otrokoma, ki ju vzdržujeta oba starša, se vsakemu od staršev potreben minimalni znesek tako zviša za 237,29 €, v družini z enim otrokom pa za 118,64 €. 

Informativni izračun za kredit smo nadgradili in zdaj lahko poleg izračuna kredita ocenite še, koliko mesečnih prihodkov potrebujete za izbrani kredit. To še ne pomeni, da boste lahko dobili kredit v taki višini, saj je kreditna sposobnost odvisna tudi od vaše zadolženosti, finančnih navad in drugih dejavnikov, zato svetujemo, da se za podroben izračun vedno oglasite v banki. Z informativnim izračunom pa lahko približno ocenite, koliko največ kredita lahko dobite v banki pri svojih prihodkih in družinskem statusu.

Naredite informativni izračun

   

Omejitev letnih stroškov kredita glede na dohodek

Poleg spodnje meje, ki mora kreditojemalcu ostati na računu za preživljanje sebe in svoje družine, Banka Slovenije omejuje tudi razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom. Celotni letni stroški kredita ne smejo biti višji od 50 odstotkov letnih dohodkov, če so mesečni dohodki nižji ali enaki dvakratniku zakonsko določene minimalne bruto plače, če so dohodki večji, so pogoji blažji, še vedno pa letni stroški kredita ne smejo presegati 67 % letnih dohodkov.

Kaj to pomeni v praksi? Če so bili naši neto dohodki v povprečju 1.881,16 € mesečno (2-kratnik bruto minimalne plače), je lahko strošek odplačevanja kredita največ 940,54 € preračunano na mesec (polovica neto prejemkov). Če smo imeli na mesec povprečno 1.200 € prihodkov, je lahko mesečni strošek odplačevanja po tem pogoju največ 600 €, vendar ker mora banka hkrati zadostiti tudi pogoju minimalne plače, je mesečni strošek kredita lahko največ 485,16 €.

    

Kaj se upošteva v dohodkih kreditojemalca?

Banke moramo pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca upoštevati njegove dohodke v preteklih 12 mesecih. V dohodke ne smemo šteti tistih dohodkov, ki se ne smejo rubiti. Med temi so najpogostejši prejete ali plačane preživnine, otroški dodatki in štipendije.

Kaj lahko upoštevamo v dohodkih, pa ni natančno predpisano in se med bankami razlikuje. V NLB v prihodkih kreditojemalca poleg plače upoštevamo regres, nadomestila za malico in za prevoz na delo (za nadomestilo za prevoz na delo so nekatere izjeme), najemnine, znesek vrnjene dohodnine, lahko tudi nekatere rubljive dohodke. Najbolj pravo oceno kreditne sposobnosti lahko dobimo pri strokovnjaku za kredit v NLB.

Koliko taki dohodki vplivajo na kreditno sposobnost? Pri regresu 886,63 €, kar je bil za leto 2019 minimalni znesek regresa, se naša kreditna sposobnost poveča za 73,89 € mesečno. Če nam delodajalec izplačuje nadomestilo za prehrano v višini 6,12 €, kar je največji neobdavčeni znesek, je bilo mesečno nadomestilo približno 122 €.

Naredite informativni izračun

   

Omejitev dobe odplačevanja osebnih kreditov

Po novih pogojih Banke Slovenije je najdaljša dovoljena doba odplačevanja osebnih (potrošniških) kreditov 7 let. To je dovolj dolga doba, da se obroki kredita razporedijo tako, da nam ne bodo v preveliko breme. Za mesečne obroke 100 € na primer lahko v NLB dobimo nekaj več kot 7.000 € kredita. Če živimo sami, brez otrok, bo dovolj, če imamo 814,84 € mesečnih neto dohodkov. Kako se z različnimi dobami odplačila spreminjajo mesečni obroki kredita in kreditna sposobnost, lahko preverimo v informativnem izračunu kredita.

   

Nekaj praktičnih primerov

Koliko kredita lahko dobim po novem v banki? Koliko plače moram imeti, če želim kredit v banki? To so pogosta vprašanja, ki begajo potrošnike po uvedbi novih pogojev Banke Slovenije, ki veljajo za potrošniško kreditiranje po 1. novembru 2019. Nanje si najlažje odgovorimo z informativnim izračunom kreditov NLB, ki je že prilagojen in upošteva nove pogoje kreditiranja fizičnih oseb. S spreminjanjem posameznih vrednosti informativni izračun dinamično prikazuje višino mesečnih obrokov in oceno prihodkov, ki jih potrebujemo za izbrani kredit. Za lažjo predstavo pa prikazujemo še nekaj konkretnih primerov izračunov.

Primer #1

Kreditojemalec je v preteklih 12 mesecih prejel povprečno 1.260 € (povprečna neto plača v novembru 2019). Delodajalec mu je v letu 2019 izplačal regres v višini minimalnega zakonskega zneska, tj. 886,63 €. Izplačeval mu je tudi nadomestilo za malico, v povprečju 124,5 € na mesec in za prevoz na delo v višini 37 € (mesečna vozovnica LPP). V preteklih 12 mesecih je na mesec dobil povprečno 1.495,39 €.

Znesek mesečnega odplačila kredita je lahko največ 747,70 € (obrok ne sme presegati polovice prihodkov), če živi sam. Če živi v družini z dvema mladoletnima otrokoma, ki ju preživljata oba starša skupaj, obrok kredita ne sme presegati 543,26 € (1.495,39 € - 714,84 € – 237,29 €), če živi v družini z enim otrokom, pa največ 661,91 € (1.495,39 € - 714,84 € – 118,64 €).

  

Primer #2

Kreditojemalec z neto plačo v višini 1.000 € ter enakimi regresom in nadomestiloma za prehrano in za prevoz na delo je v letu 2019 na mesec dobil 1.235,39 €.

Znesek mesečnega odplačila kredita je lahko največ 520,55 €, če živi sam. Če skupaj z drugim staršem preživlja dva otroka, obrok ne sme presegati 283,26 €, če imata enega otroka, pa 401,91 €.

   

Primer #3

Kreditojemalec potrebuje 2.000 € osebnega kredita za obdobje enega leta. Za osebni kredit v NLB ta kreditojemalec potrebuje 886,97 €, če živi sam in ima NLB Osebni račun, če živi v štiričlanski družini z dvema vzdrževanima otrokoma, pa 1.124,26 €.

  

Če z informativnim izračunom ocenite, da vaši prihodki ne zadoščajo za izbrani kredit, se oglasite v banki. Bančni strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste lažje razumeli nove pogoje kreditiranja, in vam svetovali, kaj lahko storite. Svetujemo, da vedno poiščete možnosti kreditiranja v banki, saj nebančni krediti skrivajo nekatere pasti.

    

Preverite, koliko kredita lahko dobite v banki

Za pravi izračun vaše kreditne sposobnosti se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovnjaki za kredit pomagali odgovoriti na vsa vaša vprašanja o novih pogojih kreditiranja in najti rešitev, ki vam najbolj ustreza.

Naročite se na sestanek

* V članku so uporabljeni podatki, ki veljajo v začetku februarja 2020. V lastnih izračunih preverite, ali podatki še veljajo, oziroma poiščite aktualne podatke (na primer o minimalni plači, zneskih za vzdrževane družinske člane).

februar, 2020
osebni kredit maj20 web 1920x468

Osebni kredit

Izkoristite akcijske nespremenljive obrestne mere do 31. 10.! Hitra in preprosta rešitev, kadar potrebujete denar takoj.

klikin hk final naslovka

Mobilna banka Klikin

Z njo ste 24/7 na tekočem s prometom na osebnem računu, lahko plačujete ali denar nakažete s funkcijo "in-plačilo".

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in vas bomo kontaktirali.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.