Še vedno lahko dobite potrošniški kredit v banki

Potrošniško kreditiranje je v zadnjih dveh letih precej vroča tema. Vsaka sprememba, npr. dvig minimalne plače, se namreč prelije v kreditno sposobnost potrošnikov. Kakšna je trenutna situacija, kakšne so omejitve zneskov in kaj to v praksi pomeni – vse to in še več v prispevku osveženem z aktualnimi številkami.


Omejitev zneska, ki mora kreditojemalcu ostati na računu

Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih stroškov dolga ostati vsaj znesek v višini 76 odstotkov bruto minimalne plače. Zakaj? Da mu po plačilu obrokov kredita ostane dovolj za preživetje. Trenutna zakonodaja, ki velja od 1. januarja 2022 do konca leta, določa višino bruto minimalne plače v višini 1.074,43 €

Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je minimalni znesek višji, za koliko pa je odvisno od strukture družine. 

   

Kaj se upošteva v dohodkih kreditojemalca?

Banke moramo pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca upoštevati njegove dohodke v preteklih 12 mesecih. V dohodke ne smemo šteti tistih dohodkov, ki se ne smejo rubiti. Med temi so najpogostejši prejete ali plačane preživnine, otroški dodatki in štipendije.

Kaj lahko upoštevamo v dohodkih, pa ni natančno predpisano in se med bankami razlikuje. V NLB v prihodkih kreditojemalca poleg plače upoštevamo regres, nadomestila za malico in za prevoz na delo (za nadomestilo za prevoz na delo so nekatere izjeme), najemnine od oddaje nepremičnin, redne mesečne rente iz Republike Slovenije ali tujine, lahko tudi nekatere rubljive dohodke. Najbolj točno oceno kreditne sposobnosti lahko dobimo pri strokovnjaku za kredit v NLB.

Koliko takšni dohodki vplivajo na kreditno sposobnost? Občutno, pri regresu v znesku 1.024,24 €, kar je bil za leto 2021 minimalni znesek regresa, se naša kreditna sposobnost poveča za 85,35 € mesečno. Če nam delodajalec izplačuje nadomestilo za prehrano v višini 6,12 €, kar je največji neobdavčeni znesek, je bilo mesečno nadomestilo 122,40 €.

Omejitev letnih stroškov kredita glede na dohodek

Poleg spodnje meje, ki mora kreditojemalcu ostati na računu za preživljanje sebe in svoje družine, poslovna politika banke omejuje tudi razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom. Celotni letni stroški kredita ne smejo biti višji od 50 odstotkov letnih dohodkov, če so mesečni dohodki nižji ali enaki dvakratniku zakonsko določene minimalne bruto plače, če so dohodki večji, so pogoji blažji, še vedno pa letni stroški kredita ne smejo presegati 67 odstotkov letnih dohodkov.

Kaj to pomeni v praksi? Če so bili naši neto dohodki v povprečju 2.148,86 € mesečno (2-kratnik bruto minimalne plače), je lahko strošek odplačevanja kredita največ 1.074,43 € preračunano na mesec (polovica neto prejemkov). Če smo imeli na mesec povprečno 1.200 € prihodkov, je lahko mesečni strošek odplačevanja po tem pogoju največ 600 €, vendar ker mora banka hkrati zadostiti tudi pogoju minimalne plače, je mesečni strošek kredita lahko največ 383,43 €.

    

Omejitev dobe odplačevanja osebnih kreditov

Najdaljša dovoljena doba odplačevanja osebnih (potrošniških) kreditov je do 119 mesecev, v Klikinu do 83 mesecev (kredit z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu v skladu s poslovno politiko banke). To je dovolj dolga doba, da se obroki kredita razporedijo tako, da nam ne bodo v preveliko breme. Za mesečni obrok 95,00 € na primer lahko v NLB dobimo okoli 9.000,00€ kredita. Če živimo sami, brez otrok, bo dovolj, če imamo 912,00 € mesečnih neto dohodkov (izračun pripravljen za ročnost 120 mesecev). Kako se z različnimi dobami odplačila spreminjajo mesečni obroki kredita in kreditna sposobnost, lahko preverimo v informativnem izračunu kredita.
   

Kakšen znesek kredita lahko torej dobim v banki? 

Koliko plače moram imeti, če želim potrošniški kredit. Najlažje si odgovorimo z informativnim izračunom kreditov NLB, ki je prilagojen in upošteva pogoje kreditiranja fizičnih oseb. S spreminjanjem posameznih vrednosti informativni izračun dinamično prikazuje višino mesečnih obrokov in oceno prihodkov, ki jih potrebujemo za izbrani kredit.

Če z informativnim izračunom ocenite, da vaši prihodki ne zadoščajo za izbrani kredit, se oglasite v banki. Bančni strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste lažje razumeli nove pogoje kreditiranja, in vam svetovali, kaj lahko storite. Svetujemo, da vedno poiščete možnosti kreditiranja v banki, saj nebančni krediti skrivajo nekatere pasti.

       

Preverite, koliko kredita lahko dobite v banki

Za pravi izračun vaše kreditne sposobnosti se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovnjaki za kredit pomagali odgovoriti na vsa vaša vprašanja o novih pogojih kreditiranja in najti rešitev, ki vam najbolj ustreza.

Naročite se na sestanek

* V članku so uporabljeni podatki, ki veljajo maja 2022. V lastnih izračunih preverite, ali podatki še veljajo, oziroma poiščite aktualne podatke (na primer o minimalni plači, zneskih za vzdrževane družinske člane).

osveženo maj, 2022
2023 06 nlb osebni kredit cover 851x315

Osebni kredit

Potrošniški kredit do 35.000 € s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Sklenite ga v digitalni banki NLB Klik ali v poslovalnici.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in vas bomo kontaktirali.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!