Informativni izračun varčevanja in depoziti

enkratno
redno mesečno
redno mesečno z možnostjo dodatnih pologov
enkratno in kadarkoli, ko bi imel na voljo prosta denarna sredstva
Potrdi (Min znesek 250 EUR)
EUR Potrdi (Min znesek 250 EUR)
manj kot eno leto
več kot eno leto
Potrdi

Doba vezave:
13 mesecev

Datum zaključka varčevanja:
7. avgust 2014

v Kliku
v poslovalnici
preko Teledoma
v Kliku
v poslovalnici
V NLB že imam druga privarčevana sredstva nad 100.000 EUR
Pologi:
da
ne

Za informativni izračun vpišite znesek.

Nespremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, izražena je v nominalni vrednosti.
Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se v času trajanja pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje). Pogodbe s spremenljivo obrestno mero se spreminjajo po pogodbeno določenem časovnem obdobju (npr. 6 mesecev), ob obletnici sklenitve pogodbe, in sicer glede na spremembe referenčne obrestne mere za časovno odboje določeno v pogodbi (npr. 6 mesečni EURIBOR).
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

NLB Depozit - nespremenljiva obrestna mera

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan obdobja vezave, zadnji dan obdobja vezave pa ne.
 4. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 5. Banka bo obresti pri:
  • kratkoročnih depozitih - obračunala in pripisala k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva ter izplačala ob poteku obdobja vezave oz. prekinitvi pogodbe;
  • dolgoročnih depozitih - obračunala in pripisala ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe v valuti, v kateri se vodijo sredstva (če je pogodba sklenjena 29. februarja se šteje, da je obletnica sklenitve pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto), ter izplačala ob poteku obdobja vezave ali ob prekinitvi pogodbe.
 6. Obdobje vezave lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 7. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje depozitnega razmerja) se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Depozit - spremenljiva obrestna mera

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka/odbitka (je fiksen). V primeru, da je seštevek obeh obrestnih mer negativen oziroma njuna vsota negativna, je najnižja obrestna mera, po kateri banka obrestuje ta znesek denarnih sredstev, 0,01% letno.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Referenčna obrestna mera EURIBOR je obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določen obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union«,
 4. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR uporabila EURIBOR za eno/tromesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR uporabila EURIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR-ja.

  Obdobje EURIBOR je obdobje enega/treh mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja enega/treh mesecev, naslednja obdobja EURIBOR se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja enega/treh mesecev, ki sledijo.

  Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnjega dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 5. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja za sredstva v EUR:
  • enomesečni EURIBOR - za kratkoročne depozite za 31 dni in 61 dni; zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu,
  • tromesečni EURIBOR - za kratkoročne depozite za 91 dni, 181 dni, 271 dni in 365 dni ter za dolgoročne depozite; zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu;
 6. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 7. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan obdobja vezave, zadnji dan obdobja vezave pa ne.
 8. Banka bo obresti pri:
  • kratkoročnih depozitih - obračunala in pripisala k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva ter izplačala ob poteku obdobja vezave oz. prekinitvi pogodbe;
  • dolgoročnih depozitih - obračunala in pripisala ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe v valuti, v kateri se vodijo sredstva (če je pogodba sklenjena 29. februarja se šteje, da je obletnica sklenitve pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto), ter izplačala ob poteku obdobja vezave ali ob prekinitvi pogodbe.
 9. Obdobje vezave lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 10. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje depozitnega razmerja) se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno:
informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • referenčna obrestna mera v dobi varčevanja nespremenljiva,
 • na dan izračuna uporabljena veljavna obrestna mera, ki velja samo za pogodbe, sklenjene na ta dan.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Depozitni par - nespremenljiva obrestna mera

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan obdobja vezave, zadnji dan obdobja vezave pa ne.
 4. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 5. Banka bo obresti pri:
  • kratkoročnih depozitih - obračunala in pripisala k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva ter izplačala ob poteku obdobja vezave oz. prekinitvi pogodbe;
  • dolgoročnih depozitih - obračunala in pripisala ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe v valuti, v kateri se vodijo sredstva (če je pogodba sklenjena 29. februarja se šteje, da je obletnica sklenitve pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto), ter izplačala ob poteku obdobja vezave ali ob prekinitvi pogodbe.
 6. Obdobje vezave lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 7. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje depozitnega razmerja) se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi

NLB Renta

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka/odbitka (je fiksen).
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Referenčna obrestna mera je obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke:
  • velja za EURIBOR:
 4. znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union" ,
  • velja za LIBOR:
 5. na londonskem medbančnem trgu pripravljene dati depozit v USD ali CHF drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 12. uri ali približno ob tej uri po londonskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali kakor koli drugače objavljena s strani "British Bankers' Association".
 6. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR/LIBOR-ja uporabila EURIBOR/LIBOR za šestmesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR/LIBOR-ja uporabila EURIBOR/LIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR/LIBOR-ja.
 7. Obdobje EURIBOR/LIBOR-ja je obdobje šestih mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR/LIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja šestih mesecev, naslednja obdobja EURIBOR/LIBOR-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR/LIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja šestih mesecev, ki sledijo.
  Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnjega dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 8. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja za sredstva v:
  • EUR - šestmesečni EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu
  • USD - šestmesečni LIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
 9. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 10. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan obdobja vezave, zadnji dan obdobja vezave pa ne.
 11. Banka bo obračunala in pripisala obresti ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe v valuti, v kateri se vodijo sredstva (če je pogodba sklenjena 29. februarja se šteje, da je obletnica sklenitve pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto), ter izplačala ob poteku obdobja vezave ali ob prekinitvi pogodbe.
 12. Obdobje vezave lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 13. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje depozitnega razmerja) se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da se referenčna obrestna mera v obdobju vezave, ne spreminja.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Kratkoročno postopno varčevanje z nespremenljivo obrestno mero

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 4. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 5. Banka bo obresti obračunala, pripisala k glavnici in izplačala v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 6. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 7. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi

NLB Varčevanje mladih

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe vezave, zadnji dan pa ne.
 4. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 5. Banka bo obresti obračunala, pripisala k glavnici in izplačala v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi varčevanja.
 6. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Premijsko varčevanje s spremenljivo obrestno mero

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka (je fiksen).
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union".
 4. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR-ja uporabila EURIBOR za tromesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR-ja uporabila EURIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR-ja. Obdobje EURIBOR-ja je obdobje treh mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja treh mesecev, naslednja obdobja EURIBOR-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja treh mesecev, ki sledijo.
  Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnjega dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 5. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja tromesečni EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
 6. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 7. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 8. Banka bo obračunala in pripisala obresti k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer letno ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe (če je pogodba sklenjena na 29. februarja, se šteje, da je obletnica sklenitve te pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto) in ob morebitni prekinitvi pogodbe, izplačala pa ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 9. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 10. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • referenčna obrestna mera v dobi varčevanja nespremenljiva,
 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva mesečne pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih meseceih in izredne pologe na dan vplačila,
 • na dan izračuna uporabljena veljavna obrestna mera, ki velja samo za pogodbe, sklenjene na ta dan.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Ciljno varčevanje

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka (je fiksen).
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union".
 4. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR-ja uporabila EURIBOR za tromesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR-ja uporabila EURIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR-ja. Obdobje EURIBOR-ja je obdobje treh mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja treh mesecev, naslednja obdobja EURIBOR-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja treh mesecev, ki sledijo.
  Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnjega dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 5. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja treh EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
 6. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 7. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 8. Banka bo obračunala in pripisala obresti k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer letno ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe (če je pogodba sklenjena na 29. februarja, se šteje, da je obletnica sklenitve te pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto) in ob morebitni prekinitvi pogodbe, izplačala pa ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 9. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 10. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • referenčna obrestna mera v dobi varčevanja nespremenljiva,
 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih,
 • na dan izračuna uporabljena veljavna obrestna mera, ki velja samo za pogodbe, sklenjene na ta dan.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Varčevanje za prihodnost

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka (je fiksen).
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union".
 4. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR-ja uporabila EURIBOR za tromesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR-ja uporabila EURIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR-ja. Obdobje EURIBOR-ja je obdobje treh mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja treh mesecev, naslednja obdobja EURIBOR-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja treh mesecev, ki sledijo.
  Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnjega dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 5. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja treh EURIBOR, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
 6. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 7. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 8. Banka bo obračunala in pripisala obresti k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer letno ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe (če je pogodba sklenjena na 29. februarja, se šteje, da je obletnica sklenitve te pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto) in ob morebitni prekinitvi pogodbe, izplačala pa ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 9. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 10. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno: informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • referenčna obrestna mera v dobi varčevanja nespremenljiva,
 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih,
 • na dan izračuna uporabljena veljavna obrestna mera, ki velja samo za pogodbe, sklenjene na ta dan.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Postopno varčevanje

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 4. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 5. Banka bo obresti obračunala, pripisala k glavnici in izplačala v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 6. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 7. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno:
informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.

NLB Postopno varčevanje

Informativni izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

 1. Obrestna mera je sestavljena nominalna obrestna mera in je vsota referenčne obrestne mere (je spremenljiva) in obrestnega pribitka (je fiksen).
  V primeru, da je seštevek obeh obrestnih mer negativen oziroma njuna vsota negativna, je najnižja obrestna mera, po kateri banka obrestuje ta znesek denarnih sredstev, 0,01% letno.
 2. Obresti se obračunajo po navadnem obrestnem računu, na dekurziven način (to pomeni obračun obresti po preteku obdobja za nazaj, osnova je začetna glavnica).
 3. Euribor je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in je objavljena ob 11.00 uri ali približno ob tej uri po centralnem evropskem času na ustrezni strani Thomson Reuters ali pa je kakor koli drugače objavljena s strani "Banking Federation of the European Union".
 4. Banka bo za obračun obresti v prvem obdobju EURIBOR-ja uporabila EURIBOR za tromesečne depozite, ki je objavljen dva delovna dneva pred datumom sklenitve pogodbe; po tem pa bo za vsako naslednje obdobje EURIBOR-ja uporabila EURIBOR, ki je objavljen dva delovna dneva pred pričetkom posameznega obdobja EURIBOR-ja. Obdobje EURIBOR-ja je obdobje treh mesecev, s tem da se prvo obdobje EURIBOR-ja prične na dan sklenitve pogodbe in konča na zadnji dan obdobja treh mesecev, naslednja obdobja EURIBOR-ja se pričnejo na zadnji dan predhodnega obdobja EURIBOR-ja in končajo na zadnji dan obdobja treh mesecev, ki sledijo. Mesec je obdobje, ki se začne na določen dan v koledarskem mesecu in konča na numerično skladen dan v naslednjem koledarskem mesecu, z naslednjimi izjemami, ki se uporabljajo le za zadnji mesec določenega obdobja:
  • če numerično skladnega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo, ni, se bo tako obdobje končalo na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem naj bi se določeno obdobje končalo in
  • če se določeno obdobje začne zadnje dne nekega koledarskega meseca, se bo tako obdobje končalo zadnjega dne v koledarskem mesecu, v katerem naj bi se tako obdobje končalo.
 5. Za potrebe tega informativnega izračuna se uporablja tromesečni Euribor, zaokrožen na dve decimalni mesti v odstotnem zapisu.
 6. Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).
 7. Upošteva se dejansko število pretečenih dni, s tem, da se v izračunu pretečenih dni upošteva prvi dan dobe varčevanja, zadnji dan dobe varčevanja pa ne.
 8. Banka bo obračunala in pripisala obresti k glavnici v valuti, v kateri se vodijo sredstva, in sicer letno ob vsaki obletnici sklenitve pogodbe (če je pogodba sklenjena na 29. februarja, se šteje, da je obletnica sklenitve te pogodbe 28. februar, razen če gre za prestopno leto) in ob morebitni prekinitvi pogodbe, izplačala pa ob zaključku varčevanja oziroma ob prekinitvi pogodbe.
 9. Doba varčevanja lahko poteče na delovni ali nedelovni dan.
 10. Morebitni stroški, ki nastanejo v dobi varčevanja (npr. predčasno prenehanje varčevanja), se zaračunajo v skladu s Tarifo banke, ki je dostopna v poslovalnicah banke.

Pomembno:
informativni izračun temelji na predpostavki, da je:

 • referenčna obrestna mera v dobi varčevanja nespremenljiva,
 • prvi polog vplačan na dan izdelave informativnega izračuna; informativni izračun upošteva tudi ostale pologe tako, kot da so vplačani tega dne v prihodnjih mesecih,
 • na dan izračuna uporabljena veljavna obrestna mera, ki velja samo za pogodbe, sklenjene na ta dan.

Obrestne mere so prikazane na letnem nivoju.

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite, kakšni so trenutno veljavni pogoji in lastnosti storitve, za morebitna pojasnila pa se lahko obrnete na delavce banke. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene izključno v pogodbi.