Naložbe

Vrednostni papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.
Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.
Naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje.

Investicijski skladi in individualno upravljanje

Komu so namenjeni investicijski skladi?

Vsem, ki želite ob sprejemanju višjega naložbenega tveganja dosegati višje pričakovane donose. Sredstva lahko naložite v enkratnem znesku ali pa varčujete postopno.

NLB Skladi

Komu je namenjeno individualno upravljanje?

Vlagateljem, ki želite ohranjati ali povečevati realno vrednost svojih prostih finančnih sredstev s finančnimi instrumenti. Sredstva se razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

NLB Skladi


Varčevalno naložbena zavarovanja

Komu so namenjena?

Vsem, ki želite poleg življenjskega zavarovanja možnost investiranja in ste pripravljeni za višji donos prevzeti tudi tveganje.

Vita, življenjska zavarovanja


Ponudba nepremičnin

Oglejte si ponudbo nepremičnin.

NLB Nepremičnine

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!