NLB Osebni kredit

Potrošniški kredit za financiranje večjih nakupov danes, z odplačevanjem v prihodnosti.

         

Hitri kredit brez obiska poslovalnice - za uporabnike digitalne banke NLB Klik

 • Omogoča vam, da lahko do 40.000 evrov pridete v le nekaj minutah. 
 • Odplačilna doba: do 84 mesecev.
 • Sklenite ga v digitalni banki NLB Klik - kredit odobrimo v nekaj minutah. Denar dobite na račun takoj po odobritvi.
 • Sklenite ga prek video klicaKreditno pogodbo sklenete prek oddaljenega podpisa v NLB Kliku.

Kako do kredita v digitalni banki:

V NLB Kliku izberite Več > Ponudba > NLB Osebni kredit

Nimate NLB Klika? Naročite ga!

Več
         

Kredit v bančni poslovalnici

 • Za stranke NLB ni omejitve zneska, višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca in se obravnava skladno s poslovno politiko banke.
 • Odplačilna doba: do 120 mesecev (krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu, v skladu s poslovno politiko banke).
         

Lastnosti osebnega kredita

 • Najnižji mesečni obrok je 30 EUR.
 • Za vodenje kredita stroškov ne zaračunavamo.
 • Kredit je brez zavarovanja, le s plačilom stroška ocene tveganja.
 • Znesek potrošniškega kredita lahko nakažemo na vaš račun ali na račun prodajalca oziroma izvajalca storitve.
 • Pavza 1 x letno - možnost odloga plačila obroka kredita brez stroškov (pri kreditih z odplačilno dobo od 13 do 72 mesecev, sklenjenih od 28. maja 2022 dalje).

Kadar vas presenetijo nepričakovani stroški ali višji mesečni izdatki (zavarovanje avta, plačilo počitnic, nakup šolskih potrebščin ...) lahko odložite plačilo enega mesečnega obroka kredita. Brez navajanja razloga, enkrat v vsakem koledarskem letu. Za čas odlogov plačil se vam podaljša obdobje odplačevanja kredita.

Možnost lahko prvič izkoristite po 6 mesecih rednega odplačevanja kredita.

Več
         

Hitri kredit tudi za stranke drugih bank

 • Sklenite ga v v bančni poslovalnici le s predložitvijo osebnega dokumenta in izpolnitvijo Izjave kreditojemalca za oceno kreditne sposobnosti (brez predložitve dodatne kreditne dokumentacije).
 • Višina kredita: do 10.000 EUR.
 • Odplačilna doba: do 60 mesecev.
         

Načrtujete MBA študij na IEDC Bled?

Izkoristite posebne ugodnosti NLB Osebnega kredita:

 • Nižja obrestna mera,
 • brez stroškov odobritve kredita,
 • oddaja naročila prek video klica.

Video klic

Pot do potrošniškega kredita

1

Koliko kredita?

Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.

Naredite si informativni izračun kredita, da boste videli, kakšne prihodke potrebujete pri želeni višini kredita in mesečnih zneskih odplačila.  

Informativni izračun

2

Dobro je vedeti

Ko se odločate za potrošniški kredit, vam bodo prav prišle informacije in nasveti:

3

Sklenitev 

V poslovalnici

 • Oglasite se z vsemi potrebnimi dokumenti
 • Naročilo za odobritev potrošniškega kredita boste izpolnili tam.

Prek digitalne banke NLB Klik 

 • Izberite Več oz. Ponudba
 • Izberite NLB Osebni kredit in sledite korakom

Prek video klica

 • Oddajte naročilo za kredit.
 • Kreditno pogodbo boste sklenili v izbrani poslovalnici, uporabniki digitalne banke NLB Klik pa prek oddaljenega podpisa v NLB Kliku.

Stroški in obrestne mere

Pri najemanju potrošniškega kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja

Vas skrbijo spremembe obrestne mere? Pri kreditu z nespremenljivo obrestno mero bo vaša mesečna obveznost nespremenjena celotno dobo odplačevanja kredita. 

                          

Dokumenti za identifikacijo kreditojemalca

 • veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list
 • davčna številka

      

Dokumenti za odobritev potrošniškega kredita

Za stranke NLB

 • iz evidence banke oziroma dokumenti po presoji bančnega delavca;

Za stranke drugih bank oz. stranke NLB, ki so na osebni račun pri NLB prejele manj kot 12 prilivov*:

 • Kopije izpisa prometa po osebnem računu za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita;

ALI

 • Izvirnik obrazca »Potrdilo o plači« (izpolnjen, potrjen z žigom in podpisom delodajalca), ki ne sme biti starejši od 30 dni, IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

ALI

 • Kopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

IN

 • dokument, ki izkazuje status zaposlitve za določen oz. nedoločen čas (Zaposleni) oziroma Izvirnik/kopijo Obvestila, izdanega s strani ZPIZ-a (Upokojenci).

Potrdilo o plači

*Opazovano obdobje prejemanja osebnega dohodka je 12 mesecev oziroma najmanj 3 mesece, v kolikor kreditojemalec pred tem ni bil zaposlen.

 • Izpisek prometa po osebnem računu je:
 • obvestilo banke, ki ga prejme kreditojemalec enkrat mesečno po pošti na dom ali
 • izpisek prometa po osebnem računu iz elektronskega bančništva ali
 • izpisek prometa po osebnem računu, ki ga izda matična banka kreditojemalca
Več

Informacije o vračilu sorazmernega dela stroškov v primeru predčasnega odplačila kredita

Informacije

Pogosta vprašanja

Ko je odplačilna doba kredita daljša od trajanja zaposlitve za določen čas, je zahtevano kakovostno solidarno poroštvo (porok prejema redne prilive in ima korektno poslovanje). V primeru kreditiranja tujega državljana oz. nerezidenta, kjer je trajanje pogodbe o zaposlitvi oz. dovoljenje za prebivanje v Sloveniji krajše od odplačilne dobe kredita, je obvezno dodatno zavarovanje s poroštvom kreditno sposobnega poroka.

Vsi kreditojemalci morajo biti stari najmanj 18 let.

Povzeto po Jože Andrej Čibej »Kako računamo obresti«, ZBS Ljubljana 2011: »EOM pove, koliko nas bo dejansko stalo posojilo. EOM je (v odstotku izražena) letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja, pri čemer so upoštevani vsi pogoji posojila prek roka črpanja in roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja posojila do drugih morebitnih bremen, ki v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih sodijo v ta izračun. EOM se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu, zato se lahko dve posojili, ki se sicer popolnoma ujemata v glavnici, ročnosti, načinu obračuna obresti in pogodbeni obrestni meri, na koncu, ko upoštevamo vse relevantne stroške, tudi bistveno razlikujeta.«

Če se kreditojemalci znajdejo v situaciji, ko zaradi različnih razlogov zamujajo z odplačilom kredita, je pomembno, da se čim prej oglasijo v NLB Poslovalnici, ki jim je kredit odobrila. Na podlagi ocene vsakega posamičnega primera se banka skupaj s kreditojemalcem trudi poiskati ustrezno rešitev. Odvisno od posamičnega primera se med drugim preuči tudi možnost odobritve podaljšanja odplačilne dobe (posledično to pomeni nižjo mesečno obveznost) ali odloga plačila mesečnih obveznosti za določeno obdobje. Vsekakor si NLB prizadeva v težjih časih poiskati rešitev, ki je primerna tako za kreditojemalca kot tudi za banko.

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

NLB Vita Odgovorna - življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

obroki2017

Nakupi na obroke

Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si. Več informacij v zvezi z uresničevanem pravic posameznika pa je na voljo tukaj

Ugodni potrošniški krediti!Naroči ponudbo  
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in vas bomo kontaktirali.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!