Zavarovanje imetnikov NLB Zlate kartice Mastercard

Za vse imetnike zlate plačilne kartice Mastercard smo v NLB z Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d. sklenili pogodbo o zavarovanju imetnikov zlatih plačilnih kartic. Na podlagi zavarovanja upravičenci ob morebitni nezgodi prejmete ustrezno zavarovalnino.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj izvlečkov iz Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje imetnikov zlatih plačilnih kartic, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Vito, življenjsko zavarovalnico, d.d. Zavarovancu oz. upravičencu zavarovanja so splošni pogoji na voljo pri sklenitelju zavarovanja, Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana in Viti, življenjski zavarovalnici, d.d.
Iskreno vam želimo, da vam ugodnosti zavarovanja ne bi bilo treba izkoristiti.

Nezgodno zavarovanje imetnikov zlatih Mastercard kartic

Zavarovane osebe
Zavarovani so vsi imetniki zlatih plačilnih kartic Mastercard, razen oseb, ki jim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost.

Zavarovane nevarnosti
Imetniki zlate Mastercard so nezgodno zavarovani vse dni v obdobju veljavnosti njihove kartice in sicer za primer nezgodne smrti in za primer popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode.

Pojem nezgode
Za nezgodo se šteje vsak nenaden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo smrt ali popolno trajno invalidnost.

Trajanje jamstva
Zavarovalno jamstvo za posameznega zavarovanca prične ob 24.00 uri dneva začetka veljavnosti plačilne kartice in traja do 24:00 ure dneva poteka veljavnosti kartice. Jamstvo pa preneha tudi z dnem, ko zavarovanec izgubi pravico do uporabe kartice, ko je zavarovancu odvzeta poslovna sposobnost ali če zavarovanec umre.

Obseg zavarovalnega kritja
Zavarovanje krije nezgodno smrt in popolno trajno invalidnost kot posledico nezgode, z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

  • 6.260 EUR za primer nezgodne smrti,
  • 31.300 EUR za primer 100 odstotne trajne invalidnosti.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru
Zavarovanec, ki je poškodovan zaradi nezgode, mora:

  • obiskati oziroma poklicati zdravnika zaradi pregleda in nudenja pomoči, ukreniti vse potrebno za zdravljenje in se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in nasvetih,
  • pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to omogoča, in ob prijavi podati vse potrebne podatke o okoliščinah nastanka nezgode (kraj in čas nezgode, popoln opis dogodka, ime zdravnika, ki je opravil pregled in zdravljenje, izvid zdravnika o vrsti telesnih poškodb ter o nastalih in morebitnih posledicah), ter druge podatke, ki jih zavarovalnica zahteva v zvezi s prijavljeno nezgodo,
  • če zavarovanec zaradi nezgode umre mora upravičenec to takoj pisno prijaviti ter zavarovalnici priskrbeti potrebno dokumentacijo.

Za ugotovitev pomembnih okoliščin v zvezi z nezgodo ima zavarovalnica pravico zahtevati od zavarovanca, upravičenca, sklenitelja zavarovanja ali katerekoli druge osebe dodatno dokumentacijo in pojasnila v zvezi z nezgodnim dogodkom in posledicami nezgode.

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje imetnikov zlatih plačilnih kartic

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu (IPID) Nezgodno zavarovanje imetnikov zlatih plačilnih kartic - 1.izdaja

nlb visa

Zlati Mastercard

Zlata Mastercard je mednarodna plačilna kartica z odloženim plačilom. Prinaša brezplačno turistično zavarovanje v tujini. Preverite ugodnosti, ki jih prinaša.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!