Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Nudimo pestro izbiro storitev na področju čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami.

 

Izvajanje plačilnih storitev v času od 29. marca do 1. aprila 2024

Slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki v petek, 29. marca 2024, ne bodo delovali, zato bomo plačila izvajali po spremenjenem urniku.

NOVO! Mednarodna plačila - odslej v elektronski banki NLB Proklik tudi informacije o odobritvi na računu prejemnika oz. zavrnitvi plačila

Po novem boste za izvršena mednarodna plačila v NLB Prokliku dobili tudi informacijo o točni višini in času odobritve na prejemnikovem računu oziroma o morebitni zavrnitvi plačila s strani banke prejemnika. Oboje najdete v meniju Pregled med Obvestili in v Pregledu pomembnih informacij ob izmenjavi podatkov. Informacije bodo na voljo, če jih bo banka prejemnika tudi zagotovila. 

 • Odobritev prejemnikovega računa

Ko bo prejemnik v drugi banki prejel priliv, boste poleg podatka o številki plačila in znesku poslanega plačila, dobili tudi informacijo o datumu, uri (po lokalnem slovenskem času) ter znesku odobritve prejemnikovega računa.

 • Zavrnitev plačila

Če bo banka prejemnika plačilo zavrnila, boste poleg podatka o številki plačila in znesku poslanega plačila, dobili pojasnilo, da vam bomo sredstva vrnili na vaš račun, ko jih prejmemo od banke prejemnika.

NLB Skupina kot prva finančna skupina JV Evrope priključena v Global Payment Innovation – omogočena sledljivost mednarodnih plačil

NLB Skupina je prva finančna skupina v JV Evropi, kjer so vse banke članice vključene v SWIFT-ovo storitev Global Payment Innovation (GPI). Omogoča popolno preglednost, kje se plačilo v danem trenutku nahaja in status tega plačila. GPI izboljšuje storitev mednarodnega plačila v korespondenčni bančni mreži, prav tako tudi uporabniško izkušnjo storitve strankam (tako pravnim kot fizičnim), katerim sta hitrost in transparentnost plačil zelo pomembni. Več

Kreditno čezmejno plačilo ali plačilo v tretje države

 • Je enostaven instrument plačevanja, za katerega banki predložite le pravilno izpolnjen nalog za plačilo tujemu partnerju (Nalog za plačilo).
 • Za plačilo v EUR v države območja SEPA, v NLB Prokliku izpolnite plačilni nalog UPN/SEPA. Za ostala plačila v EUR in drugih valutah pa izpolnite nalog VP70.

 • Obvezni podatki na nalogu za plačilo:
  • IBAN oz. številka računa prejemnika – IBAN je obvezen za plačila v EUR na območju držav članic EGP,
  • BIC ali naziv in naslov banke, pri kateri ima prejemnik račun,
  • ime in priimek (oz. naziv pravne osebe) in naslov (oz. sedež) prejemnika plačila,
  • namen plačila.
 • Nalog za izvršitev plačilne transakcije, ki bo v NLB predložen v skladu z urnikom, bomo poslali v izvršitev še isti dan. To pomeni, da bo prejemnikova banka, če ni vpletenih dodatnih posredniških bank, še istega dne prejela podatke za izvršitev plačila, vendar z datumom poravnave plačila do dveh delovnih dni.

Prejeto čezmejno plačilo in plačilo iz tretjih držav

 • Je enostaven instrument prejema plačila s strani vašega partnerja. Predstavlja plačilo, ki ga na podlagi naloga plačnika, tuja banka izvrši v dobro prejemnika plačila pri banki v Republiki Sloveniji. Vse prejete plačilne naloge izvršimo v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij.
 • Za hitrejši prejem plačila in s čim manj stroški, je pomembno na dokument, ki ga posredujete vašemu partnerju, navesti točne in popolne podatke: vaš naziv in naslov, IBAN in SWIFT oziroma BIC kodo NLB banke (LJBASI2X).

Prejeto čezmejno plačilo in plačilo iz tretjih držav

Je enostaven instrument prejema plačila s strani tujega partnerja in predstavlja plačilo, ki ga izda plačnik banki v tujini v dobro prejemnika plačila pri banki v Republiki Sloveniji. Vse naloge izvršimo v skladu z urnikom.

Datum valutacije izplačila je lahko različen od datuma prejema plačilnega naloga.
Za naloge, prejete z datumom poravnave/valutacije:

 • istega dne, velja, da odobrimo sredstva na računu še isti dan,
 • v prihodnjih dneh, velja, da odobrimo sredstva na računu na dan valutacije
 • v preteklih dneh, pa velja, da odobrimo sredstva s tekočim datumom valutacije.

V NLB račun prejemnika vedno odobrimo v valuti, v kateri smo prejeli kritje za plačilo. O odobritvi računa ter o podatkih iz prejete plačilne transakcije prejemnika obvestimo z Obvestilom o prejetem plačilu (Obr. VP 60).

Za hitrejši prejem plačila in s čim manjšimi stroški je pomembno na dokument, ki ga posredujete tujemu partnerju, navesti točne in popolne podatke: vaš IBAN in kodo SWIFT oziroma BIC NLB banke, ki je LJBASI2X.

Več

Glavne prednosti

 • čezmejna plačila v EUR za SEPA dosegljive banke, oddana na nalogu UPN/SEPA prek NLB Proklika, izvršimo z datumom valutacije/poravnave isti dan, če jih v banko prejmemo do 15.00 ure,
 • ostala plačila v EUR, plačila v USD, SEK in RON izvršimo z datum valutacije/poravnave do en delovni dan,
 • možnost plačila v vseh valutah iz Tečajne liste NLB za podjetja,
 • poslovanje prek elektronske banke NLB Proklik in mobilne banke Klikpro,
 • ključni kontokorenti NLB,
 • vzdržujemo korespondenčne odnose s približno 640 bankami iz 86 držav sveta.

Prednosti poslovanja prek elektronske banke

Izvajanje storitve

1

Pogoji

 • Pravilno izpolnjen nalog za čezmejno plačilo oz. plačilo v tretje države ali
 • posredovanje vseh potrebnih podatkov za izvršitev plačilne transakcije ter
 • zagotovljeno kritje na računu in kritje za nadomestilo po Tarifi NLB.

Navodila za izpolnjevanje nalogov za čezmejna plačila, plačila v tretje države in plačila v tuji valuti v domovini po nalogu pravnih oseb (nalogi za plačila)

Navodila za izpolnjevanje obrazca UPN

2

Izvajanje

Dodatne informacije dobite v NLB Poslovalnicah oz. pri svojem poslovnem skrbniku, ki vam svetuje pri poslovanju z banko. 

Stroški


Pogosta vprašanja

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 19 držav evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

 • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak zadostuje le eden.
 • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.
NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Domače plačilne transakcije

Domače plačilne transakcije

Domače plačilne transakcije so transakcije v evrih in tujih valutah med plačnikom in prejemnikom plačila na območju Republike Slovenije.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Poravnava / valutacija plačila pomeni datum, ko lahko tuja banka bremeni račun NLB ali je odobren njen račun pri NLB, oziroma ko je odobren račun banke prejemnika. To ne pomeni, da bo tudi račun prejemnika plačila v tujini odobren na dan poravnave/valutacije. Sama odobritev je odvisna od prakse oziroma postopkov obdelave nalogov vsake banke in predpisov v posamezni državi.

Poravnava/valutacija za plačila v evrih, švedskih kronah, romunskih levih in ameriškem dolarju do en delovni dan, ter za plačila v ostalih valutah do dva delovna dneva vnaprej, je potrebna zaradi časovne razlike med državami in zato, da lahko banka pravočasno zagotovi kritje na računu v tujini, opravi prenos, nakup in prodajo sredstev.

V posebnih oz. nujnih primerih se lahko ob dodatnem plačilu nadomestila dogovorimo za izvršitev Naloga za plačilo v tujino s skrajšanim rokom poravnave/valutacije plačila oziroma nujnega plačila.

Pomembno!
Ko izpolnjujete plačilni nalog, bodite izjemno pozorni, da v rubriki datum plačila ali datum bremenitve vpišete pravilni datum.

Prek NLB Proklika vam, ob izpolnitvi obrazca VP70 oziroma UPN/SEPA, program že ponuja ustrezni datum bremenitve.

Za plačila v evrih na banke v EGP območju, izpolnjena v NLB Prokliku, priporočamo uporabo obrazca UPN/SEPA. Taki nalogi bodo v skladu z urnikom NLB izvršeni z datumom plačila (bremenitve) in poravnave/valutacije isti delovni dan.

Plačila s tretjimi državami so plačila v:

 •  države, ki niso članice EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Sem sodijo naslednja plačila:
  • npr. plačila v USD v Združene države Amerike,
  • npr. plačila v EUR v Srbijo,
  • npr. plačila v CHF v Švico.
 •  in v države članice EGP v valutah, ki niso nacionalne valute držav članic. Sem sodijo naslednja plačila:
 • npr. plačila v USD v Avstrijo
 • npr. plačila v CAD v Nemčijo
 • npr. plačila v JPY v Veliko Britanijo.

Čezmejna plačila

So plačila, v katerikoli valuti, ki se izvršijo prek dveh ponudnikov plačilnih storitev (bank) iz različnih držav članicah EGP.

V skladu s Tarifo NLB pa je čezmejno plačilo vsako plačilo na območju držav članic EGP, izvršeno v valuti EUR, SEK ali RON. Ob tem mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • račun upravičenca za plačila v EUR mora biti naveden v strukturi IBAN,
 • opcija plačila stroškov mora biti SHA (deljeno), kar pomeni, da plačnik plača nadomestilo izvršitve plačila svoji banki, prejemnik plačila pa svoji banki.

Čezmejna o plačila v valuti EUR izvajamo prek evropskih plačilnih sistemov, v katere je vključena večina poslovnih bank iz držav EGP. Stroški za prejemnika plačila so pri takih nalogih nizki oz. jih sploh ni.

Pravilnost IBAN strukture lahko preverite na spletnem naslovu ECBS.

BIC (SWIFT) kodo lahko poiščete in preverite na spletnem naslovu SWIFT.

Pri zaračunavanju plačil je višina nadomestila različna za plačila do in nad 50.000 EUR. Več

Uporabniki elektronske banke NLB Proklik in spletne poslovalnice NLB Klik čezmejna plačila v EUR izvršijo na nalogu UPN/SEPA, ki vsebuje vse potrebne kontrole vpisa IBAN in SWIFT kode. Podrobnosti, kako nalog izpolniti in ostale vsebinske podrobnosti izvedbe plačila v NLB Prokliku si lahko preberete med Pogostimi vprašanji in odgovori. Več

Australia

National Australia Bank Ltd., Melbourne

NATAAU33

AUD

Austria

Erste Group Bank AG, Vienna GIBAATWG EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

EUR

UniCredit Bank Austria AG, Vienna

BKAUATWW

EUR

Belgium

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

EUR

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

BGN

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

HKD

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

MXN

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

NZD

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

RON

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

TRY

ING Belgium SA/NV, Brussels

BBRUBEBB010

ZAR

KBC Bank N.V., Brussels

KREDBEBB

EUR

Bosnia and Herzegovina

NLB Banka d.d., Tuzla

TBTUBA22

BAM
NLB Razvojna banka a.d., Banjaluka RAZBBA22 BAM

Bulgaria

Unicredit Bulbank, Sofia

UNCRBGSF BGN

Canada

Bank of Montreal, Montreal

BOFMCAM2

CAD

Croatia

Zagrebačka banka d.d., Zagreb

ZABAHR2X

HRK

Czech Republic

Ceskoslovenska Obchodni Banka, Prague

CEKOCZPP

CZK

Denmark

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

DKK

Finland

Danske Bank Plc, Helsinki

DABAFIHH

EUR

France

BNP Paribas S.A., Paris

BNPAFRPP

EUR

Germany

Bayerische Landesbank, Munich

BYLADEMM

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt/Main

COBADEFF

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

DEUTDEFF

EUR

UniCredit Bank AG, Munich

HYVEDEMM

EUR

Hungary

MKB Bank Zrt, Budapest

MKKBHUHB

HUF

Ireland

Bank of Ireland, Dublin

BOFIIE2D

EUR

Italy

Intesa Sanpaolo SpA, Milan

BCITITMM

EUR

UniCredit SpA, Milan

UNCRITMM

EUR

Japan

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Tokyo

BOTKJPJT

JPY

Macedonia

NLB Tutunska banka a.d., Skopje

TUTNMK22

MKD

Norway

DnB Bank ASA, Oslo

DNBANOKK

NOK

Poland

mBank S.A., Warsaw

BREXPLPW

PLN

Portugal

Banco Comercial Portugues SA, Lisbon

BCOMPTPL

EUR

Russia

Promsvyazbank PJSC

PRMSRUMM

RUB

Serbia

NLB Banka a.d., Beograd

CONARS22

RSD

Slovak Republic

Tatra Banka a.s., Bratislava

TATRSKBX

EUR

Spain

Banco de Sabadell SA, Sabadell

BSABESBB

EUR

Sweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm

ESSESESS

SEK

Switzerland

UBS AG, Zurich

UBSWCHZH80A

CHF

Zurcher Kantonalbank, Zurich

ZKBKCHZZ80A

CHF

United Kingdom

Barclays Bank Plc., London

BARCGB22

GBP

Lloyds Bank Plc, London

LOYDGB2L

GBP

United States

Citibank N.A., New York

CITIUS33

USD

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BKTRUS33 USD

The Bank of New York Mellon, New York

IRVTUS3N

USD

Wells Fargo Bank, N.A.

PNBPUS3NNYC

USD

Prednosti poslovanja prek NLB Proklika

 • daljši urnik za oddajo plačil,
 • enostavna oddaja čezmejnih, SEPA in plačil s tretjimi državami,
 • plačila, v izvršitev poslana najkasneje do 15. ure na UPN/SEPA nalogu, na SEPA dosegljive banke posredujemo isti delovni dan - sredstva so na računu prejemnikove banke isti delovni dan,
 • nižje nadomestilo, kot če bi plačilo opravili na bančnem okencu,
 • nudenje pomoči, ko prvič izpolnjujete nalog za čezmejno plačilo ali plačilo s tretjimi državami,
 • možnost hranjenja plačil za ponovno uporabo,
 • prejeta plačila so na NLB Poslovnem računu vidna že med dnevom,
 • ažuren vpogled v status oddanih plačil,
 • sprotni prejem potrdila o izvršitvi plačilne transakcije - SWIFT potrdilo in potrdilo o izvršenem plačilu,
 • z uporabo UPN/SEPA se izognete plačilu morebitnih dodatnih nadomestil.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!