Pogosta vprašanja - NLB Pay

Splošno

NLB Pay je mobilna denarnica, ki omogoča brezstično plačevanje s pametnimi mobilnimi telefoni opremljenimi z NFC tehnologijo. Plačujete lahko na vseh terminalih POS, ki omogočajo brezstično plačevanje ter dvigujete gotovino na brezstičnih bančnih avtomatih.

Glavne prednosti so:

 • brezstično plačevanje na terminalih POS z mobilnim telefonom, ki ima omogočeno NFC (Near Field Communication) tehnologijo.
 • odlična uporabniška izkušnja plačevanja z mobilnim telefonom, ki povzema način plačevanja z brezstično kartico (vnos PIN le za nakupe nad 25 EUR).
 • varnost, saj mobilnega telefona ne predate prodajnemu osebju

Mobilno denarnico NLB Pay lahko uporabljate vsi imetniki NLB Plačilnih kartic Mastercard (Klasična, Posojilna, Zlata in

Mobilno denarnico NLB Pay lahko uporabljate vsi imetniki NLB kartic Maestro (Klasična, Zlata, Poslovna), NLB Plačilnih kartic Mastercard (Klasična, Posojilna, Zlata in Poslovna) in Visa (Klasična, Premium). Dodatni pogoj za uporabo je mobilna naprava z operacijskim sistemom Android, najmanj verzije 7.0. in višje, operacijskim sistemom iOS, najmanj verzije 11 in višje. Uporaba mobilne denarnice NLB Pay ni odvisna od izbire mobilnega operaterja, pogoj je le, da telefon ima trgovino Google Play.

Mobilna denarnica NLB Pay, zaradi varnostnih zahtev kartičnih sistemov, ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni). Ravno tako ne deluje, če mobilnega telefona nimate zavarovanega / zaklenjenega z vsaj enim varnostnim elementov – PIN, vzorec, prstni odtis, prepoznava obraza …

Uporaba mobilne denarnice NLB Pay ni odvisna od izbire mobilnega operaterja.

 • Za aktivacijo mobilne denarnice NLB Pay potrebujete dostop do interneta, bodisi prek mobilnega omrežja (Mobile Data oz. prenos podatkov), bodisi prek WiFi povezave v Sloveniji in v tujini.
 • NLB Pay aplikacijo lahko prevzamete v Google Play trgovini. Ob aktivaciji aplikacije morate vnesti svojo davčno številko in telefonsko številko.
 • Po potrditvi vnosa, bo posredovano SMS sporočilo z enkratnim geslom, ki je sestavljeno iz 6 številk. V kolikor telefonska številka ni pravilna, postopka ni mogoče nadaljevati. Spremembo telefonske številke lahko sporočite prek NLB Klika, v NLB Poslovalnici ali prek ostalih poti, ki jih ponuja banka.
 • Prejeto enkratno geslo je potrebno prepisati v aplikacijo ter nadaljevati postopek. Po vpisu enkratnega gesla, ste pozvani k izbiri svoje bančne kartice, kjer vpišete PIN kodo izbrane kartice (PIN kodo izbrane kartice, ki jo uporabljate npr. za dvig gotovine na bankomatu). Po vnosu PIN kode sledi vstop v aplikacijo z vnosom 4-mestnega gesla ali kolikor mobilni telefon podpira uporabo prstnega odtisa, prepoznavo obraza ali šarenice, se lahko uporabi tudi ta način.
 • Po nastavitvi gesla, prstnega odtisa, prepoznavo obraza ali šarenice je aktivacija in registracija uporabnika NLB Pay zaključena.
 • Mobilno denarnico NLB Pay lahko aktivirate na več mobilnih telefonih.
 • Aktivacija mobilne denarnice NLB Pay ni mogoča v državah, v katerih velja prepoved oziroma omejitev poslovanja s karticami Mastercard ali Visa. Seznam držav oziroma regij je objavljen na spletnih straneh mednarodnih kartičnih
 • Po opravljeni aktivaciji NLB Pay je omogočeno digitaliziranje plačilnih kartic. Seznam kartic, ki so primerne za digitalizacijo, je viden po pritisku na znak »+« na ekranu za dodajanje kartic. Če imate novo kartico jo je potrebno predhodno aktivirati (debetno kartico z dvigom na bankomatu ali nakupom na POS terminalu, kartico Mastercard ali Visa pa z nakupom na POS terminalu, in sicer tako, da kartico vstavite v režo bankomata ali POS terminala in vpišete PIN številko).
 • Po izboru kartice iz seznama (pritisk na izbrano kartico), se prične proces priprave kartice, ki traja nekaj sekund. Počakajte, da se ikona Plačaj/Pay v aplikaciji obarva zeleno. Kartica je nato pripravljena za uporabo.
 • V mobilni denarnici NLB Pay imate lahko shranjenih več digitaliziranih kartic Mastercard ali Maestro, ki jih izdaja NLB d.d.
 • Pogoj za izvedbo plačila je vklopljen NFC na mobilni napravi ter možnost zaklepanja naprave. Plačilo oziroma aktivacija aplikacije na mobilnih telefonih, ki niso zaklenjeni, ni mogoče.
 • Plačevanje z NLB Mastercard ali NLB Maestro karticami shranjenimi v mobilni denarnici NLB Pay, poteka enako kot plačevanje z brezstičnimi plačilnimi karticami. Za nakupe do 25 evrov vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 25 evrov pa je potrebno potrditi s številko PIN. Številka PIN posamezne digitalizirane kartice je enaka številki PIN izbrane kartice v fizični obliki, ter se vnese na terminalu POS.
 • Plačilo je mogoče izvesti na dva načina:
 • V aplikaciji: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico NLB Pay, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob aktivaciji, izberite kartico s katero želite plačati ter izberite gumb »Plačaj«. Napravo približajte terminalu POS in počakajte na zvočni in/ali svetlobni signal, ki opozori, da je plačilo posredovano v obdelavo.
 • Izven aplikacije: odklenite mobilni telefon in ga prislonite k terminalu POS. Plačilo bo izvedeno s privzeto (»default«) izbrano kartico. V tem primeru morate imeti mobilno denarnico NLB Pay izbrano kot privzeto (»default«) mobilno denarnico (če imate več mobilnih denarnic).
 • Izvajanje plačil z mobilno denarnico NLB Pay se lahko izvaja tudi v tujini, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS za  brezstično plačevanje.
 • Povezava z internetom za plačevanje ni potrebna. Povezava z internetom je potrebna le v primeru, ko zmanjka unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK  Single Used Keys.
  Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z NLB Pay, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete NLB Pay in počakate nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno.

V mobilni denarnici NLB Pay je mogoče videti transakcije opravljene izključno z mobilno denarnico NLB Pay. Vse ostale transakcije, opravljene s karticami Mastercard, Maestro ali Viso, bodo prikazane na mesečnem izpisku porabe ter sproti v spletni banki NLB Klik ter mobilni banki Klikin.

Prenos in uporaba mobilne denarnice NLB Pay je brezplačna. Uporaba NLB Pay lahko povzroči stroške mobilnega prenosa podatkov. Banka bo uporabniku vse stroške in nadomestila v zvezi z uporabo mobilne denarnice NLB Pay zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo NLB d.d. ter Splošnimi pogoji poslovanja.

Plačevanje z NLB Pay je varno, saj podatki o karticah niso shranjeni v mobilnem telefonu, ampak se prenašajo izključno v trenutku plačevanja. Transakcije potekajo na enak način, kot transakcije opravljene z obstoječimi brezstičnimi karticami. Prav tako se podatki o kartici posredujejo le obstoječim deležnikom v procesu plačevanja z brezstičnimi karticami. Mobilni operaterji ter dobavitelji mobilnih telefonov ne prejemajo podatkov o kartici ali opravljenih transakcijah.

 • V primeru izgube ali kraje mobilnega telefona, ki ima naloženo mobilno denarnico NLB Pay, je to treba nemudoma sporočiti banki na 01 477 2000 – kadarkoli 24/7 ali v NLB Poslovalnici. Banka bo takoj izvedla postopke za onemogočanje delovanja mobilne denarnice NLB Pay. Plačila je v nadaljevanju možno opravljati z obstoječimi plačilnimi karticami v fizični obliki.
 • Ob zamenjavi mobilnega telefona je treba ponovno opraviti celoten proces aktivacije NLB Pay in digitalizacije izbranih kartic.
 • V primeru izgube ali kraje kartice v fizični obliki in posledični  blokaciji le-te, se onemogoči tudi uporaba pripadajočih digitaliziranih kartic na vseh mobilnih telefonih. Po pridobitvi nove kartice (fizične) se bo le-ta uvrstila tudi v seznam primernih kartic za digitalizacijo.

Po tretjem napačnem vnosu gesla se vsi podatki v mobilni denarnici NLB Pay samodejno izbrišejo. Potrebna je ponovna aktivacija denarnice, z registracijo uporabnika.

V nastavitvah mobilnega telefona je treba NLB Pay izbrati kot privzeto (default) aplikacijo za plačevanje. Spremembo nastavitve je mogoče opraviti v NLB Pay – Meni / Nastavitve / Izberi privzeto denarnico / NLB Pay in potrditev izbora.

Za uspešno plačevanje z NLB Pay mora imeti vsaka digitalizirana kartica v ozadju aplikacije tudi zadostno število unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK  Single Used Keys. Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z NLB Pay, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete NLB Pay in počakate nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno.

Da ima posamezna kartica v NLB Pay dovolj ključev za plačevanje na terminalu POS, je v mobilni denarnici vidno, če je gumb Plačaj/Pay obarvan zeleno.

V kolikor kartica ob plačilu ni zaznana preverite ali imate na mobilnem telefonu vklopljen NFC. Priporočamo, da je NFC vedno vklopljen, saj se vmesnik za izmenjavo podatkov vklopi šele v trenutku, ko mobilni telefon odklenemo in ga približamo k terminalu POS.

Preverite tudi ali ima NLB Pay dovolj unikatnih ključev za izvedbo plačila. To  lahko preverite v mobilni denarnici, pri posamezni kartici, in sicer mora biti gumb Plačaj/ Pay obarvan zeleno. Če je gumb obarvan sivo, je morate začasno vklopiti prenos podatkov ali WiFi, odpreti NLB Pay in počakati nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno in gumb Plačaj/ Pay se obarva zeleno.

V nastavitvah mobilnega telefona je treba izbrisati nastavitve za posredniški strežnik. Proxy nastavitve niso več nujno potrebne za delovanje mobilnega telefona in storitev, zato priporočamo, da jih iz mobilnega telefona v celoti odstranite. Po izbrisu bo mobilni telefon deloval nemoteno.

Postopek izbrisa nastavitev:

 • v osnovnem meniju mobilnega telefona izberite »Nastavitve«;
 • nato izberite »Omrežja/Posredovanje in omrežja/Komunikacija/Mobilna omrežja«;
 • znotraj tega izberite »Mobilna omrežja« in nato »Imena dostopnih točk«;
 • v »Imena dostopnih točk« izberite točko vašega mobilnega operaterja.

Po vnosu nastavitev izklopite in ponovno vklopite vaš mobilni telefon, da se ponastavi in ponovno prijavi v omrežje.

Poimenovanja menijev se lahko razlikujejo glede na proizvajalca ter model mobilnega telefona.

Mobilna denarnica NLB Pay, zaradi varnostnih zahtev kartičnih sistemov, ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni).

Ko boste v spletno košarico dodali vse želene produkte in na spletno stran vnesli podatke kartice, bo postopek potrjevanja spletnega plačila potekal tako:

 1. Na ekranu vašega mobilnika se bo prikazalo obvestilo, da morate potrditi spletno plačilo.
 2. Za potrditev nakupa v NLB Pay boste najprej vnesli geslo ali se identificirali s prstnim odtisom / prepoznavo obraza / šarenice.
 3. Nato boste podrobno preverili podatke o plačilu.
 4. Nakup le še potrdite ali zavrnete v roku 5 minut od prejema obvestila in nakup je uspešno zaključen.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!