Pogosta vprašanja - Računi

Osebni računi

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju.
Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah.
Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.
Če smo vam novo kartico poslali v času, ko ste bili na dopustu ali kakor koli drugače odsotni, se je neprevzeta kartica vrnila v banko. Kartico lahko prevzamete v svoji enoti banke. S staro kartico lahko poslujete le do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.
Če vam osebna številka, ki smo vam jo poslali po pošti, ni všeč, jo lahko na bančnih avtomatih NLB spremenite v poljubno štirimestno številko.
Če prek osebnega računa poslujete le v domači valuti, vsebuje izpisek samo podatke o stanju in prometu v domači valuti. Če pa poslujete prek računa v več valutah, je na izpisku prikazan tudi promet v tuji valuti, ločeno za vsako valuto posebej.
V mesečnih izpiskih so navedene vse transakcije, ki jih je banka knjižila v mesecu, za katerega se izdela izpisek, ne glede na to, ali je bila transakcija izvedena v tem istem mesecu ali mesecu poprej. Vzrok za navedbo postavk z datumom prejšnjega meseca so v nekaterih primerih tudi popravki vnosov iz prejšnjih izpiskov (datum ob tovrstnih postavkah je enak datumu napačno vnesenih postavk v prejšnjem izpisku).
Če ste uporabnik NLB Klika prejemate mesečne izpiske osebnega računa v elektronski obliki v poglavju E-izpiski v Kliku. Tam je prikazan nabor imetniških osebnih računov. Po izbiri in potrditvi računa, za katerega želite pregledati elektronski izpisek, izberete še mesec posameznega izpiska. Izbrani izpisek se prikaže v PDF obliki, lahko ga shranite na vaš računalnik in po potrebi natisnete.
Če želite papirne izpiske NLB Osebnih računov še vedno prejemati tudi po pošti, jih lahko naročite prek NLB Klika, s klikom na Naročilo papirnega izpiska. Če boste naročilo oddali do 15. v mesecu, boste izpisek za mesec, ko boste oddali naročilo, prejeli v papirni obliki.
Če NLB Klika ne uporabljate, vas prosimo, da papirne izpiske naročite v NLB Poslovalnici.
Banka izdela mesečne izpiske za vse tiste stranke, ki so imele v mesecu, za katerega se izpisek izdeluje, na osebnem računu kakršen koli promet.

Storitev je od 15.3.2013 na voljo tako obstoječim in novim imetnikom NLB Plačilnih kartic BA Maestro. Na naši strani si lahko podrobneje preberete pogoje in postopek za naročilo nove kartice z lastnim motivom.

Imetnikom NLB BA Maestro kartic (razen imetnikom BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa), smo z dne 8.1.2013 omogočili uporabo NLB kartice BA Maestro tudi za plačilo nakupov ali storitev prek spleta na spletnih straneh, ki omogočajo uporabo plačila z BA Maestro karticami. Na osnovi zahteve imetnika kartice, osebno v poslovalnici uredimo spremembo bonitete kartice, ki nam omogoča spletno nakupovanje. Na naši strani si lahko ogledate podrobnosti.

Skladno z ureditvijo FATCA mora NLB:

  • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
  • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;

poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

Več o FATCA

Če pregled podatkov stranke pokaže katerega od navedenih podatkov, je račun take stranke samodejno uvrščen med račune, o katerih mora banka poročati, dokler imetnik ne predloži ustreznih dokazil o tem, da se ne uvršča med zavezance ameriške davčne zakonodaje. Za stranko fizično osebo se upoštevajo naslednji pokazatelji:

  • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
  • ameriški kraj rojstva;
  • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
  • ameriška telefonska številka;
  • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
  • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
  • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

Več o FATCA

Osebni račun nerezidenta

Za otvoritev računa nerezident predloži veljaven potni list ter slovensko in tujo davčno številko.
Nerezidenti so fizične osebe (ne glede na državljanstvo), ki žive v tujini, in fizične osebe, ki imajo veljavno delovno ali bivalno vizo v Republiki Sloveniji krajšo od obdobja 6 mesecev.
Tuje fizične osebe, ki imajo osebno izkaznico za tujce, niso nerezidenti (obravnavamo jih kot domače osebe).
Tuje državljane, ki so zaposleni na ambasadah in konzulatih, in člane njihovih družin, uvrščamo med nerezidente ne glede na dolžino njihovega bivanja.
na vrh strani

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.