Pogosta vprašanja - NLB Proklik

Namestitev in nadgradnja programa NLB Proklik

Preden se odločite za prvo namestitev ali nadgradnjo enouporabniške verzije prek NLB Spletnega portala, vas prosimo, da upoštevate nekaj pomembnih navodil:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete v Kratkem vodniku.

 

V vsaki novi verziji poskrbimo, da so uporabnikom na voljo nove funkcionalnosti in nadgrajene obstoječe funkcionalnosti, ki so skladne z veljavno zakonodajo. To velja tudi pri vseh z e-poslovanjem povezanih direktivah, pobudah in priporočil EU, ki jih skušamo v verzijo NLB Proklika umestiti takoj, ko so novosti vsebinsko potrjene na EU.

Pomembno za vse, ki ste prejeli novo kartico/USB ključek Ena za vse ali obnovili kvalificirano potrdilo
Z novimi in obnovljenimi kvalificiranimi potrdili morate obvezno uporabljati najnovejšo verzijo.
 

Pri večuporabniški verziji se podatki shranjujejo v skupno bazo podatkov in so tako na voljo vsem uporabnikom, ki so vključeni v večuporabniško različico v podjetju. V ozadju deluje IBM DB2 podatkovna baza, ki omogoča skupno rabo podatkov. Za uporabo večuporabniške verzije se lahko odločite kadarkoli.

Pred prvo namestitvijo ali nadgradnjo prosimo, če upoštevate naslednje napotek:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in 10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Za prvo namestitev večuporabniške verzije se povežite s podjetjem Halcom www.halcom.si,  s katerim uredite brezplačne licence za uporabo IBM DB2 podatkovne baze in se dogovorite za postopek namestitve celotne programske rešitve na računalnike v podjetju.

Namestitev lahko po navodilih Halcoma opravi vaš IT strokovnjak ali pa se za namestitev dogovorite s strokovnjaki podjetja Halcom.
Pri prvi namestitvi in kasnejših nadgradnjah večuporabniške verzije upoštevajte opozorilo, da mora biti za nemoteno delovanje verzija nameščena pri vseh pooblaščencih podjetja, ki večuporabniško verzijo uporabljajo.

Nadgradnjo opravite po navodilu, ki ga najdete na povezavi http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Nadgradnja po korakih - večuporabniška verzija:
Na vseh delovnih postajah mora biti nameščena enaka različica programa. Med nadgradnjo naj bodo vsi uporabniki mrežne verzije v podjetju odjavljeni iz programa - podatkovne baze. Nadgradnjo naredite pri vsakem uporabniku na računalniku posebej. Postopek je opisan v Kratkem vodniku za nadgradnjo večuporabniške verzije, ki ga najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije
1. Na delovni postaji z delujočo mrežno verzijo zaženite Setup.exe. Izberite namestitev Večuporabniške verzije.
2. Na prvi delovni postaji, kjer nadgrajujete mrežno verzijo, izberite Namestitev po meri. Namestite komponenti Program Files in E-Obrazci.
3. Določite direktorij, v katerem je nameščena starejša verzija programa. Zaženite novo različico večuporabniške verzije.
4. Na ostalih delovnih postajah izberite "Namestitev po meri", namestite pa le "Program Files".
Koristno:
Če nadgradnja ni bila pravilno izvedena, se šifranti in "Imenik bank " ne bodo samodejno posodobili. V tem primeru je prav tako potrebno s skupne podatkovne baze odjaviti vse uporabnike, nato pa le pri enem uporabniku iz menija "Orodja - Servisni programi" zagnati servisni program "Uvozi imenik bank". In seveda ne pozabite, da je potrebno program nadgraditi pri vseh pooblaščencih podjetja, ki program uporabljajo!!

 

Naredite dve namestitvi NLB Proklika v dva različna direktorija (za prvo podjetje; c:\halcom\proklik firma1),
Nato je treba v c:\halcom\proklik firma1\PersonalEBank.ini popraviti vnos DBName

Navodilo za verzijo 20
[Params]
DBName=FIRMA1
ABName=EIMENIK1

Enako naredite za drugo namestitev:
c:\halcom\proklik firma2\PersonalEBank.ini
[Params]
DBName=FIRMA2
ABName=EIMENIK2

Nato greste v nadzorno ploščo v Skrbniška orodja, kjer izberete ODBC Data Source (32-bit) ter pod zavihkom "SYSTEM DSN" dodate (Add) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) in pritisnete "Dokončaj (Finish)".
V naslednjem oknu vpišete FIRMA1 pod "Data Source Name". Nato kliknete na Izberi (Select) in postavite pot na c:\halcom\proklik firma1\ ter izberete PERSONALEBANK in potrdite z "OK". Po enakem postopku, ter povezano na isto lokacijo, naredite povezavo tudi na EIMENIK1.
Enako naredite za drugo podjetje, seveda mora biti enkrat vpisana FIRMA2, drugič pa EIMENIK2 ter v obeh primerih izbrana pot c:\halcom\proklik firma2\.
Če potrebujete namestitev za več podjetij, samo ponavljate postopek.

Navodilo za verzijo 21
Params]
DBName=N_FIRMA1
ABName=N_EIMENIK1
ALName=N_EAUDITLOG1

Enako naredite za drugo namestitev:
c:\halcom\proklik firma2\PersonalEBank.ini

Params]
DBName=N_FIRMA2
ABName=N_EIMENIK2
ALName=N_EAUDITLOG2

Nato greste v nadzorno ploščo v Skrbniška orodja, kjer izberete ODBC Data Source (32-bit) ter pod zavihkom "SYSTEM DSN" dodate (Add) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) in pritisnete "Dokončaj (Finish)".
V naslednjem oknu vpišete N_FIRMA1 pod "Data Source Name". Nato kliknete na Izberi (Select) in postavite pot na c:\halcom\proklik firma1\ ter izberete PERSONALEBANK.ACCDB in potrdite z "OK". Po enakem postopku, ter povezano na isto lokacijo, naredite povezavo tudi na N_EIMENIK1, kjer izberete bazo EIMENIK.ACCDB in N_EAUDITLOG1 ter povezavo na bazo EAUDITLOG.ACCDB.
Enako naredite za drugo podjetje, seveda mora biti enkrat vpisana N_FIRMA2, drugič pa N_EIMENIK2 in N_EAUDITLOG2  ter v obeh primerih izbrana pot c:\halcom\proklik firma2\.
Če potrebujete namestitev za več podjetij, samo ponavljate postopek.

Pred prenosom NLB Proklika na nov računalnik:
- na starem računalniku vstopite v Orodja  - Servisni programi - Migracija podatkov,
- sledite navodilom na ekranu in izberite gumb Shrani - kreirala sem vam bo datoteka s celotnim naborom starih podatkov v zip. obliki, ki jo shranite na disk.

Na novem računalniku namestite NLB Proklik in preverite delovanje, nato pa:
- iz starega računalnika prenesite zip. datoteko s podatki,
- na novem računalniku v NLB Prokliku vstopite v Orodja - Servisni programi - Migracija podatkov in podatke iz zip. datoteke kopirajte po navodilu,
- podatke imate prenešene na nov računalnik v NLB Proklik.

Podatkovne baze v NLB Prokliku

Nova verzija NLB Proklika 21.0.0.00 omogoča dodatno varnostno nadgradnjo, ki je skladna z varnostno direktivo GDPR, ki opredeljuje smernice varovanja osebnih podatkov.

Priporočamo vam, da obstoječo podatkovno bazo MDB, preoblikujete v novo ACCDB bazo in s tem povečate varnost vaših podatkov, shranjenih v podatkovni bazi NLB Proklika: osebni podatki o pooblaščencih na računih pravnih oseb in podatki o poslovnih partnerjih.

Uporabniki enouporabniške (Hal E-bank Personal) različice vse podatke hranite v MS Access podatkovnih bazah. Obstoječi uporabniki, ki še vedno uporabljate MDB bazo, boste varnost podatkov dodatno povečali z uporabo servisnega programa, ki spremeni obliko baze iz MDB v ACCDB.

Prek Orodja / Nastavitve / Razno / Podatkovna baza v NLB Prokliku preverite, kateri tip baze uporabljate. V primeru, da je to MDB baza, vam priporočamo, da opravite preoblikovanje prek Orodja/Servisni programi/Nadgradnja baze podatkov.

Uporabniki večuporabniške (Hal E-bank Corporate) in B2B različice vse podatke elektronske banke hranite v DB2 podatkovni zbirki na način, da so podatki že zdaj ustrezno zaščiteni v skladu z novimi varnostnimi direktivami.

 

Namestitev bralnikov pametnih kartic in ustreznih gonilnikov

Tukaj boste našli aktualne informacije o gonilnikih za vse bralnike pametnih kartic, ki jih uporabljamo v NLB.
 

Možnosti povezovanja z banko

Na strežnik banke se z NLB Proklikom povezujete prek interneta. Za nemoteno poslovanje morate uporabljati pametno kartico/ključek s časovno veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Če uporabljate požarni zid (firewall), bodo za vas pomembni naslednji podatki:
- NLB Proklik za povezavo s strežnikom uporablja HTTPS povezavo na portu 443. Naslov strežnika na bančni strani je ( https://193.201.214.55 ) ali ( https://proklik.nlb.si ).
 

Možnih vzrokov za to sporočilo je več. Najpogostejši so:
- nastavitve in omejitve na Proxy Client-u,
- vklopljen Firewall (Požarni zid),
- nekateri antivirusni programi, če imajo vklopljeno preverjanje internetnega prometa,
- manjka nam informacija o vašem veljavnem kvalificiranem digitalnem potrdilu, zato nujno posredujte izpolnjeno in podpisano skenirano Potrdilo o istovetnosti kvalificiranega potrdila v NLB d.d. na info@nlb.si ali po pošti na naslov NLB d.d., NLB Kontaktni center, Šmartinska 132, 1000 Ljubljana. Potrdilo generirate po navodilu.

Ta napaka se pojavi, če nimate nameščenega programa Nexus Personal.

Vpis osebnega gesla (PIN številke) ob vstopu v program

Napačni vnosi PIN številke se beležijo na kartici in jih ponovni zagon računalnika ne zbriše. Če ste številko dvakrat vpisali napačno, morate v tretje vnesti pravilno številko PIN in števec napačnih vnosov se bo ponovno postavil na nič.

Uporabniki pametne kartice/USB ključka Ena za vse ste PUK kodo za odklepanje kartice/ključka prejeli v isti pošiljki, kjer je bil natisnjen originalen PIN.
Postopek  za odklepanje je naslednji: v programu za odklepanje pametne kartice/ključka uporabite številko za odklepanje pametne kartice (PUK). Trikratni napačen vnos številke za odklepanje (PUK) trajno uniči pametno kartico/ključek.

V tem primeru morate pri skrbniku v banki naročiti novo pametno kartico/ključek.
 

Uvozno izvozni formati, plačilni nalogi in izpiski

Za vse ponudnike in uporabnike plačilnih storitev je  dovoljena izmenjava podatkov za plačila in izpiske izključno v standardu ISO 20022 XML.


 

Za računovodstvo lahko natisnite izpiske za posamezne dneve. Lahko pa tudi označite promet v pregledu prometa in ga ravno tako natisnete. Za računovodstvo ti podatki zadoščajo.

Splošni napotki
Pri čezmejnih in plačilih s tretjimi državami v kanalu "Čezmejna plačila" v NLB Prokliku je zelo pomembno, da upoštevate naslednje napotke, saj se boste s tem izognili morebitni zavrnitvi naloga ali dodatnim stroškom:
1. Želeni datum bremenitve ali valutacije: elektronska banka NLB Proklik vam, glede na vrsto naloga, avtomatsko ponudi:
- UPN/SEPA nalog: datum poravnave isti delovni dan, če je nalog v izvršitev poslan do 15. ure,
- VP70: datum valute v tujini plus en dan (D+ 1) ali plus dva dni (D+2) od tekočega dne - v verziji 20. tekoči datum bremenitve NLB Poslovnega računa.
Plačila na nalogih VP70 za sprejem isti dan je možno oddati do 15. ure. Če nalog oddajate po 15. uri in plačila ne želite izvesti s skrajšanjem datuma valutacije, morate željeni datum valutacije obvezno popraviti. V primeru, da datuma v nalogu, oddanem po 15. uri ne popravite, bomo nalog obdelali s skrajšanim rokom valutacije, kar za vas pomeni višje nadomestilo. Prosimo vas, da pred oddajo naloga v plačilo še enkrat preverite želeni datum valutacije plačila.
2. Nujnost plačila: če želite, da imajo nalogi skrajšani rok valutacije oz. da se izvršijo v najkrajšem možnem času, to označite na posameznem nalogu na naslednji način:
- VP 70: označite polje »nujnost« s kljukico,
- UPN/SEPA: označite polje »nujnost« s kljukico.
Za naloge s skrajšanim datumom valutacije oz. označene z nujnostjo, vam v skladu z NLB Tarifo zaračunamo višje nadomestilo.
3. Namen plačila: vpisano vsebino prenesemo v plačilni nalog (VP70, UPN/SEPA) v nespremenjeni obliki. Predlagamo, da polje "namen plačila" izpolnite in posredujete v plačilo v jeziku, ki bo razumljiv tudi prejemniku plačila.
4. Valute kritja: v valuti, ki jo izberete in označite v polju "Valuta kritja", morate na računu zagotoviti dovolj sredstev za plačilo in nadomestilo, sicer bo nalog avtomatsko zavrnjen, zaračunali pa vam bomo tudi stroške zavrnitve.
5. Podatki o prejemniku: pri zneskih, ki presegajo protivrednost 15.000 EUR, morajo biti v nalog, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, vpisani vsi zahtevani podatki. Za take zneske je potrebno navesti popoln naslov, ki je sestavljen iz imena in priimka oz. naziva, ulice, hišne številke, kraja in države. Če podatkov ne bo, vam bomo nalog zavrnili in vam obračunali stroške zavrnitve.

POMEMBNO: V primeru, da izpolnjujete podatke o prejemniku preko Imenika vam svetujemo, da pri uvozu podatkov v obrazec VP70 preverite, če so se  izpisali vsi podatki o prejemniku. Imenik je namreč skupen za vsa plačila (domača in tuja), problem pa nastane zaradi različnih standardov, ki jih zahteva posamezen plačilni sistem. Tako je pri SEPA plačilih omogočen standard, ki omogoča zapis 70 znakov v prvo vrstico za naziv prejemnika in 2 x 70 znakov za zapis naslova prejemnika, medtem ko SWIFT sistem, preko katerega so običajno procesirana ostala kreditna plačila in jih izpolnite na obrazcu VP70, omogoča za zapis prejemnika le 4 vrstice po 35 znakov, zato se v SWIFT sistem prenese le 140 vpisanih znakov. Imenik je prilagojen SEPA standardom. 

Univerzalni plačilni nalog UPN
Podrobna navodila za izpolnjevanje najdete tu.

Dodatne povezave
V primeru, da ob plačilu ne razpolagate z računom partnerja v IBAN strukturi ali vam ni znana SWIFT/BIC banke, pri kateri ima prejemnik račun, lahko plačilo še vedno izvršite z "nalogom VP70".
Za plačila v valuti EUR v države na območju EGP je navedba računa v IBAN strukturi obvezna, navedba BIC kode pa ne.

Obrazec VP70 je namenjen plačilom v državi in čezmejnim plačilom v tujih valutah ter plačilom s tretjimi državami v vseh valutah, ki so objavljene na NLB Tečajni listi za podjetja.
Za pravilno izvedbo plačil je pomembno, da podatke vpisujete v pravilna polja.

Plačnik
Vsi podatki se v nalog prenesejo avtomatsko.

Prejemnik
V polje račun vpišete računa prejemnika (za plačila v EGP obvezen zapis računa v IBAN strukturi).

V polja naziv, naslov in  kraj vpišete podatke o vašem poslovnem partnerju. Če zaradi dolgega naziva prejemnika zmanjka prostora v prvi vrstici, nadaljujete z vnosom v drugo vrstico. Naslov lahko vpišete tudi v tretjo vrstico. Pri zneskih, ki presegajo protivrednost 15.000 EUR, morajo biti v nalog, skladno z zakonodajo, vpisani vsi zahtevani podatki. Za take zneske je, poleg imena in priimka oz. naziva, potrebno navesti popoln naslov, ki je sestavljen iz ulice, hišne številke, kraja in države. Če podatkov ne bo oz. bodo pomanjkljivi, bomo nalog zavrnili.
V polju Država prejemnika podatek izberite iz spustnega menija. POZOR: Če podatke o prejemniku prenašate iz Imenika, prenesene podatke še enkrat preverite!

Banka prejemnika
V polje Swift BIC vpišete BIC oz. SWIFT kodo prejemnikove banke, če z njo razpolagate. Vpišite tudi podatek o nazivu, naslovu in kraju banke.

Polje »ID banke« oz. identifikator banke je neobvezno in vanj vpišete nacionalno strukturirano kodo za banke (t.i. bank sort code). Praviloma se lahko vnese do 11-mestno klirinško kodo pri plačilih izven Evrope. Najpogostejše klirinške kode so:

 • FW v dolžini 9 mest pri plačilih v ZDA,
 • CC v dolžini 9 mest pri plačilih v Kanado,
 • AU v dolžini 6 mest pri plačilih v Avstralijo (t.i. BSB koda).

POZOR: Če podatka o ID banke nimate, v to polje ne vpisujete drugih podatkov (npr. IBAN prejemnika ali BIC kode banke)!
V polju Država prejemnika podatek izberite iz spustnega menija.

Podatki o plačilu
V polje valuta/znesek vpišite valuto in znesek, ki ga želite plačati.

Polje Datum bremenitve pomeni datum, ko je obremenjen vaš račun. Na dan bremenitve je izvršeno tudi plačilo. Če je nalog oddan po uri, ki je objavljena v veljavnem Urniku - Izvajanje plačilnih transakcij, se za datum bremenitve upošteva naslednji delovni dan.
Krajšanje datuma poravnave označite z vnosom v polje „Nujno/krajšanje poravnave”:

 • če želite krajšati datum poravnave za en dan, izberete v polju „nujno/krajšanje poravnave” opcijo „1 dan”. Za valute EUR, USD, SEK in RON to pomeni, da je datum poravnave enak datumu bremenitve, za ostale valute pa je datum poravnave naslednji delovni dan,
 • če izberete opcijo „2 dni” je datum poravnave, ki velja za vse valute plačila , enak datumu bremenitve računa.
 • POMEMBNO: V primeru izbire opcije „1 dan” ali „2 dneva” vam v skladu z NLB Tarifo obračunamo višje nadomestilo.

V polju Valuta kritja, izberite valuto, za katero morate na računu zagotoviti dovolj sredstev za plačilo. Ne pozabite zagotoviti tudi zadostnega zneska kritja v EUR za plačilo nadomestila, sicer bo nalog avtomatsko zavrnjen.

Podatki o stroških
V polju je že vpisana opcija plačnika stroškov SHA oz. deljeni stroški, na podlagi katere nadomestilo, ki ga zaračunamo v NLB, plača plačnik, vsa ostala nadomestila prejemnikove in morebitnih posredniških bank pa plača prejemnik plačila.

Izbirate lahko še med opcijo BEN in OUR, ki pomenita:

 • Opcija BEN (vsi stroški za prejemnika) pomeni, da prejemnik plačila plača vse stroške, tudi stroške plačnika. NLB plačilo izvrši tako, da znesek za prejemnika zmanjša za nadomestilo NLB. V primeru plačila preko posredniškega ponudnika, si provizijo zaračuna tudi posrednik, ki dodatno zmanjša znesek za prejemnika.
 • Opcija OUR (vsi stroški za plačnika) pomeni, da vse stroške, vključno s stroški prejemnikovega ponudnika in posrednikov, plača plačnik. Stroški so plačniku obračunani naknadno.

Za plačila v države EGP v valutah EGP je dovoljena le oznaka SHA.

Namen plačila
Celotno vsebino, ki jo vpišete v to polje, prenesemo v plačilni nalog v nespremenjeni obliki. Zato polje "namen plačila" izpolnite v jeziku, ki bo razumljiv tudi prejemniku plačila.

Banka posrednica
Polje ni obvezno, vanj pa lahko vpišete podatke o morebitni posredniški banki. NLB bo izvršila nalog po najučinkovitejši poti, neodvisno od teh podatkov. V to polja ne vpisujete podatkov o NLB.

Dodatna navodila
Polje izpolnite le v primeru, če nam želite sporočiti npr. višino individualnega tečaja, ki je obvezen za plačila v tuji valuti nad 10.000 EUR protivrednosti, kadar izberete valuto kritja EUR in morebitne ostale napotke, ki jih ne morete zapisati v nobeno drugo polje (npr. navodilo, da je plačilo izvršeno na podlagi inkasa, garancije, …).

Plačilo na račun tuje osebe pri domači banki lahko izvršite s plačilnim nalogom UPN/SEPA v kanalu "Plačila v domovini".
 

Za plačila v domovini lahko nerezident izpolni plačilni nalog v kanalu »Plačila v domovini«.

Nastavitve v programu NLB Proklik za pravilno delovanje

Na nadzorni plošči/Control Panel vašega računalnika morate opraviti nastavitev za prikaz šumnikov. Pri regijskih nastavitvah Regional and Language Options/Regional Settings v izbiri Administrative v poglavju Language for non Unicode programs, izberite Slovenian/Central Europe in potrdite nastavitev ter ponovno zaženite računalnik. Nastavitev non Unicode se lahko razlikuje glede na vaš operacijski sistem.

O izdaji pametnih kartic/USB pametnih ključkov Ena za vse

Pametna kartica/USB ključek Ena za vse s kvalificiranim digitalnim potrdilom Halcom CA vam poleg poslovanja z elektronsko banko NLB Proklik, z isto kartico/ključkom omogoča tudi poslovanje z vsemi bankami, ki uporabljajo Halcomovo rešitev elektronskega bančništva Hal E-bank. S kvalificiranim digitalnim potrdilom na kartici/ključku lahko elektronsko poslujete s storitvami, ki jih nudi eUprava, Intrastat, Zavod RS za zaposlovanje, Klirinško depotna družba, Ajpes in drugimi.

Da. Mesec dni pred potekom veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila na kartici/ključku vas bodo o tem obvestili iz Halcom CA. Obvestilo o poteku in načinu obnove boste prek NLB Proklika prejeli tudi od banke. Iz Halcom CA vam bodo v obvestilu poslali tudi povezavo do vseh navodil in postopka obnove na istem mediju (na obstoječi kartici ali ključku) ali za postopek obnove s hkratnim naročilom nove kartice/ključka.

Kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku je veljavno tri leta, potem je potrebna obnova za nadaljna 3 leta in po preteku 6 let, zamenjava kartice/ključka za novo.

Cena pametne kartice ali pametnega ključka, ki jo/ga naročite prek NLB, je cenejša od konkurenčnih bank ali naročila na Halcom CA. Veljavne cene za NLB uporabnike najdete tu.

1. Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo  - zahtevek lahko izpolnite sami prek računalnika ali to opravite pri skrbniku v banki,
2. Krovno naročilnico za podjetje - izpolnite jo lahko sami prek računalnika ali to opravite pri skrbniku v banki,
3. obrazec Proklik 4b -Spremembe za uporabo NLB Proklika za pooblaščeno osebo/zakonitega zastopnika,
4. potrdilo o vpisu v enega od registrov, ki ne sme biti starejše od 60 dni. Potrdilo o vpisu iz registra lahko v večini primerov opravimo v banki sami, izjema so poslovni subjekti, ki jih ne vodijo v registru AJPES (iPRS).

PODJETJA
- Izpis iz sodnega registra, ki sme biti star največ 60 dni (ob identifikaciji).

Možne izjeme za podjetja:
v primeru zamenjave zakonitega zastopnika v firmi in obdobju, ko firma čaka na vpis teh sprememb v register, velja:
- pri d.d. in k.d.d. sklep nadzornega sveta,
- pri d.o.o. sklep skupščine ali družbenika,
- pri d.n.o. in k.d. sklep družbenikov in priložiti akt, na katerem takšna sprememba temelji.
Poleg tega je potrebno pri d.d., k.d.d. in d.o.o. priložiti tudi overjen podpis novih zastopnikov, pri d.n.o. in k.d. pa akt, na katerem takšna sprememba temelji. Ti pogoji so enaki, kot so pogoji za vpis spremembe v sodni register, tako da se s tem zagotovi zanesljivost podatkov o spremembi.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI
S 1.7.2005 se na podlagi sprememb, ki jih je uvedla novela Zakona o gospodarskih družbah spreminja registrski organ za samostojne podjetnike posameznike. Po novem za vodenje registra samostojnih podjetnikov tako ni več pristojen Davčni urad Republike Slovenije (DURS), pač pa Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Pomembno!! Od 19.6.2007 za vse zasebnike, ki so v Poslovnem registru Slovenije, katerega skrbnik je AJPES, vpisani kot zasebniki, banka sama pridobi izpis prek spletnega naslova ( http://www.ajpes.si/prs/ ).

DRUŠTVA
Potrdilo iz upravne enote oz. izpostave, pri kateri je društvo registrirano da je društvo vpisano v register društev. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.

ODVETNIKI
Odvetniška zbornica Slovenije izda odvetniku na njegovo zahtevo potrdilo o vpisu v Register odvetnikov, ob predložitvi ne sme biti starejše od 60 dni.

ZDRAVNIKI
V primeru zdravnikov je potrebno pridobiti potrdilo o vpisu v register zdravnikov star največ 60 dni, ki ga izda Zdravniška zbornica Slovenije.

ZASEBNI RAZISKOVALEC
Zasebni raziskovalec, ki zaprosi za kvalificirano potrdilo, mora svoji vlogi priložiti izpisek iz registra zasebnih raziskovalcev, ki ne sme biti starejši od 60 dni. Samo odločba o vpisu v register zasebnih raziskovalcev ne zadostuje, saj je izdana le enkrat in morebitne spremembe iz nje niso razvidne.

SAMOSTOJNI NOVINAR
Samostojni novinar, ki zahteva kvalificirano potrdilo, mora svoji zahtevi priložiti izpisek iz razvida, ki mu ga izdajo na Ministrstvo za kulturo, in ne sme biti starejši od 60 dni. Kot dokazilo statusa ne zadostuje odločba o vpisu v register, ker iz nje niso razvidne spremembe.

SINDIKAT
Iz sklepa o imenovanju poimensko določene osebe ugotovimo, kdo je pooblaščen za zastopanje sindikata. Iz predloženega statuta ugotovimo, ali je zastopnika imenoval organ, ki ima to pristojnost. Morebitni zapisnik dogodka, na katerem je bil imenovan zastopnik, je pomemben v primerih, ko zastopnika imenuje večje število posameznikov z glasovanjem v organu. Potrdilo iz evidence statutov sindikatov dokaže, da je sindikat pravna oseba (da torej sploh sme zahtevati kvalificirano potrdilo) in pa, ali in kolikokrat ter kdaj je bil statut sindikata spremenjen.

VERSKE SKUPNOSTI
Zahtevo za kvalificirano potrdilo za versko skupnost torej lahko vloži tista oseba, ki predloži potrdilo verske skupnosti, da je pooblaščena za zastopanje. V kakšni obliki bodo ta potrdila in kdo jih izdaja, je popolnoma odvisno od posamezne verske skupnosti. V večini primerov je to Urad za verska vprašanja pri Vladi RS. Javnih potrdil, razen o tem, da je verska skupnost prijavila delovanje, ni mogoče dobiti.

1. Ko je kartica/ključek izdelana, Halcom CA pametno kartico/ključek pošlje uporabniku na naslov, ki je naveden na krovni naročilnici.

2. Naslednji dan se v ločeni pošiljki pošlje uporabniku- priporočeno:
- CD na katerem je: Program za izvoz kvalificiranega potrdila, Program za odklepanje zaklenjene pametne kartice/ključka, Smart Trust Personal, Acrobat Reader, Gonilniki za čitalce, Navodila za namestitev zaščitnega paketa, Obvestilo uporabnikom kvalificiranih potrdil in Javni del notranjih pravil Halcom CA PO 3,
- PIN koda,
- vsebina digitalnega potrdila na papirju,
- obvestilo o PIN in PUK kodi.

3. Postopek, ki ga mora opraviti uporabnik, ko prejme celotno pošiljko:
- na papirni izvod vsebine digitalnega potrdila (Pisno potrdilo o istovetnosti digitalnega potrdila) pripišete svojo davčno številko, se podpišete in vsebino po pošti nujno pošljete na naslednji naslov: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Oddelek za pomoč uporabnikom, Šmartinska 132, 1520 Ljubljana.

Ko banka prejme pisno portrdilo z vsebino digitalnega potrdila, aktivira uporabnika za delo z NLB Proklikom.

Postopek obnove kvalificiranega digitalnega potrdila na pametni kartici/USB ključku Ena za vse

Izdajatelj pametnih kartic/USB ključkov in kvalificiranih digitalnih potrdil za polovanje prek elektronske banke NLB Proklik je certifikatska agencija Halcom CA. Nova Ljubljanska banka za agencijo opravlja delo prijavne službe. Obnova v celoti teče na spletnih straneh Halcom CA.
Opis prve obnove KDP na isti kartici/ključku v sedmih korakih:
1. približno 30 dni pred potekom veljavnosti KDP prejme imetnik obvestilo prek elektronske pošte od Halcom CA ter v nadaljevanju tudi prek NLB Proklika od banke,
2. uporabnik na spletni strani ( http://obnova.halcom.si ) naroči predračun,
3. uporabnik prek elektronskega naslova, ki ga navede v prejšnjem koraku, prejme predračun,
4. uporabnik plača predračun za obnovljen KDP v vrednosti 50,02 EUR in že vključuje DDV.
5. po plačilu predračuna prejme uporabnik potrditev prejema plačila in obvestilo da obišče spletno stran ( http://obnova.halcom.si ) z nadaljnimi postopki- obvestilo prejme od Halcoma CA prek elektonske pošte,
6. na spletni strani uporabnik požene program za obnovo in prevzame obnovljeno KDP z veljavnostjo tri leta.
7. v NLB uporabniku z novo serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila omogočimo nemoteno poslovanje prek NLB Proklika z novim potrdilom.

Če uporabnik zamudi rok za obnovo in mu kvalificirano digitalno potrdilo že poteče, obnova ni več možna. V tem primeru uporabniku izdamo novo kartico/ključek. Uporabnik potrebuje novo dokumentacijo, ki jo mora oddati pri skrbniku v banki. Celoten postopek izdaje je opisan med pogostimi vprašanji v točki 8.

Kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku je možno obnoviti le enkrat - to pomeni, da sta ista kartica ali ključek veljavna skupaj 6 let. Po obdobju šestih let uporabe iste kartice/ključka, je potrebno kartico/ključek zamenjati. Na voljo vam je enostaven postopek obnove prek interneta, ki ga lahko opravite v času, ko vam staro KDP na kartici/ključku še velja. O obvezni obnovi/zamenjavi vas obvestimo iz NLB in iz Halcom CA certifikatske agencije približno mesec dni pred potekom KDP.

Ker je obnova KDP na isti kartici/ključku možna le enkrat, je potrebno ob drugi obnovi KDP, kartico/ključek zamenjati. Da bi vam postopek čim bolj olajšali in vam za obnovo ne bo potrebno obiskati banke, je certifikatska agencija Halcom CA pripravila postopek obnove prek interneta. Tak način obnove, ki vključuje naročilo nove kartice/ključka s KDP, je možen ob predpogoju, da so matični podatki pooblaščenca/firme ostali nespremenjeni, saj se ob naročilu, podatki elektronsko preverijo. Predlagamo vam, da vse spremembe matičnih podatkov sproti sporočate v banko in ob tem obvezno zamenjate tudi kartico/ključek. S tem si zagotovite enostavno elektronsko obnovo, ki jo izvedete na spletnih straneh Halcom CA ( www://obnova.halcom.si). Pooblaščenec firme mora o obnovi seznaniti zakonitega zastopnika firme.

Opis druge obnove KDP z naročilom nove kartice/ključka v sedmih korakih:
1. približno 30 dni pred potekom veljavnosti KDP prejme imetnik obvestilo prek elektronske pošte od Halcom CA ter v nadaljevanju tudi prek NLB Proklika od banke,
2. uporabnik na spletni strani ( http://obnova.halcom.si ) naroči predračun,
3. uporabnik prek elektronskega naslova, ki ga navede v prejšnjem koraku, prejme predračun,
4. uporabnik plača predračun za novo kartico z obnovljenim KDP v vrednosti 66,09 EUR oz. nov ključek z obnovljenim KDP v vrednosti 79,30 EUR. Cena kartice/ključka že vključuje DDV.
5. po plačilu predračuna prejme uporabnik prek elektronske pošte potrditev prejema plačila z obvestilom, da bo novo kartico/ključek prejel na uradni naslov firme v roku petih delovnih dni. Uporabnik v ločeni pošiljki prejme tudi novo PIN kodo za novo kartico/ključek,
6. v NLB uporabniku prek avtomatskega prevzema podatkov od Halcom CA, z novo serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila omogočimo nemoteno poslovanje prek NLB Proklika z novo kartico/kljkučkom in novim KDP,
7. po prejemu nove kartice/ključka in nove PIN kode uporabnik nemoteno vstopi v elektronsko banko.

O varnosti poslovanja prek NLB Proklika

Pri elektronskem poslovanju je najpomembneje, da sami dobro poskrbite za varnost poslovanja. NLB uporabnikom NLB Proklika prek elektronske pošte NE pošilja programske opreme, navodil in zahtev po spremembi gesel ipd. Zato bodite pozorni in e-pošte neznanih pošiljateljev ne odpirajte oziroma ne aktivirajte priponk v primeru, če ste sporočilo odprli, saj priponke lahko vsebujejo zlonamerne programe, ki omogočajo vdor v računalnik na daljavo!

Podrobno si o varnosti in zlatih pravilnih poslovanja prek e-banke preberite tu.

Izmed številnih proizvajalcev proti virusne programske opreme jih navajamo nekaj v abecednem vrstnem redu:
- F-Secure,
- McAfee,
- NOD32,
Sophos,
- TrendMicro,
in drugi.

Večino navedenih produktov prodajajo v trgovinah z računalniško in informacijsko opremo.
Dodatne informacije o posameznih proizvajalcih in njihovih proizvodih ter osnovnih principih računalniških varnostnih in zaščitnih ukrepov ter proti-virusne zaščite pa dobite na njihovih spletnih straneh, kjer so dostopne tudi najbolj sveže informacije s tega področja. Večina proizvajalcev ponuja še brezplačne preizkusne (demo) verzije, ki pa imajo omejeno časovno uporabnost, nekatere funkcionalnosti pa so omejene. Popolne so le pri kupljenih proizvodih!

Dodatne informacije so dosegljive tudi na spletnih straneh podjetja http://www.microsoft.com/slovenija/security/">Microsoft in različnih računalniških revij http://www.virusbtn.com/http://www.infoworld.com/http://techrepublic.com, ki obravnavajo računalniške proti-virusne programe in varnostno zaščitne ukrepe.

Praktična navodila uporabnikom za uporabo

Zakoniti zastopnik ima možnost, da pooblaščencem, ki v NLB Prokliku podpisujejo plačila, določi limit, do katerega zneska mu naloge dovoljuje podpisovati.
Izbira lahko med dvema vrstama limita, pooblaščencu lahko dodeli enega ali oba:

 • limit na transakcijo - pooblaščencu dodeli omejitev višine zneska posamezne transakcije in/ali
 • dnevni limit - pooblaščencu dodeli omejitev, kakšen skupni znesek nalogov lahko pooblaščenec podpiše in posreduje v plačilo v enem dnevu.

Limit, ki za zakoniti zastopnik dodeli pooblaščencu, velja za:

 • plačila v domovini, čezmejna plačila in množična plačila SEPA,
 • plačila, podpisana na namestitveni verziji in plačila, podpisana prek oddaljenega podpisovanja,
 • plačila v domači in tujih valutah - v primeru transakcij v drugih valutah se te preračunajo v EUR po vsakokrat veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije.

Pomembno:  V dnevni limit za dan pošiljanja nalogov se štejejo tudi nalogi posredovani za datum bremenitve v bodoče (primer: pooblaščenec ima odobren dnevni limit 1.000 EUR. Z valuto vnaprej +3 dni danes podpiše naloge v višini 800 EUR, naknadno podpiše še nalog za 300 EUR z današnjim datumom valute. Ta nalog je zavrnjen, ker je za ta dan limit prekoračen za 100 EUR).

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!