Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Posebna ponudba kreditov

Nekatere nakupe lahko opravite tudi pod ugodnejšimi kreditnimi pogoji.

V sodelovanju z različnimi podjetji vam ponujamo ugodne namenske osebne kredite.

Obrestne mere so ugodnejše od redne ponudbe NLB in so pri nekaterih podjetjih letno nominalno 0,00 % tudi do 84 mesecev.

Ugodna ponudba velja tudi za vse, ki niste stranke NLB.

Izberite kraj:
Izberi panogo:
Izberite trgovca:
[ { "id": "1", "davcna": "44105169", "panoga": "B H", "pogodba": "11.3.2014", "naziv": "Adria Keramika d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/99CD7AF2357C85E9FD85C32DBC7B0DC0622BF36E.jpg", "url": "http://www.adria-keramika.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "3,05" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "3,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "4,85" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "5,15" } ], "om_ref": null, "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "3", "davcna": "62331809", "panoga": "B E F", "pogodba": "22.11.2014", "naziv": "Apolis d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/Apolis.jpg", "url": "http://www.apolis.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodni krediti tudi za dobo odlačila do 72 mesecev." ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja za nakupe do 2.500 EUR." ], "_update": false }, { "id": "4", "davcna": "57785341", "panoga": "A N P", "pogodba": "24.11.2014", "naziv": "Avtobusni promet Murska Sobota d.d.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AvtobusniPromet.jpg", "url": "http://www.apms.si/sl/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja pri plačilu storitev: avtošola, turizem in servis." ], "_update": false }, { "id": "5", "davcna": "64061809", "panoga": "B D T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "Berart d.o.o - kuhinje LUBE", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/99D2AB3E836853B51F9412329474ECA775D80DEF.jpg", "url": "http://lube.si/", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "6", "davcna": "30595789", "panoga": "B T", "pogodba": "1.3.2014", "naziv": "BTF d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/52E3EFB8EF2AF8C4C057E92EDE48CD0B3B19303A.jpg", "url": "http://www.btf.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 24 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "208", "davcna": "56238754", "panoga": "B D", "pogodba": "31.08.2016", "naziv": "DABOR, PODJETJE ZA KOOPERACIJO, ZASTOPANJE IN PRODAJO, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5FD1FE9EC3109507E2BDFC38C6535BCC7F7831F3.jpg", "url": "www.pohistvo-dabor.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "9", "davcna": "74267876", "panoga": "B C D T", "pogodba": "31.1.2017", "naziv": "DAN KÜCHEN - Dan finance, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EA6FACB00D3F365343F30D85570A6CFF33E13663.jpg", "url": "http://www.kuhinje-obala.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "113", "davcna": "14973693", "panoga": "B D G T", "pogodba": "31.07.2016", "naziv": "DOM POHIŠTVO Jože Štrukelj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/89F9BC579F5C579757D9C59D74C08788959A8492.jpg", "url": "http://www.dom-pohistvo.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "111", "davcna": "76323595", "panoga": "B C G", "pogodba": "31.07.2014", "naziv": "ETIS, Elektrotrgovina in servis, d.o.o. Ljubljana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/552C52ED7CDB22D7C61289BF1C08269949B933CC.jpg", "url": "http://www.etis.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "15", "davcna": "93446519", "panoga": "B E F", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "EVJ Elektroprom d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EVJ-Elektroprom.jpg", "url": "www.elektroprom.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,90" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,30" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "126", "davcna": "65056345", "panoga": "N", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "GEA College - Fakulteta za podjetništvo", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/70DECFC8FA44F43062A1C26244428DF39F0DB4B4.jpg", "url": "http://www.gea-college.si/fakulteta-za-podjetnistvo/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "146", "davcna": "36923842", "panoga": "T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Hosekra d.o.o. - Strehe", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/B582657B24898859DB0A4EE1ADBB2A6FC7BB65E6.jpg", "url": "http://www.hosekra.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "23", "davcna": "14697343", "panoga": "B C D", "pogodba": "31.10.2014", "naziv": "Hutar trgovina .d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/hutar-logo.jpg", "url": "http://www.hutar.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "25", "davcna": "55034055", "panoga": "B L O", "pogodba": "12.5.2014", "naziv": "IQ Sistemi d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9AA3DE81F6F36BD3F1BD32BF979384786A9A3F15.jpg", "url": "http://www.iqsistemi.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": null, "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "26", "davcna": "49344358", "panoga": "B C E T", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "Jadran d.d. Sežana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/C7C593AF337A56F932DAB7243F0913C2F47D8B23.gif", "url": "http://www.jadran.si/slo/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,50" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "29", "davcna": "23034033", "panoga": "B E T", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "JP Energetika Ljubljana d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7ACDC55937C810B0D3BFB4AFB2E192B68E45A3CF.jpg", "url": "http://energetika.jhl.si/za-odjemalce/financne-ugodnosti/posojila", "om": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,75" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,20" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,89", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "0,89", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "1,30", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja za nakupe od 1.500 do 12.000 EUR.", "Dokumentacijo o kreditni sposobnosti in višini ter odplačevanju mesečnih obrokov uredite v:", "Novi Ljubljanski banki d.d. Podružnica Šiška - Bežigrad, Poslovalnica Bežigrad, Linhartova 3, 1520 Ljubljana(kont.oseba Mojca Sedej, telefon 01/300 23 17)", "lahko pa odobritev kredita uredite v katerikoli drugi NLB poslovalnici." ], "_update": false }, { "id": "30", "davcna": "53122143", "panoga": "B T", "pogodba": "28.2.2015", "naziv": "Kamnoseštvo Šergan", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/500A963C488E8FE119AD7E57139CAF6B471AC1B7.jpg", "url": "http://www.kamnosestvo-sergan.si/obvestila.php", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "32", "davcna": "81822189", "panoga": "B C H T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Kerin.Povirk d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/180FF41898F7724CE87ECBE36908068CA92311A7.jpg", "url": "www.kerin-povirk.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "33", "davcna": "23825197", "panoga": "B E T", "pogodba": "28.2.2015", "naziv": "Kip Kop d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/kipkop.png", "url": "http://www.kipkop.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 60 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "161", "davcna": "27985857", "panoga": "B F H", "pogodba": "31.01.2015", "naziv": "KLAJDER ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU, D.O.O, LJUBLJANA", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/99C0BD046E98260A01ADC9721334093E86A76B5C.jpg", "url": "www.klajder.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,00" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,73", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,05", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,40", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 84 do 96", "om": "2,65", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 96 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "35", "davcna": "13071700", "panoga": "B T", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "Komplet Plus d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/Komplet-Plus-logo.png", "url": "www.komplet-plus.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "36", "davcna": "78709512", "panoga": "B C E H I T", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "Kovinar Trgovina d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/395490A08533618385D8FADF9516BFA6EF24AC4F.jpg", "url": "http://www.kovinar-trgovina.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "37", "davcna": "28075196", "panoga": "B C T", "pogodba": "30.4.2015", "naziv": "Lambda d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/FC1482C3E3F2196A71EFE3A3AF7E83256FECEAA3.jpg", "url": "http://www.roboclean.si/index7.html", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "38", "davcna": "90025296", "panoga": "B F H T", "pogodba": "31.12.2014", "naziv": "Les, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2462BC579EC1BED7902BA674CC5CD83E9A639A0A.jpg", "url": "http://www.lesribnica.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,15" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "3,20" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "3,70" }, { "rocnost": "nad 60 do 72", "om": "4,05" }, { "rocnost": "nad 72 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "40", "davcna": "92815146", "panoga": "B D G H T", "pogodba": "30.4.2017", "naziv": "Lip Bled, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5018F8F3DDCCDEF020C127374DE37AAF85A3E711.jpg", "url": "http://www.lip-bled.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "41", "davcna": "38387514", "panoga": "B T", "pogodba": "31.03.2015", "naziv": "Marion ležišča d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A2DFFA62BA9858B52F7437A63EFCFEAA8104B6E6.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "43", "davcna": "70919844", "panoga": "B D E F G H T", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "MIK d.o.o., Celje", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7069F7FDF8FF18744752927C4C851C8F66DBE870.jpg", "url": "www.mik-ce.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "45", "davcna": "97602914", "panoga": "B T", "pogodba": "31.1.2017", "naziv": "Mizarstvo Jezeršek d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EF7064C49D20A421039F3E193A99A0B505F27B2F.jpg", "url": "http://www.stopnice-jezersek.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "47", "davcna": "42230098", "panoga": "B D T", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "Mizarstvo Šterk d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9C4599AAC87547B2E1F80499BEDF27EC24C139F1.jpg", "url": "http://www.mizarstvosterk.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,25" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "166", "davcna": "13851063", "panoga": "M", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "OPTIKA KUHAR, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/02716DBB2F14D50E099A104681346E651BB6DA2D.jpg", "url": "www.optika.kuhar.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "49", "davcna": "97702986", "panoga": "B E T", "pogodba": "31.1.2016", "naziv": "PDC d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/F21C06426DAB27260933BD208BC45C79EB027582.jpg", "url": "http://doogy.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "188", "davcna": "35761776", "panoga": "B E F G H", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Peči Keramika d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6FB63B68760AD6837102D1856556F3D2EDEFA9D9.jpg", "url": "http://www.peci-keramika.si/si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 48 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 48 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "51", "davcna": "80267432", "panoga": "B E G", "pogodba": "31.3.2015", "naziv": "Petrol d.d.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/91EB9E473489A4ECBBABE3F2E27FB7002D26C762.jpg", "url": "http://www.petrol.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 60 mesecev" ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja za ročnost:", "- do 60 mesecev, za namen: dobava in montaža plinskih peči, nakup toplotnih črpalk", "- do 36 mesecev, za namen: nakup peči na lesno biomaso in lesene pelete, nakup plinskih peči, toplotnih črpalk" ], "_update": false }, { "id": "54", "davcna": "23443022", "panoga": "B E F", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "Potel d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/BA685842DA854DBA9A8FCB75A7AE87A747A2ED5B.jpg", "url": "http://www.vodovod-ogrevanje.org/vodovod_ogrevanje_klimatizacija/02/potel-d-o-o-", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,45" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "55", "davcna": "25423037", "panoga": "B T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "Priba okna d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/70A277B212E1DC44D65A0E28A6D487E4E5564B7D.jpg", "url": "http://www.priba-okna.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "56", "davcna": "86378058", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Rainpolc d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A2BB744C6059820B9688F4988DD0AC3B83D85A55.jpg", "url": "www.rainbowslovenia.si", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja pri nakupu čistilnega sistema Rainbow." ], "_update": false }, { "id": "58", "davcna": "36860514", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Roltek, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A35E6F00647CC774248F95956ADB3AC330BB02AF.jpg", "url": "http://www.roltek.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "60", "davcna": "52178919", "panoga": "B D G T", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "Salon pohištva Vojko d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7746A8BEA8EDD4980BABCF863A677C3618C03F6B.jpg", "url": "http://www.pohistvo-vojko.si/salon-pohistva.php?1", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "174", "davcna": "34719725", "panoga": "B", "pogodba": "31.03.2015", "naziv": "SENČILA CAPRIS D.O.O. IZDELAVA IN MONTAŽA SENČIL", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9A2772DDBA6E2EFBBA71CFAB3506D3909B463076.jpg", "url": "www.sencila-capris.com", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "1,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "62", "davcna": "26244454", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.1.2015", "naziv": "Servis MR, d.o.o. Jesenice", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/638AEE4010ECF9B87086DAC11F0C454AA77CB1EB.jpg", "url": "http://www.zeleznina.mister.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "5,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "63", "davcna": "56866801", "panoga": "B C D G H T", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "Slovenijales trgovina d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7F4A09E9F28A8134A332A2C9EA3E3DE44D232116.jpg", "url": "http://www.slovenijales-trgovina.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "159", "davcna": "70308446", "panoga": "B D", "pogodba": "31.12.2014", "naziv": "STEKLARSTVO ROJS D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/B45F5EBCC3E03D4DFA29B2CB1804BEDB4F4D817C.jpg", "url": "www.rojs.si", "om": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "1,75" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "2,50" }, { "rocnost": "nad 60 do 72", "om": "3,05" }, { "rocnost": "nad 72 do 84", "om": "3,40" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "66", "davcna": "18869068", "panoga": "B C G T", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "STV Global d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/8F515D3603EB59C10942916D2BB1E9A51F8CE2C0.jpg", "url": "http://www.stv-global.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "67", "davcna": "45013870", "panoga": "B E G T", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "Šilc d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/72EB6044DD95FF68842A36FA83195AF91520C231.jpg", "url": "http://www.silc.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "68", "davcna": "73415073", "panoga": "B C D E F G H T", "pogodba": "31.1.2015", "naziv": "Tapro Grosist d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/Tapro-grosist.jpg", "url": "www.tapro-grosist.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,95" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "182", "davcna": "22785469", "panoga": "B E F", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "TOŠNJAK D.O.O., SERVIS PLINSKIH APARATOV", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9B8693C52D8072C16B9DEC7601CDA86DA62BC9BA.jpg", "url": "www.tosnjak.com", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "71", "davcna": "71511300", "panoga": "B C D G H T", "pogodba": "31.1.2017", "naziv": "Trgoles Gradac d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/ED2A574D33E56B4BA11C20CA0B74CA3A2FE0DE4E.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "73", "davcna": "43216803", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "31.7.2017", "naziv": "Vaillant d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/Vaillant_Logo.jpg", "url": "http://www.vaillant.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,00" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "74", "davcna": "74723634", "panoga": "L O", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "Velo d.d. Ljubljana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9CC589CAF97ECAE85BE3EFF2FCF34923C818DFC0.jpg", "url": "http://www.velo.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "75", "davcna": "56712995", "panoga": "B C E F G T", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "Viessmann d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/Viessmann.jpg", "url": "www.viessmann.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "1,85" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,85" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "4,00" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [ "Ugodnejši pogoji kreditiranja pri nakupih ogrevalne tehnike iz asortimana VIESSMANN." ], "_update": false }, { "id": "77", "davcna": "91893534", "panoga": "L N", "pogodba": "31.10.2014", "naziv": "Vital, Aleksander Kolarski s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/logo_vital.jpg", "url": "http://www.tecaj-masaze.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "207", "davcna": "66547601", "panoga": "B", "pogodba": "31.08.2016", "naziv": "VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/947C5DD0C4A5F8CED23737BCAF9DDC882F746650.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,35" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "3,15" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "79", "davcna": "24370444", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "Vrtnar Kurbus d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/DA0D24EA9634BA8658541CB58B5EA29B61C12FA0.png", "url": "http://www.vrtnar.si/si/kurbus/o-podjetju/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "0,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 60 mesecev", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "81", "davcna": "40595153", "panoga": "B F T", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Evromojster d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9DA097ECAEEB7EAC81EEA6FA3055C802682593E0.jpg", "url": "http://www.evromojster.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "83", "davcna": "34672885", "panoga": "B E F H", "pogodba": "30.4.2017", "naziv": "Pilremag d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/159D4CC0FBE6AAB80DB420C5ED6C795C1FA61C7A.jpg", "url": "http://www.pilremag.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "84", "davcna": "23682922", "panoga": "B O T", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "Novaqua d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AFFD18FE58B939AEFE80782E8FF149890F432616.jpg", "url": "http://www.bazeni24.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 20", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 20 do 36", "om": "1,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 20 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "85", "davcna": "21234540", "panoga": "B C H T", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "Majcen d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/594BA1A777EEBE0174FA985BB2BBFA662690B1B1.jpg", "url": "http://www.trgovinamajcen.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "87", "davcna": "56328923", "panoga": "B E H", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "Fartrade d.o.o.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "88", "davcna": "68146744", "panoga": "E F", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Elektro Kokalj, Aleš Kokalj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/75920A2C953D9CD7E1B6AA5EBB35FFA0E76861A5.jpg", "url": "info@elektro-kokalj.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "89", "davcna": "59607394", "panoga": "B T", "pogodba": "10.5.2014", "naziv": "Agroservis Vode Maksimiljan s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6BD82A210931BCABE3177F9ACF2448D6B5C7A7CA.jpg", "url": "http://www.agroservis-vode.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,95" } ], "om_ref": null, "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "91", "davcna": "86333496", "panoga": "B", "pogodba": "31.7.2015", "naziv": "K-Haus protivlomna zaščita, trgovina in inženiring, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/BC8E500D99D33CADDFA6F36FB94C480C1D0EA1CF.jpg", "url": "www.k-haus.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "93", "davcna": "62634186", "panoga": "P", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "Avantura d.o.o. Ljubljana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/77EF7D77D3E80C946662E655322011842C7CA71D.jpg", "url": "www.avantura.si", "om": [ { "rocnost": "do 6", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 6 do 12", "om": "0,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero z ročnostjo do 6 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [ "Ne velja za nakup letalskih kart!" ], "_update": false }, { "id": "95", "davcna": "93387750", "panoga": "A", "pogodba": "31.05.2015", "naziv": "Avtomehanika Žarko Tintor s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2A85DDD4C53515E415C4473D054AF8E7193D41F8.jpg", "url": "http://hyundai-tintor.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "96", "davcna": "46214119", "panoga": "B D G", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "GAF trgovina d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/1AEF9493848B10E3508E173C911E0CB672958634.jpg", "url": "http://www.gaf.si/prodajni-program/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "98", "davcna": "32219784", "panoga": "B E F", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "Trgovina CEV MONTAŽA d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/BD544EDC6B773232F286A80FA3533737F8FA1B45.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "99", "davcna": "26082730", "panoga": "E F", "pogodba": "30.06.2016", "naziv": "Bio planet, družba za alternativno energijo, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/0E60EF7266A7D3BA49DA0A9D6E8D266792BAB239.jpg", "url": "http://www.bioplanet.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "100", "davcna": "49872770", "panoga": "B E F H", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Vodoterm Radomlje d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6DB59EA63400FD7C2DC1F2BD79C5D5033760C5C7.jpg", "url": "http://www.vodoterm.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "101", "davcna": "85447439", "panoga": "B", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "TEHROL Hiša senčil d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/086A57E25E247B032F1A68B495CF17568D9A4E70.jpg", "url": "http://www.tehrol.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "102", "davcna": "97304620", "panoga": "A", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "Krulc, servis in prodaja vozil, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/CDA8D578B7E2BAAE1B09304CD241A97D5275686C.jpg", "url": "http://www.nissan-krulc.si/", "om": [ { "rocnost": "do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "103", "davcna": "77880820", "panoga": "A", "pogodba": "30.06.2014", "naziv": "Vulkanizerstvo, Boris Kozamurnik s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EE58300C9CA57F056933E29400CF2E5293D24BE8.jpg", "url": "www.kozamurnik.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,50" } ], "om_ref": null, "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "106", "davcna": "68942842", "panoga": "B C D G T", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "Arreda Interier d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/3E2970DF8D7ADD47871199B962C3147874BD2FE3.jpg", "url": "http://www.arredainterier.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "107", "davcna": "89617231", "panoga": "L O R T", "pogodba": "30.09.2015", "naziv": "Energija spletna trgovina Jaka Tancik s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6AF1906AA57C923F58F7775000BE45F45F95FD11.jpg", "url": "http://www.energijabikes.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,60" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Pameten nakup - vse za kolesarje (prodaja koles, dodatne opreme in oblačil)" ], "_update": false }, { "id": "108", "davcna": "40359450", "panoga": "G O T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Servis in trgovina športne opreme, Gregor Bele s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/553D40E404300EE6303ABD55E439FB99B52BF31E.jpg", "url": "http://www.bikesandfun.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "109", "davcna": "45345104", "panoga": "L", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Legat dent, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AD1E7B19EB28C8B56582B4C0DBD5119897292C98.jpg", "url": "http://www.slovenski-zobozdravniki.si/melanija-legat", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "110", "davcna": "44575254", "panoga": "B E T", "pogodba": "30.6.2016", "naziv": "Atlas Trading d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/07829E8A1E8C92EC994D65CAAD4011FC8CE9FBD3.jpg", "url": "http://www.atlas-trading.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,80" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejši krediti s spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero, za vse kredite z ročnostjo do 84 mesecev.", "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [ "Informativni izračuni tudi za kredite s spremenljivo obrestno mero- oddajte posebni zahtev preko Več informacij." ], "_update": false }, { "id": "112", "davcna": "93633599", "panoga": "B G I T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "PRIČARAJ.SI (Disk, Marko Šubic s.p.)", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2BE799DE872FAE13872129712DB5AE051DBEE3E5.jpg", "url": "www.pricaraj.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "114", "davcna": "31372376", "panoga": "B H T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Krovko d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/508B4D503CB50BD36FE7BC363A2AD581C30B5F33.jpg", "url": "www.krovko.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "115", "davcna": "35835397", "panoga": "B H T", "pogodba": "31.07.2016", "naziv": "Krovko, Jože Preininger s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/89F1121546D1CCE84850CEC42BD1BF092B6E6751.jpg", "url": "www.krovko.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "117", "davcna": "52111938", "panoga": "I", "pogodba": "30.08.2014", "naziv": "FCC Informacijski sistemi d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2E60B927E3AA1E3F37EB9C4051243EC197CA0236.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "5,50" } ], "om_ref": null, "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "118", "davcna": "25697617", "panoga": "B D G T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Šmigoc d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/E24603860DE5F581EE187E4843DFC142407D6FCB.jpg", "url": "http://www.smigoc.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "119", "davcna": "94047057", "panoga": "B D G", "pogodba": "31.8.2017", "naziv": "DAN KÜCHEN - DK SKUPINA, Zastopstvo pri prodaji pohištva d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7F0415DE042FEAB026D8FFD55FE8BCA129D18EED.jpg", "url": "http://www.dankuchen-ljubljana.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "120", "davcna": "96935308", "panoga": "L T", "pogodba": "31.8.2014", "naziv": "Urologija d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5B065D9B147A25747A51352715AB5BC7D64E5AC1.jpg", "url": "http://urologija.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "120", "davcna": "19436793", "panoga": "L", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "DERMA ART d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/8BBE9B2ECEA0620FA78F9F6BF89ADCCB890D827D.jpg", "url": "http://www.dermaart.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "1,05" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,60" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,70" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera pri kreditih z ročnostjo do 846 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "121", "davcna": "70000891", "panoga": "B D T", "pogodba": "30.9.2015", "naziv": "HAM, proizvodnja stolov SpinaliS, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7974F86F97011EAA17C059A5C3FC6117D9A23BAF.jpg", "url": "http://www.spinalis.net/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "124", "davcna": "59582065", "panoga": "A G I O T", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "AUDIO KONDRIČ, MONTAŽA, SERVIS IN PRODAJA, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/0C05656172F41C27AFDC23685A95C35177D965DF.jpg", "url": "http://trgovina.kondric.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "125", "davcna": "36900761", "panoga": "B E F H", "pogodba": "30.09.2016", "naziv": "Rakuša d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/E0052CAF643540C3E56FB059A52A71782AAA6EAB.jpg", "url": "www.rakusa.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "127", "davcna": "51621193", "panoga": "N", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "GEA College CVŠ, Center višjih šol, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/1A44FB406BA26C4FFF36B4A4D3D8E2CBE4AD0517.jpg", "url": "http://www.gea-college.si/center-visjih-sol/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "128", "davcna": "68350244", "panoga": "B H", "pogodba": "30.9.2014", "naziv": "KERSAN, Trgovsko podjetje, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/64C7FEB752BEDFD746ED1F2A35E52274CE637741.jpg", "url": "http://www.kersan.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,75" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "5,30" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "129", "davcna": "94367531", "panoga": "N", "pogodba": "30.9.2014", "naziv": "Center za dopisno izobraževanje UNIVERZUM", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/CF168A220B38C46A87E19870C4178837F40AFDA9.jpg", "url": "http://www.cdi-univerzum.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,45" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,75" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "130", "davcna": "12976431", "panoga": "B D G", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "Lesnina Kos, Roman Kos s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5AD904FA24AF69626F95FF33386C3C0B55C289B7.jpg", "url": "http://www.lesnina-kos.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "131", "davcna": "28609972", "panoga": "B E F", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "PEČARSTVO ZORAN, Bojan Zoran s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/929D070849C6C5A1375223EC095D533A4D576A39.jpg", "url": "http://www.pecarstvo-zoran.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "132", "davcna": "17394279", "panoga": "B E F", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "MONTAŽA ENERGETSKIH NAPRAV VOCOVNIK LEOPOLD VOCOVNIK S.P.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "133", "davcna": "92613896", "panoga": "B C D G T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "DAN KÜCHEN - ALFAMONT, Jurij križnik s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/31B58DA990238CC55546FB6BD704E30EB4584A06.jpg", "url": "www.danstudio-celje.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "134", "davcna": "60302429", "panoga": "L O T", "pogodba": "30.10.2014", "naziv": "GRIFFIN, Robert Bezenšek s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/204BE7568EF01BE54F85F2D2BCE50C5C3D774080.jpg", "url": "http://www.ghost.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,45" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "135", "davcna": "97947385", "panoga": "L T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "KARKOS, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EDCEC45576AB19F95F29B8DA16AC6A34C484491A.jpg", "url": "http://www.karkos.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "136", "davcna": "41549708", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "TRATNJEK servis in trgovina d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/FD780BE167F71E205A363298EB3C0A7883FAA21C.jpg", "url": "http://www.tratnjek.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [ "Ročnost kreditov tudi do 84 mesecev." ], "_update": false }, { "id": "137", "davcna": "86188453", "panoga": "B E F", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "KLIMA ELEKTRO D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/8B108A98F8682A14A3AF2AF97F69F0D8D200D89F.jpg", "url": "www.klimaelektro.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 60 do 72", "om": "2,90" }, { "rocnost": "nad 72 do 84", "om": "3,40" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 48 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Lastna blagovna znamka klimatskih naprav EKOSTAR, www.ekostar.si" ], "_update": false }, { "id": "138", "davcna": "71162739", "panoga": "N T", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "AVTOŠOLA ŠMARCA Bortan, Žagar & Co., d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6A9C51BB09998D61D20B12C8407B0E44BE04563C.jpg", "url": "http://www.avtosola-smarca.com/avtosola", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "139", "davcna": "62557238", "panoga": "J L T", "pogodba": "30.10.2014", "naziv": "Effekt d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9908C92372CB14BC31BF85B1B25DAEB572EAACB5.jpg", "url": "http://www.effekt.si/main.php", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,45" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "140", "davcna": "35071125", "panoga": "E F G T", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "E2E, trgovina in storitve d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/CDF66DAB4F22952CD54AF124CBA6CA524385FC52.jpg", "url": "http://www.e2e.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,75", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,90", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Podjetje E2E d.o.o. ima za vgradnjo ogrevalnih naprav pooblaščene izvajalce del po celi Sloveniji." ], "_update": false }, { "id": "141", "davcna": "77879783", "panoga": "D G T", "pogodba": "28.10.2014", "naziv": "PVC MARKUS MARKO KOŽMAN S.P.", "logo": "", "url": "http://www.pvc-markus.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "142", "davcna": "98663828", "panoga": "B E", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "Ekosen, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/7A1154878C80CB6CE18E7230A5E4472FB4741402.jpg", "url": "http://www.ekosen.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "147", "davcna": "36923843", "panoga": "B T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Hosekra d.o.o. - Homes", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/447BF133C7B192608394F33C2CE8E4204EF20668.jpg", "url": "http://www.hosekra-homes.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "148", "davcna": "59100761", "panoga": "B E", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "ZA TOPEL DOM, Janez Vozelj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2D5C79111003F92CFFEE557352319F23ADAFBC01.jpg", "url": "http://www.zatopeldom.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,60" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "150", "davcna": "37939122", "panoga": "P", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "MOKAI PLUS D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/0ED612046A68A5B201A0833B71673CD61B753389.jpg", "url": "WWW.MOKAI.SI", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "151", "davcna": "76186776", "panoga": "F G H T", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "Špeh d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/98E991C53EA721815B9116457EFA6A0D8741ADA5.jpg", "url": "http://www.speh.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,45" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,70" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "152", "davcna": "95496319", "panoga": "B E", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "HALO OLJE, G - 69, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/65686045B95678D18F67F923ECD3A7D36DE17114.jpg", "url": "http://www.halo-olje.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,15" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "4,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "153", "davcna": "55217281", "panoga": "A B E F G T", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "Creina d.d. Kranj", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/4C7E97432BB8E1067C933ADFF5CD62DCA3649CDA.jpg", "url": "http://www.creina.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 20", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 20 do 36", "om": "2,45" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 20 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "154", "davcna": "69805393", "panoga": "A", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "B.A.T.T.,D.O.O.,LJUBLJANA", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/4468E8E5A4E1F12AB00F53E8BC6270C36A40249B.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "3,60" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "4,05" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "4,25" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "1,60", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,25", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "2,70", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "2,90", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "155", "davcna": "88496473", "panoga": "B C E F G H T", "pogodba": "31.12.2014", "naziv": "Gramat Gril d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/037B7B1F0F551A651C5F7CCC0F36738B750BEB84.jpg", "url": "http://www.gramat-gril.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,90" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "156", "davcna": "77456092", "panoga": "B G H T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Tabakum export-import d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6F53E6017F23AC70E05F982097EA035F5696275D.jpg", "url": "http://www.tabakum.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "157", "davcna": "42285470", "panoga": "A G T", "pogodba": "31.1.2015", "naziv": "MOTO HIT KRŠKO BOHORČ FRANC S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/503D3A0545CCDA0AE1D4D3F1787BC176B5714255.jpg", "url": "http://www.motohit.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "4,20" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "5,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "158", "davcna": "33939519", "panoga": "B D", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Mizarstvo Andrej Krmc s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/3864CF6C719D765713511E1C3CC55BA3E47F1A29.jpg", "url": "www.mizarstvo-krmc.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "160", "davcna": "77656113", "panoga": "B D", "pogodba": "30.11.2014", "naziv": "LIGHTON, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EA11D7841E1575FF65D69D7DF9F37AB4DC486EBC.jpg", "url": "www.lighton.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,15" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "3,40" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "162", "davcna": "15619656", "panoga": "N", "pogodba": "31.01.2016", "naziv": "IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/54FA5681B1383912F31C20C678FE8EA9BCC0028C.jpg", "url": "http://www.ibs.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "164", "davcna": "58278672", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "31.1.2015", "naziv": "PEGAS LJUTOMER D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/754B1B7678382E611C1C6D5B0549CF9CED565982.jpg", "url": "http://pegas.si/pages/intro.php", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "165", "davcna": "25640429", "panoga": "I", "pogodba": "31.01.2015", "naziv": "LAMAS, RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, IVANČNA GORICA, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EA739FADE52785A143A40A210176988D469DBF6B.jpg", "url": "www.lamas.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "167", "davcna": "25967665", "panoga": "C D G", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "DAN KÜCHEN - GD POSREDNIŠTVO Gašper Miklič s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/98C4DF6146A92578E136089D8516CDC8371D0042.jpg", "url": "http://www.dankuchen-dunajska35.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "169", "davcna": "54536219", "panoga": "C G L T", "pogodba": "31.3.2015", "naziv": "VIJA 7,TRGOVINA IN STORITVE,D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/4E4665F03B370FE7A93A45BCE6D07FFC080055AE.jpg", "url": "http://www.rainbow.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "3,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "170", "davcna": "95898972", "panoga": "B C D G T", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "MIZARSTVO AVBELJ, Avbelj Milan s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9C4CEA65ECFA9AF344674BF4A31A35DBAC3AB1D3.jpg", "url": "http://www.mizarstvo-avbelj.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "171", "davcna": "58624228", "panoga": "B E F G", "pogodba": "01.03.2015", "naziv": "PADOP d.o.o. Ljubljana", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "3,60" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,45" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "172", "davcna": "43576664", "panoga": "A G T", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "Agros d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D4D7F35086798CD202B5BB31A6D41E0D64CA6E9B.jpg", "url": "http://www.agros.si/", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "173", "davcna": "67132375", "panoga": "B E", "pogodba": "31.3.2015", "naziv": "HANA Transport prevozi in selitve, Amar Budimlić s.p.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "175", "davcna": "13287605", "panoga": "A T", "pogodba": "30.4.2015", "naziv": "Avtohiša Bizilj, Katja Bizilj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6735A57FB72F36E65D572D68095BEC7194212715.jpg", "url": "http://www.bizilj.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Za nakupe prodajnega programa Avtohiše Bizilj v vrednosti do 15.000 EUR." ], "_update": false }, { "id": "176", "davcna": "13287606", "panoga": "A T", "pogodba": "30.4.2015", "naziv": "Avtohiša Bizilj, Katja Bizilj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/998624E730104FADECE25FDFEE3FB1A0AEE659F7.jpg", "url": "http://www.bizilj.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,25" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,40" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Za nakupe iz prodajnega programa Avtohiše Bizilj v višini nad 15.000 EUR do 25.000 EUR." ], "_update": false }, { "id": "177", "davcna": "13287607", "panoga": "A T", "pogodba": "30.4.2015", "naziv": "Avtohiša Bizilj, Katja Bizilj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/E4467AF84016C25E1AE7E05E8D6240101815E04E.jpg", "url": "http://www.bizilj.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,30" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,60" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,70" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Za nakupe iz prodajnega programa Avtohiše Bizilj v višini nad 25.000 EUR." ], "_update": false }, { "id": "178", "davcna": "86379810", "panoga": "B H", "pogodba": "28.02.2015", "naziv": "DIMNIKI PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA D.O.O., LJUBLJANA", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/DB9E213CADDB938CE4D808B1A70635BC7EC433C3.jpg", "url": "www.krovstvo-kleparstvo.net", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,40" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,89", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,35", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,50", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 84 do 96", "om": "2,70", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 96 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "179", "davcna": "82570213", "panoga": "A G T", "pogodba": "31.3.2015", "naziv": "AVTO MARKO TRGOVINA MARKO KEBRIČ S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/0B43B278EF50722F895FCCE743F2FB66EE032D55.jpg", "url": "http://www.avtomarko.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "180", "davcna": "95502564", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "31.1.2017", "naziv": "Frankovič d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/53914F68E1BCE1C03BDB6C3A5F834B9D7B63EDBC.jpg", "url": "http://frankovic.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,50" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "181", "davcna": "14156903", "panoga": "B E", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "KAMINI IN PEČI ZVONKO LUZAR S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AEA4A2AC75256F4FB3BBB4CA8BA45280D996F6D8.jpg", "url": "kamini-luzar.si", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "186", "davcna": "23944269", "panoga": "B E", "pogodba": "31.10.2016", "naziv": "TIPING PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A1570A356B89F3BBEEEE74BCE3AEA6573F380661.jpg", "url": "www.tiping-ir-ogrevanje.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,50" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,55" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "185", "davcna": "11953985", "panoga": "I", "pogodba": "30.4.2015", "naziv": "1311, RAČUNALNIŠKE STORITVE IN TRGOVINA, Mario Škraban s.p.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "187", "davcna": "96847867", "panoga": "B T", "pogodba": "30.04.2015", "naziv": "AMECO PARKETI, TRGOVINA S PARKETI IN TALNIMI OBLOGAMI, MAJA VIDIC S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/144A443C6606DB6B82A8F71EFCB409F1D989C865.jpg", "url": "www.ameco-parketi.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "189", "davcna": "42666228", "panoga": "L", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "DENTAL DESIGN d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2BDF2CAA245A0F5112B080C743F4D13E1690B699.jpg", "url": "http://www.dentaldesign.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,85" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "191", "davcna": "51378973", "panoga": "L", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "ALFA-INT d.o.o., AlfaEstetica", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9F5D0831934592F2CC4B46085D7C9E27D8E0D9E3.jpg", "url": "http://www.alfaestetica.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "192", "davcna": "46050892", "panoga": "E F G T", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "Dom in ogrevanje, Mateja Mesarec s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/58C72DE0819689923C6A3813FD60F423934859C3.jpg", "url": "http://www.dominogrevanje.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,05" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "193", "davcna": "47257423", "panoga": "A G T", "pogodba": "31.5.2015", "naziv": "RBM center d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D6E07AB0CA8C08BFE40C67AF6914A39CE5260532.jpg", "url": "http://www.rabljenavozila-rbm.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,75", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,90", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera pri vseh kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "194", "davcna": "61740268", "panoga": "B E F", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "MG INŠTALATERSTVO D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/ACA4E44A73E9E9D36F706EE72B128A415749977F.jpg", "url": "www.mg-instalaterstvo.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,50" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,60" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "195", "davcna": "38661608", "panoga": "B D T", "pogodba": "31.05.2015", "naziv": "VENERIK, MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA, VESNA ADEMOSKI S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/47F230D0693B7A15AE5746D7F36081151C8E48E3.jpg", "url": "www.venerik-okna.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,50" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,95" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "196", "davcna": "93015020", "panoga": "B C T", "pogodba": "30.6.2014", "naziv": "SDESIGN, Sebastjan Smrkolj s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/1D412C061AC2FDEC34FF90286E6A6C1B258CA3DF.jpg", "url": "http://www.grilllife.eu/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "197", "davcna": "47828439", "panoga": "B D", "pogodba": "30.06.2016", "naziv": "Mizarstvo Aleksander Stare s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/60EAB23BC001C6A46667C29E73344D5F14E96397.jpg", "url": "http://www.stare.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "198", "davcna": "46431829", "panoga": "B D G", "pogodba": "30.6.2016", "naziv": "Roksal d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/B0F65F252FCEDC4FADE37CEB0FD0999942A73ED8.jpg", "url": "http://www.roksal.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "199", "davcna": "61510530", "panoga": "A", "pogodba": "31.07.2016", "naziv": "AVTO LESK prodaja Jasmin Ćoralić s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/52AAFEE26913DC7B57B0832F07DCBED14237A53E.jpg", "url": "http://www.avto.net/avtolesk/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "200", "davcna": "18818307", "panoga": "B E F G H T", "pogodba": "30.6.2016", "naziv": "DIM GRAD d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AFCEED85B5C29C4487DFEA19221005A93691177B.jpg", "url": "http://www.kamini-dimniki.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "2,05" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,90" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "201", "davcna": "69967318", "panoga": "G L O R T", "pogodba": "30.6.2015", "naziv": "TAE MOREI, DUŠANKA GRAHOVAC S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A39139F9EB0006954702953D305ADF1774FE1BEA.jpg", "url": "http://www.tae-morei.si/domov.html", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "202", "davcna": "44584903", "panoga": "E F G T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "Delta vod d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/53675381C9C6F6EA2412996DB30FF5230FF25E35.jpg", "url": "http://www.deltavod.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,85" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "203", "davcna": "31088171", "panoga": "L N T", "pogodba": "30.6.2015", "naziv": "Inštitut Zlati Ključ, center za izobraževanje d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/797D5669CF8C7DDA09B3E07443D0A2CD243D8150.jpg", "url": "http://institut-zlatikljuc.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "204", "davcna": "78593107", "panoga": "B D E F G T", "pogodba": "31.7.2015", "naziv": "Termoglas d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/C83E4D7F2EA6C2C5D0A113A4809D64DA143A616C.jpg", "url": "http://www.termoglas.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,35" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "205", "davcna": "77915003", "panoga": "A", "pogodba": "30.6.2015", "naziv": "VULKANIZER METELKO BRANKO S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/AB450C3AFA45793F965F8A50D34F111EDE80C87B.jpg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,30" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,60" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,70" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "206", "davcna": "66032253", "panoga": "B T", "pogodba": "31.7.2015", "naziv": "KRISTALGLAS,STEKLARSKA DELA,D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/3C0F80C56F6F540B651B1909775ABD2CBC8D86AF.jpg", "url": "www.kristalglas.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "209", "davcna": "41632524", "panoga": "A T", "pogodba": "31.7.2015", "naziv": "Žavbi Janez s.p., Avtovleka, vulkanizerstvo", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/C22E3DD93FD55CDAD87C1A238EE5E5AF1A76CC5A.jpg", "url": "http://www.vulco-zavbi.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "210", "davcna": "19510144", "panoga": "B D G", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Ahac A&R, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/3F997A08E5D447C942736EEE3CA42189715DA7A6.jpg", "url": "http://ahac.net/ahac-ar/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 684", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "211", "davcna": "30617693", "panoga": "B F T", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "Ahac, gradbeni inženiring d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/FC2E90FD15A13FF95E05B7FAB8CB6FDED8F1F4D4.jpg", "url": "http://ahac.net/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "212", "davcna": "91333873", "panoga": "A", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "CIM d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/512A0086B612807E3644C52BC5F0E515920081E2.jpg", "url": "http://www.cim.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "213", "davcna": "18972055", "panoga": "B D G T", "pogodba": "30.9.2015", "naziv": "SERGIO D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2BC7077497340AB3D7411A6435B894C45574EC0E.jpg", "url": "http://www.vertigo-dom.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,75", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,90", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [ "Ugodni krediti po nespremenljivi in spremenljivi obrestni meri." ], "_update": false }, { "id": "214", "davcna": "24756296", "panoga": "B D E F G", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "ZAJC FRANC S.P., PEČARSTVO", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/18AE5721D4A90F4409BDDB8E974A2A5148A2E1C4.jpg", "url": "http://www.pecarstvo-zajc.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "215", "davcna": "25265806", "panoga": "E F G H T", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "INPRO 22, podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/A061737191EB14B341923A4130B8CD38A52E9911.jpg", "url": "http://www.inpro-projektiranje.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "216", "davcna": "33977372", "panoga": "B C G", "pogodba": "31.10.2015", "naziv": "Raypath, trgovina in storitve, d.o.o.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,25" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,10" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "217", "davcna": "28046846", "panoga": "A G", "pogodba": "30.11.2015", "naziv": "CARBULL UROŠ CERAR S.P.,", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/CEC0182DCBE73032AC9BBC0F2492DECC338FD3BF.jpg", "url": "http://www.carbull.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,05" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,40" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "218", "davcna": "66299071", "panoga": "B C G J T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "MAVICO trgovina, trženje in gostinstvo d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6CA26B053C554EDE6DA4CBEC237C51A5C3048329.jpg", "url": "http://www.mavico.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "225", "davcna": "93861494", "panoga": "A G O T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "Polžek trgovina in storitve d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/46C3674673C7AC5D4B0EA2D9127487ABA4446EB1.jpg", "url": "http://www.avtosola-polzek.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "220", "davcna": "33429197", "panoga": "A B E I", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "EURODISKONT D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/1299235368102B4C2F472D46D165943EBB864664.jpg", "url": "http://www.eurodiskont.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "221", "davcna": "59360488", "panoga": "T", "pogodba": "31.01.2017", "naziv": "KONCERTNO UGLAŠEVANJE KLAVIRJEV - SILIČ UGLAŠEVANJE KLAVIRJEV, SERVIS, REPARACIJA IN TRGOVINA Z INSTRUMENTI - D.O.O., LJUBLJANA", "logo": "", "url": "www.klavirji.com", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,90" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "222", "davcna": "37448340", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.1.2016", "naziv": "TIM-S, Trgovina, montaža in svetovanje o čistilnih napravah, Robert Lovše s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/896CFB466228D1053A4E261E9C3819A1EAA8F894.jpg", "url": "http://www.tims.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "223", "davcna": "50860267", "panoga": "A", "pogodba": "31.1.2016", "naziv": "AVTOKLANČAR PRODAJA VOZIL MATEJ KLANČAR S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6F896FDF96509F4B0879485C6F6077CD95656CC2.jpeg", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "224", "davcna": "91586470", "panoga": "G L O T", "pogodba": "31.12.2015", "naziv": "SMOLE trgovina in servis koles d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/93357F45EEAD2E72F93DCEC8DFFC9B801768E36F.jpg", "url": "http://www.kolesa-smole.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "226", "davcna": "42761328", "panoga": "A", "pogodba": "28.02.2016", "naziv": "AA TRGOVINA IN VZDRŽEVANJE VOZIL ANDREJ KOVAČIČ S.P.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,90" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev" ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "227", "davcna": "38712881", "panoga": "L M T", "pogodba": "28.2.2016", "naziv": "TOP DENT d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/2D1A6BB9ACC7DA9CB24D16EE87D1B4ADF57696C6.jpg", "url": "http://www.topdent.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "228", "davcna": "10170871", "panoga": "N O P", "pogodba": "31.10.2016", "naziv": "LTA, organizacija potovanj, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/EEAD12ACEC000999E57F2F24EC7E3316DE44554F.jpg", "url": "http://www.lta.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 18", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 18 do 36", "om": "2,30" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,90" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 18 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "229", "davcna": "68801505", "panoga": "B T", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK ,ING., S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/DADFB0418D392FD0671596834CDC3C3E8E9B51C7.jpg", "url": "http://www.roto.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "230", "davcna": "98740148", "panoga": "C F G H T", "pogodba": "31.3.2016", "naziv": "MAREX d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/F1554B250A92A9113DC66F28D5A140C36AAF87EA.jpg", "url": "http://www.marex.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,80" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "4,2" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "231", "davcna": "48353507", "panoga": "A T", "pogodba": "01.03.2017", "naziv": "Avto Bonus, Bojan Aćimović s.p.", "logo": "", "url": "info@avtobonus.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "0,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,70" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,35" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "232", "davcna": "79297064", "panoga": "B G", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "Arcadia, svetila, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/38E2484DAFE566E75D3676EFAC803D2F3A6B6504.jpg", "url": "http://www.arcadialightwear.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "1,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "233", "davcna": "84080663", "panoga": "B G T", "pogodba": "28.2.2016", "naziv": "Totum trgovina in storitve d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D54A863C0B78F8BA1863B736EA4078648373525A.jpg", "url": "http://www.totum.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "234", "davcna": "87967146", "panoga": "B E F", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "Strojne inštalacije Darko Kocuvan s.p.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "3,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "235", "davcna": "78949459", "panoga": "B D", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "SMG, SUHOMONTAŽNA GRADNJA - OKNA IN VRATA, BOJAN ŠPANIĆ S.P.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D572128E02068CA20B3078C3F51D290F14985023.jpg", "url": "http://suha-montaza.si/", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "236", "davcna": "71987657", "panoga": "B E", "pogodba": "30.04.2015", "naziv": "Biodom 27 d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/89E931FC50E5FF661D358438B1709DB1C189CD4E.jpg", "url": "http://www.biodom27.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 42", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 42 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "237", "davcna": "31531547", "panoga": "B D F G T", "pogodba": "31.03.2016", "naziv": "Inštalaterstvo, Bojan Hamler s.p.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "238", "davcna": "85615404", "panoga": "B D G", "pogodba": "30.4.2016", "naziv": "KOCJANČIČ BOŠTJAN S.P., KOCJANČIČ POHIŠTVENI INTERIERI", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/1D7B335EF033BEA2190FF2242063C4472E5566A4.jpg", "url": "http://www.pohistvo-kocjancic.si/", "om": [ { "rocnost": "do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "239", "davcna": "78213096", "panoga": "B G", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "KROVSTVO PETROVIČ PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D3EEDF81CB31129F8B1AFE64225341C6696D0F00.jpg", "url": "http://www.krovstvo-petrovic.eu/", "om": [ { "rocnost": "nad 1 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "240", "davcna": "48315893", "panoga": "L", "pogodba": "31.05.2016", "naziv": "ZDRAVA IZBIRA D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/3CBCCDF73FBD0BCE63EFF114CCFF4E72BDA27550.jpg", "url": "http://spletna-klinika.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 48", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 48 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "241", "davcna": "32252838", "panoga": "L", "pogodba": "30.04.2016", "naziv": "ARTIDENT, ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D68004DC879F6D2F200EC4B185EFE38F98B6696F.jpg", "url": "http://www.artident.si", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "3,10" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "242", "davcna": "18772897", "panoga": "N", "pogodba": "31.05.2016", "naziv": "Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/9A0677B9D7A56FBDBAC04F00FD2608D9B16B683D.jpg", "url": "http://www.vskv.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "243", "davcna": "89356179", "panoga": "E F G T", "pogodba": "30.6.2017", "naziv": "Istrabenz Plini d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/C8A4E2AE6305F369D3D0D1AE42081986D4D0F202.png", "url": "http://www.istrabenzplini.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "1,5" }, { "rocnost": "nad 48 do 60", "om": "2,5" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 60 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "244", "davcna": "96268328", "panoga": "L", "pogodba": "31.05.2016", "naziv": "Urodentex, d.o.o.", "logo": "", "url": "http://urodentex.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "245", "davcna": "64255107", "panoga": "B D G T", "pogodba": "31.05.2016", "naziv": "SPING, STAVBNO POHIŠTVO IN INŽENIRING, D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6D175F4582DEABAE4E554BCFAD815BB98A609664.jpg", "url": "http://www.sping-doo.si/", "om": [ { "rocnost": "do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "246", "davcna": "43099947", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "31.5.2016", "naziv": "KLIN, D.O.O., LOGATEC", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/E9D2062F811F524509D169A49C596DDF1667006A.jpg", "url": "http://www.klin-dimniki.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "247", "davcna": "28606973", "panoga": "B G T", "pogodba": "30.06.2016", "naziv": "Martin Sever s.p.", "logo": "", "url": "", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 48 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 48 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "248", "davcna": "26332426", "panoga": "B E G T", "pogodba": "30.06.2015", "naziv": "Ogrevanje in hlajenje, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/80C9B6397FBDABC4610D9DA659828C98A57DD7D1.jpg", "url": "http://www.heatandcool.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "4,10" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,25" } ], "om_ref": [ { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "1", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,75", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 36 do 60", "om": "2,90", "referencna_om": "EURIBOR_6M" }, { "rocnost": "nad 60 do 84", "om": "3,35", "referencna_om": "EURIBOR_6M" } ], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "249", "davcna": "48947105", "panoga": "B E F G H", "pogodba": "31.05.2016", "naziv": "Galkoplast Šraj d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5B965200749649D1BF6BF4DDBFA0EC3A5EC4A1D4.jpg", "url": "http://www.termoklima-sraj.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 48", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 48 do 84", "om": "2,25" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 48 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "250", "davcna": "96133708", "panoga": "B F G H", "pogodba": "30.6.2016", "naziv": "SAM D.O.O. DOMŽALE", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/17724461660D1E324836B1B818EF3685B97D2DAA.png", "url": "http://www.sam.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "251", "davcna": "87840316", "panoga": "B G I O T", "pogodba": "31.7.2016", "naziv": "PEVOTON, Trgovina in servis Saša Pevec s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/D168B42D9C55F19F0B78F6D872C2559F8F90CEB6.png", "url": "https://www.facebook.com/trgovina.pevoton", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "252", "davcna": "42236614", "panoga": "B E G I", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "JANTAR TRADE D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/DE24A93DCFACCDD89F2E425AAA6B647D74638495.png", "url": "http://www.jantartrade.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "2,80" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "253", "davcna": "22344543", "panoga": "A E G T", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "WEBASTO THERMO & COMFORT D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/CC4D0D2E950B7ABF87A429BFB42A45EDFF18F9D7.png", "url": "http://www.webasto.com/si/", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "254", "davcna": "47142618", "panoga": "G T", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "KANCLER SISTEM D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/ECB33C8B34914332F656D90B8CF2BBE01C1E8854.jpg", "url": "http://kancler-sistem.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "255", "davcna": "94612463", "panoga": "O T", "pogodba": "31.8.2016", "naziv": "PROARMIS, d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/FB0CB229002D2BBB15C1F3825E14D941A6438FB2.png", "url": "http//www.proarmis.si/", "om": [ { "rocnost": "do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "256", "davcna": "41306937", "panoga": "B C E G I L O T", "pogodba": "30.9.2016", "naziv": "PAMETNINAKUPI, spletna prodaja, Barbara Smiljan s.p.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/C4F59D2FEE8E7043858C1A19E2504D2D620BF5E0.jpg", "url": "http://www.pametninakupi.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "257", "davcna": "70039569", "panoga": "B D G", "pogodba": "31.10.2016", "naziv": "Pohištvo IL AMBIENTI", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/5404D2F26D3E622C05C193EEFA39B2605F7B8DCC.png", "url": "http://www.ilambienti.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "258", "davcna": "13563696", "panoga": "B E F G T", "pogodba": "30.11.2016", "naziv": "MINERGIA D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/16CCB93A9186815506ADE7859684E5D76A9F0076.jpg", "url": "http://www.minergia.si/si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "259", "davcna": "79615864", "panoga": "B F G T", "pogodba": "31.1.2017", "naziv": "ELEKTRO TRGO-INSTAL d.o.o.", "logo": "", "url": "http://www.elektroinstal.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "260", "davcna": "38086891", "panoga": "G T", "pogodba": "31.12.2016", "naziv": "AGRI LAVA d.o.o.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/0BB966D5AAF82DB028D38A65DA7AB3CFFD0A3727.png", "url": "http://www.agrilava.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "2,95" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "4,20" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 12 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "261", "davcna": "23212179", "panoga": "B G T", "pogodba": "31.3.2017", "naziv": "BRATUŠA D.O.O.", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/6147B558C8DA02F0E76665A402BB01DAEBD2F905.png", "url": "http://www.bratusahomes.com/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 24", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 24 do 36", "om": "1,65" }, { "rocnost": "nad 36 do 84", "om": "3,65" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 24 mesecev.", "Ugodnejša obrestna mera tudi pri kreditih z ročnostjo do 84 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false }, { "id": "262", "davcna": "61753181", "panoga": "N O T", "pogodba": "31.5.2017", "naziv": "MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA", "logo": "img/NLB-portal/razno/povezani-posli/70F31DF8146B0F7D45F534714F00E5C89E546C41.png", "url": "http://www.mkz.si/", "om": [ { "rocnost": "do 12", "om": "0,00" }, { "rocnost": "nad 12 do 36", "om": "0,00" } ], "om_ref": [], "pogoj": [ "Ugodni krediti z 0,00 % nominalno letno obrestno mero, z ročnostjo do 36 mesecev." ], "posebnost": [], "_update": false } ]


Informativni izračun

Izračunaj:
mesečno obveznost
znesek kredita
dobo odplačila
Znesek kredita:
EUR Potrdi
(min 166,91 max 20.000 EUR)
Doba odplačila:
mesecev Potrdi
Mesečna obveznost:
EUR Potrdi
(min 30 EUR)
Skrita vsebina
Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se v času trajanja pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje). Pogodbe s spremenljivo obrestno mero se spreminjajo po pogodbeno določenem časovnem obdobju (npr. 6 mesecev), ob obletnici sklenitve pogodbe, in sicer glede na spremembe referenčne obrestne mere za časovno odboje določeno v pogodbi (npr. 6 mesečni EURIBOR).
Nespremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, izražena je v nominalni vrednosti.
Kratica za Euro Interbank Offered Rate; medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj monetarne unije pripravljene dati depozit drugi prvovrstni banki za določeno obdobje.
 • Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo.
 • Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.
 • Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom. Ker je obrestna mera za redne obresti po tej pogodbi spremenljiva, izračun skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita po tej pogodbi.
 • Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita.

Kako do kredita

S predračunom ali računom posameznega podjetja se oglasite v katerikoli NLB Poslovalnici. V nekaterih primerih lahko kreditno dokumentacijo oddate tudi pri trgovcu, kar je kot posebnost navedeno pri posameznih trgovcih.

Če želite kar najhitreje urediti vse potrebno za podpis kreditne pogodbe, s seboj prinesite še:

 • veljavno osebno izkaznico, ali veljaven potni list, ali veljavno vozniško dovoljenje (izdano po 13.6.2009),
 • davčno številko,
 • če ste upokojenec: zadnje obvestilo ZPIZa, ki ste ga prejeli,
 • če ste zaposleni: zadnje tri plačilne liste, s strani delodajalca, potrjeni Vloga za odobritev kredita in Upravno izplačilne prepoved*:
  Vloga za odobritev kredita PDF format,Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved PDF format,
 • če imate račun v drugi banki, ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov:potrdilo o prejemkih in odteglajih zadnjih šestih mesecev.
* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve vloge za odobritev kredita IN 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Povpraševanje

Izpolnite obrazec in poslali vam bomo dodatne informacije o ugodnejšem kreditiranju pri izbranem trgovcu.

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
E-naslov : **
Podatek je obvezen.
Telefon: **

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Email *
Komentar: *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.