NLB Prvi račun

Za vse, ki ste mlajši od 18 let in želite preprosto in sodobno poslovati z denarjem.

Prednosti

Debetne kartice

Za preprosto brezgotovinsko poslovanje.

Mednarodna kartica BA Maestro ali debetna Mastercard za dvige na bankomatih in plačevanje nakupov na prodajnih mestih v Sloveniji in po svetu, tudi prek interneta.

Dodatna ugodnost

NLB Vita Nezgoda Junior

Zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior z 10 % popustom na prvo letno premijo (popust lahko koristiš enkrat, ob odprtju računa ali kasneje).

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Odpri račun

 Če si mlajši od 15 let: 

  • pridi v poslovalnico z enim od staršev, s seboj imejta veljavna identifikacijska dokumenta (osebno izkaznico ali potni list, mlajši od 9 let lahko rojstni list);

  • prinesita tudi potrdili o davčnih številkah.

 Če si starejši od 15 let, lahko račun odpreš tudi sam. V poslovalnico prinesi:

  • dokazilo o prejemanju rednih prejemkov (npr. pogodba o štipendiji);

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);

  • potrdilo o davčni številki.


Kje lahko odpreš račun

Naroči račun

Če želiš v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno urediš pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Vodenje računa je brez nadomestila. Obrestna mera: 0,0001% letno za pozitivno stanje.

Osebni računi

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju. Lahko se odločite za samostojni NLB Osnovni račun ali izberete enega od štirih bančnih paketov. Novim strankam pripada izbrani paket prve tri mesece od sklenitve brez stroškov vodenja.

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen.

Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah. Isti račun lahko uporabljate tudi za poslovni in osebni namen.

Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

Ker nezgoda nikoli ne počiva ...

NLB Vita Nezgoda Junior

sms alarm kartice

SMS-Alarm o uporabi kartice

Ob vsakem dvigu gotovine ali nakupu s plačilno kartico boste prejeli SMS-sporočilo in se lahko hitro odzvali, če bi vašo kartico kdo zlorabil.

Skrita vsebina

Naročite račun

Odprite NLB Osebni račun in začnite pot bančnega poslovanja.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!