3. korak: Razumno se zadolžujte

Zadolževanje oziroma najem kreditov je koristno, saj nam omogoča, da cilje dosežemo prej, kot bi jih lahko z varčevanjem. Za razumno zadolževanje je pomembno, da:

 • razumemo tveganja, ki so povezana z zadolževanjem;
 • vemo, za koliko se lahko zadolžimo in koliko na mesec lahko namenimo za odplačevanje dolga
 • znamo izbrati najprimernejšo obliko financiranja svojih potreb.

Kdaj smo razumno zadolženi?

Razumno zadolženi smo takrat, ko kljub dolgu, ki ga plačujemo, redno plačujemo tudi vse ostale mesečne obveznosti in pri tem ne poslabšamo svojega življenjskega sloga.  Pregled naše zadolženosti nam daje koristna napotila za prihodnost: dolg še ni prevelik, zato imamo možnost morebitnega dodatnega zadolževanja. Če je dolg glede na naše prihodke in starost prevelik, se moramo lotiti njegovega zmanjševanja. Ali smo prezadolženi, lahko enostavno preverimo z dvema izračunoma:

 1. Faktor zadolženosti pove, koliko letnega neto prihodka potrebujemo za poplačilo neodplačanega dela dolga. Določen je glede na zgornjo obremenitev mesečnega neto prihodka z obroki za odplačevanje kreditov v daljšem obdobju. Priporočamo, da faktor zadolženosti ne preseže 5,1.
 2. Stopnja zadolženosti  je razmerje med skupnim zneskom vseh rednih mesečnih plačil dolga in mesečnim neto prihodkom. Kaže na to, ali smo sposobni redno poplačevati svoje dolgove (likvidnost). Priporočamo, da stopnja zadolženosti ne preseže 40%. 

Kako se lahko izognete pretiranemu zadolževanju

Za nakupe višjih vrednosti se ne odločajte impulzivno. Postavite si cilj, ga finančno ovrednotite in si naredite načrt, kako ga boste dosegli. Oglasite se pri vašem svetovalcu, ki bo ocenil vašo stopnjo zadolženosti in vam pomagal poiskati razumen način za financiranje vaših ciljev. Oceno zadolženosti pa lahko izdelate tudi sami.

Finančni nasveti


Izračunajte, koliko dolga si lahko privoščite

Koliko dolga si lahko privoščite, je povezano s starostjo, višino rednih prihodkov in vrednostjo neto premoženja. Faktor zadolženosti se s starostjo niža. V mladosti si lahko privoščite višji znesek dolgov, saj imate zaradi let in potenciala za rast prihodkov možnost te dolgove v prihodnje odplačati.  Tudi stopnja zadolženosti z leti pada. Ko se človek upokoji, naj bi bil brez dolga.


Za koliko časa se boste zadolžili, se odločite glede na namen in znesek, ki ga potrebujete.

Ročnost kredita naj ne presega roka trajanja dobrine, ki je bila kupljena s tem kreditom. Imejte v mislih, da je pri plačevanju s kreditom vsak nakup dražji za vrednost obresti, ki jih boste zanj plačali, in se povečuje z ročnostjo kredita.

Če se zadolžite za 1 leto ali manj, gre za kratkoročno zadolževanje. V ta namen uporabite limit na osebnem računu, plačilno kartica z odloženim plačilom,  posojilno kartico ali kratkoročni kredit. Priporočljiva stopnja kratkoročne zadolženosti je 10 %.  Stroški limita na osebnem računu so najvišji, zato je včasih bolj priporočljivo najeti osebni kredit.

Srednjeročno imenujemo zadolževanje nad 1 do 5 let – večinoma je namenjeno nakupu potrošniških dobrin, kot so avto, obnova stanovanja, daljše počitnice, študij. Priporočljiva stopnja srednjeročne zadolženosti je 10%.

Dolgoročno je zadolževanje nad 5 let. Priporočljiva stopnja dolgoročne zadolženosti je 30%, v večini primerov je namenjena financiranju nepremičnine. Če te potrebe ni, lahko sprejemljiva stopnja srednjeročne zadolžitve naraste na 30%.

Pri nakupu nepremičnine in avta se držite »pravila palca.«

Priljubljen nasvet s področja osebnih financ pravi, da če ne moremo kupiti stanovanja/hiše s kreditom z nespremenljivo obrestno mero do 30 let s 30% stopnjo zadolžitve, potem si te hiše ne moremo privoščiti.

Pri zadolževanju za nakup avtomobila priporočamo naslednje pravilo:

20/4/10 – če se morate za nov avto zadolžiti, zberite vsaj 20 odstotkov sredstev za polog, vzemite kredit za največ 4 leta, mesečna obremenitev pa naj ne preseže 10 odstotkov neto prihodka. Če se vam pravilo ne izide, je izbrani avto za vas  predrag.


Preverite, kakšnim tveganjem ste izpostavljeni

Med odplačevanjem kredita ste izpostavljen tveganjem, ki so odvisna od lastnosti kredita, sprememb v gospodarskem in makroekonomskem okolju ter od oblike zavarovanja:

 • obrestno tveganje,
 • valutno tveganje,
 • likvidnostno tveganje,
 • tveganje izgube imetja.
Prvo pravilo kreditiranja pravi – zadolžuj se v valuti, v kateri prejemaš prihodke!  V daljšem obdobju odplačevanja kredita (s spremenljivo obrestno mero) lahko pride do večjih sprememb v višini referenčne obrestne mere (EURIBOR), s tem pa tudi do izrazitega povečanja anuitete (lahko tudi znižanja anuitete). To seveda kredit podraži, v primeru drastičnega povečanja EURIBOR-ja pa vas lahko pripelje celo v položaj, ko morda ne boste več imeli na voljo dovolj rednih sredstev za njegovo nemoteno odplačevanje.

Kredit predčasno poplačajte, če imate dovolj sredstev ali najdete ugodnejši način kreditiranja.

Prvi pogoj za smiselnost poplačila kredita je, da so tisti vaši prihranki, ki presegajo pokojninsko in varnostno rezervo, enaki ali višji od višine neodplačanega dolga kredita. Kriterij odločitve o tem, ali s temi prihranki poplačati dolg ali ne, je razlika v višini obresti in stroškov servisiranja kredita in donosu prihrankov. Če je kredit dražji, kot zaslužite pri prihrankih, ga poplačajte.

Predčasno poplačilo je primerno tudi takrat, ko najdete ugodnejši način kreditiranja. Vendar morate biti pri tem pozorni, da ne primerjate le mesečne anuitete in obrestnih mer, ampak upoštevate tudi nove stroške odobritve, sklenitve, zavarovanja kredita, ipd. 

Če ste prezadolženi, naredite načrt, kako se rešiti dolgov.

Prezadolžen ste, kadar stopnja skupne zadolženosti preseže 60%. Ko nastopi prezadolženost, lahko finančni svetovalec pomaga z različnimi orodji:

 1. Konsolidacija in restrukturiranje dolgov, na primer: združimo dolg iz naslova posojilne kartice in limit na osebnem računu. Pokrijemo ga z osebnim kreditom ročnosti od 2 do 5 let v odvisnosti od siceršnje stopnje zadolženosti.
 2. Prodaja ne nujno potrebnega premoženja (vikend, drugi avto, itd.).
 3. Reprogramiranje dolgov (podaljšanje ročnosti).
 4. Prodaja nepremičnine, v kateri živimo (npr. prodaja in povratni najem).
 5. Osebni stečaj kot skrajni ukrep.

Finančni nasvet za vsak posamičen korak

V okviru osebne obravnave bodo naši svetovalci za osebne finance analizirali vaše obstoječe stanje, izračunali za vas najboljšo situacijo in predlagali možne smeri za dosego cilja. Brezplačno!

Želim, da me pokličete

    

360 Finančni nasvet

Svetovalna storitev za vse tiste, ki uporabljate ponudbo NLB Premium Osebno in želite, da vam finančni svetovalec izdela celovit pregled osebnih in družinskih financ. Pri tem boste prejeli tudi pisen rezultat pregleda in predlog ukrepov za izboljšanje.

obroki2017

Nakupi na obroke

S karticami z odloženim plačilom Mastercard/Visa/Karanta nakupujte na do 60 obrokov - na prodajnih mestih, ki to omogočajo, brez dodatnih obresti in stroškov.

Ne zamudite najboljše ponudbe stanovanjskih kreditov ter ponudbe potrošniških, gotovinskih, premostitvenih, hitrih in ostalih kreditov.

Krediti

Ne spreglejte

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina
EURIBOR je medbančna referenčna obrestna mera, po kateri so prvovrstne banke znotraj Evropske monetarne unije pripravljene dati depozit v evrih drugi prvovrstni banki za določeno obdobje in ki jo objavlja Thomson Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija.

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!