Kode namena plačila

Koda Opis kode - slovenščina Opis kode - angleščina
ACCT Upravljanje den. sred. - znotraj banke Account Management
ADMG Administrativne storitve Administative Management
ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo Advance Payment
AEMP Aktivna politika zaposlovanja Active Employment Policy
AGRT Plačilo v kmetijstvu Agricultural Transfer
AIRB Aerotransport Air
ALMY Preživnina Alimony Payment
ANNI Anuiteta Annuity
ANTS Storitve anestezije Anesthesia Services
AREN Vnos/vpis terjatev Accounts Receivables Entry
BECH Otroški dodatek Child Benefit
BENE Podpora za brezposelne/invalide Unemployment Disability Benefit
BEXP Poslovni izdatki Business Expenses
BLDM Vzdrževanje zgradb Building Maintenance
BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju Back Office Conversion Entry
BONU Bonus plačilo Bonus Payment
BUSB Avtobusni transport Bus
CASH Upravljanje den. sredst. - med bankami Cash Management Transfer
CBFF Pokojninski skladi, varčevanje Capital Building
CBTV Račun za kabelsko TV Cable TV Bill
CCHD Nakazilo prejemka ZPIZ  Cash compensation, Helplessness, Disability
CCRD Plačilo s kreditno kartico Credit Card Payment
CDBL Faktura za kreditno kartico Credit Card Bill
CDCB Kartična plačila z gotovinskim vračilom Card Payment with Cashback
CDCD Kartično izplačilo Card disbursement
CDCS Kartično izplačilo Cash Disbursement with Surcharging
CDOC Originalna odobritev Original Credit
CDQC Navidezna gotovina Quasi Cash:
CFEE Stroški preklica Cancellation Fee
CHAR Dobrodelno plačilo Charity Payment
CLPR Plačilo v zvezi z avtomobilom Car Loan Principal Repayment
CMDT Plačilo blaga Commodity Transfer
COLL Nalog za izvršitev plačila Collection Payment
COMC Komercialno plačilo Commercial Payment
COMM Plačilo provizije Commission
COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika Consumer Third Party Consolidated Payment
COST Plačilo stroškov Costs
CPYR Avtorska pravica Copyright
CSDB Denarno izplačilo Cash Disbursement
CSLP Plačilo socialnega posojila banki Company Social Loan Payment To Bank
CVCF Pripomočki za okrevajoče Convalescent Care Facility
DBTC Debetno plačilo Debit Collection Payment
DCRD Plačilo z debetno kartico Debit Card Payment
DEPT Depozit Deposit
DERI Derivativi Derivatives
DIVD Dividenda Dividend
DMEQ Medicinska oprema Durable Medicale Equipment
DNTS Zobozdravstvene storitve Dental Services
ECPG Garantirano e-plačilo  Guaranteed e-payment
ECPR Vračilo e-plačila  Repayment of e-payment
ECPU Negarantirano e-plačilo Non-guaranteed e-payment
ELEC Račun za elektriko Electricity Bill
ENRG Energetika Energies
ESTX Davek na nepremičnine Estate Tax
ETUP E-denarnica E- Purse Top up
FAND Finančna pomoč državnih organov Financial Aid In Case Of Natural Disaster
FERB Trajekt Ferry
FREX Devizno poslovanje Foreign Exchange
GASB Račun za plin Gas Bill
GDDS Kupoprodaja blaga Purchase Sale Of Goods
GDSV Kupoprodaja blaga in storitve Purchase Sale Of Goods And Services
GFRP Plačila iz naslova insolventnosti Guarantee Fund Rights Payment
GOVI Državno zavarovanje Government Insurance
GOVT Plačilo - državni organi Government Payment
GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino Purchase Sale Of Goods And Services With Cash Back
GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kat. A Austrian Government Employees Category A
GVEB Avstrijski vladni uslužbenci kat. B Austrian Government Employees Category B
GVEC Avstrijski vladni uslužbenci kat. C Austrian Government Employees Category C
GVED Avstrijski vladni uslužbenci kat. D Austrian Government Employees Category D
HEDG Zaščita pred tveganji Hedging
HLRP Plačilo stanovanjskega kredita Housing Loan Repayment
HLTC Zdravstvena oskrba na domu Home Health Care
HLTI Zdravstveno zavarovanje Health Insurance
HREC Bivalni prispevek Residence contribution
HSPC Bolnišnična oskrba Hospital Care
HSTX Stanovanjski davek Housing Tax
ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico Irrevocable Credit Card Payment
ICRF Prva/nujna pomoč Intermediate Care Facility
IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico Irrevocable Debit Card Payment
IHRP Dogovor o obročnih nakupih Instalment Hire Purchase Agreement
INPC Premija avtomobilskega zavarovanja Insurance Premium Car
INSM Obroki Installment
INSU Zavarovalna premija Insurance Premium
INTC Interno plačilo Intra Company Payment
INTE Obresti Interest
INTX Davek na dobiček Income Tax
LBRI Delovno zavarovanje Labor Insurance
LICF Licenčna provizija/licenčnina License Fee
LIFI Življenjsko zavarovanje Life Insurance
LIMA Upravljanje likvidnosti Liquidity Management
LOAN Posojilo Loan
LOAR Plačilo posojila Loan Repayment
LTCF Dolgotrajna zdravstvena oskrba Long Term Care Facility
MDCS Zdravstvene storitve Medical Services
MSVC Večnamenske storitve Multiple Service Types
NETT Neto izravnava Netting
NITX Davek na čisti dobiček Net Income Tax
NOWS Ni opredeljeno drugod Not otherwise specified
NWCH Omrežnina Network Charge
NWCM Mrežna povezava Network Communication
OFEE Otvoritvena provizija Opening Fee
OTHR Drugo Other
OTLC Drugi računi - telekomunikacije Other Telecom Related Bill
PADD Vnaprej odobrena obremenitev Preauthorized debit
PAYR Plačilna lista Payroll
PENS Pokojnina Pension Payment
PHON Račun za telefon Telephone Bill
POPE Vnos/vpis prodajnega mesta Point Of Purchase Entry
PPTI Zavarovanje lastnine Property Insurance
PRCP Plačilo izdatkov Price Payment
PRME Plemenite kovine Precious Metal
PTSP Plačilni pogoji Payment Terms
RCKE Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka Re-presented Check Entry
RCPT Plačilo za izdajo potrdila Receipt Payment
REFU Vračilo denarnih sredstev Refund
RENT Najemnina Rent
RINP Obročna plačila Recurring Installment Payment
RLWY Železnica Railway
ROYA Tantieme Royalties
SALA Plače Salary Payment
SAVG Varčevanje Savings
SCVE Kupoprodajna storitev Purchase Sale Of Services
SECU Vrednostni papirji Securities
SLPI Kreditno plačilo s predizpolnjenim obrazcem Payment Slip Instruction                    
SSBE Socialna podpora Social Security Benefit
STDY Študij Study
SUBS Naročnina Subscription
SUPP Plačilo dobaviteljem Supplier Payment
TAXS Plačilo davkov Tax Payment
TELI Telefonsko izvedena transakcija Telephone-Initiated Transaction
TRAD Trgovinske storitve Trade Services
TREA Zakladniško plačilo Treasury Payment
TRFD Skrbniški sklad Trust Fund
TRNC Kreditno plačilo z delno predizpolnjenim obrazcem Truncated Payment Slip
VATX Plačilo davka na dodano vrednost Value Added Tax Payment
VIEW Oskrba vida Vision Care
WEBI Internetno izvedena transakcija Internet-Initiated Transaction
WTER Račun za vodo/vodarina Water Bill
 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!