Trajni nalogi SEPA in direktne obremenitve za kartice

 

Trajni nalogi SEPA

 • Namenjeni so plačilu rednih mesečnih obveznosti, kjer je znesek plačila vedno enak, npr. obrok kredita, varčevanja, nakazilo na osebni ali poslovni račun.
 • Znesek plačila lahko po potrebi spremenite.
 • Sami izberete katerikoli dan v mesecu, na katerega se bo izvajalo plačevanje obveznosti.  
 • Trajne naloge lahko poljubno poimenujete in si tako poenostavite pregled plačil na izpisku ali v NLB Kliku.

Direktne obremenitve

 • Namenjene so plačevanju rednih mesečnih obveznosti po posojilni ali plačilni kartici.
 • Skrb, da boste zamudili datum plačila, bo odveč in izognili se boste opominom in zamudnim obrestim.
 • Plačilo bo izvedeno samodejno 8., 18. ali 28. dan v mesecu.
 • Plačilo posamezne direktne obremenitve lahko prekličete. 

Če v določenem mesecu obveznosti ne želite poravnati z direktno obremenitvijo, lahko prekličete izvedbo. To storite v poslovalnici ali po NLB Teledomu, in sicer najpozneje en dan pred predvidenim datumom plačila.

Več

Kako poteka

 • Trajni nalogi in direktne obremenitve za kartice so primerni za obveznosti, ki se ponavljajo najmanj tri mesece zaporedoma.
 • Plačilo izvedemo na opredeljeni datum. Če je to sobota, nedelja ali praznik, bo plačilo izvedeno prvi naslednji delovni dan. Mesečne obveznosti kreditov se poravnavajo zadnji dan v mesecu.
 • Plačila izvajamo le v okviru stanja na vašem osebnem računu. Pri tem upoštevamo odobreni limit in pozitivno stanje v vseh tujih valutah.
 • Svetujemo vam, da vsaj en dan pred plačilom na osebnem računu zagotovite dovolj sredstev da bo plačilo lahko izvedeno.
 • Oglejte si, kako lahko najhitreje in najpreprosteje poravnate obveznosti, ki niso bile plačane.

Naročite storitev

1

Pripravite podatke

 • številko transakcijskega računa prejemnika plačila;
 • ime in priimek oz. naziv prejemnika plačila;
 • sklic oziroma referenca (kjer je potrebno).
2

Oddajte naročilo

Storitev lahko naročite v poslovalnici ini prek NLB Teledoma

ALI

Stroški in splošni pogoji

Za izvedbo plačila trajnega naloga SEPA in direktne obremenitve vam zaračunamo nadomestilo v skladu s tarifo. Banka vam zaračuna tudi obvestilo o neuspešno izvedenem trajnem nalogu SEPA ali direktni obremenitvi. Višina obračunanega nadomestila in obvestila je skladna z veljavno s tarifo.

2023 06 nlb novi klik 2560x1600 novi banner junij

NLB Klik

Hitra in pregledna ureditev vaših osebnih financ.

Prijazen bančni strokovnjak vam bo po telefonu pomagal pri opravljanju bančnih storitev.

Nasveti

Kviz: Kako dobro so organizirane moje finance?

Upravljanje osebnih financ se nedvomno začne z dobro organizacijo.

Kviz: Kako dobro poznam osebne finance?

Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost pomeni znati poiskati in razumeti finančne informacije ter na tej podlagi upravljati svoje finance.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!