Trajni nalogi SEPA in direktne obremenitve za kartice

 

Trajni nalogi SEPA

 • Namenjeni so plačilu rednih mesečnih obveznosti, kjer je znesek plačila vedno enak, npr. obrok kredita, varčevanja, nakazilo na osebni ali poslovni račun.
 • Znesek plačila lahko po potrebi spremenite.
 • Sami izberete katerikoli dan v mesecu, na katerega se bo izvajalo plačevanje obveznosti.  
 • Trajne naloge lahko poljubno poimenujete in si tako poenostavite pregled plačil na izpisku ali v NLB Kliku.

Direktne obremenitve

 • Namenjene so plačevanju rednih mesečnih obveznosti po posojilni ali plačilni kartici.
 • Skrb, da boste zamudili datum plačila, bo odveč in izognili se boste opominom in zamudnim obrestim.
 • Plačilo bo izvedeno samodejno 8., 18. ali 28. dan v mesecu.
 • Plačilo posamezne direktne obremenitve lahko prekličete. 

Če v določenem mesecu obveznosti ne želite poravnati z direktno obremenitvijo, lahko prekličete izvedbo. To storite v poslovalnici ali po NLB Teledomu, in sicer najpozneje en dan pred predvidenim datumom plačila.

Več

Kako poteka

 • Trajni nalogi in direktne obremenitve za kartice so primerni za obveznosti, ki se ponavljajo najmanj tri mesece zaporedoma.
 • Plačilo izvedemo na opredeljeni datum. Če je to sobota, nedelja ali praznik, bo plačilo izvedeno prvi naslednji delovni dan. Mesečne obveznosti kreditov se poravnavajo zadnji dan v mesecu.
 • Plačila izvajamo le v okviru stanja na vašem osebnem računu. Pri tem upoštevamo odobreni limit in pozitivno stanje v vseh tujih valutah.
 • Svetujemo vam, da vsaj en dan pred plačilom na osebnem računu zagotovite dovolj sredstev da bo plačilo lahko izvedeno.
 • Oglejte si, kako lahko najhitreje in najpreprosteje poravnate obveznosti, ki niso bile plačane.

Naročite storitev

1

Pripravite podatke

 • številko transakcijskega računa prejemnika plačila;
 • ime in priimek oz. naziv prejemnika plačila;
 • sklic oziroma referenca (kjer je potrebno).
2

Oddajte naročilo

Storitev lahko naročite v poslovalnici ini prek NLB Teledoma

ALI

Stroški in splošni pogoji

Za izvedbo plačila trajnega naloga SEPA in direktne obremenitve vam zaračunamo nadomestilo v skladu s tarifo. Banka vam zaračuna tudi obvestilo o neuspešno izvedenem trajnem nalogu SEPA ali direktni obremenitvi. Višina obračunanega nadomestila in obvestila je skladna z veljavno s tarifo.

naslovka klik

NLB Klik

Hitra in pregledna ureditev vaših osebnih financ.

NLB Teledom  080 15 85

NLB Teledom - 080 15 85

Prijazen bančni strokovnjak vam bo po telefonu pomagal pri opravljanju bančnih storitev.

Nasveti

Kviz: Kako dobro so organizirane moje finance?

Upravljanje osebnih financ se nedvomno začne z dobro organizacijo.

Kviz: Kako dobro poznam osebne finance?

Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost pomeni znati poiskati in razumeti finančne informacije ter na tej podlagi upravljati svoje finance.