Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Borzno posredovanje

Lastnosti

Storitev Borznega posredovanja vam omogoča stroškovno učinkovito in samostojno oblikovanje vašega portfelja skladno z vašim odnosom do tveganja in pričakovano donosnostjo. V NLB vam v sklopu storitve borznega posredovanja omogočamo:

 • trgovanje na Ljubljanski borzi;
 • trgovanje s finančnimi instrumenti, uvrščenimi v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih;
 • učinkovit dostop do trga dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter možnost njihovega sodelovanja v primarnih vpisih in v sodelovanju z uglednimi mednarodnimi finančnimi institucijami.

Vse stranke imajo dostop do informacijskega portala NLB Borza, na katerem so dosegljive informacije o gibanju tečajev slovenskih delnic v realnem času, dostop do dnevnih poročil o dogajanju na domačem in tujih kapitalskih trgih ter do izbranih informacij in analiz posameznih izdajateljev z Ljubljanske borze. 

E-trgovanje

 • Preprosto, hitro in udobno trgovanje na Ljubljanski borzi.
 • Izhodiščno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti v višini 0,8% od vrednosti posla oziroma 6 EUR minimalno (ne vključuje stroškov Ljubljanske borze in KDD).
 • Pregled podatkov o trgovalnem računu.
 • Avtomatizirana izdelava plačilnega naloga UPN, če je treba vplačati avans za nakup.
 • Spremljanje naročil in portfelja.
 • Vpogled v arhiv letnih stanj in transakcij.
 • Možnost neposrednega dostopa do portala NLB Borza.

Kaj potrebujem za elektronsko oddajo naročil?

 • Urejen dostop do spletne banke NLB Klik.

 • Sklenjeno pogodbo o borznem posredovanju.

 • Če ste že stranka NLB Borznega posredovanja, potrebujete poleg dostopa do spletne banke NLB Klik, le izpolnjen aneks k pogodbi o borznem posredovanju.

 • Vse potrebno lahko uredite v vseh večjih poslovalnicah ali pri vašem osebnem bančniku.

Več

E-obveščanje

 • Elektronski način obveščanja prek elektronske pošte za fizične osebe.
 • 50% nižje nadomestilo za vodenje računa finančnih instrumentov.
 • Nižje nadomestilo v zvezi z izplačilom dividend, kuponov in ostalih denarnih upravičenj. 
 • Nižje nadomestilo za vzdrževanje stanj. 
 • Za pristop k elektronskemu obveščanju izpolnite in podpišete Soglasje o posredovanju podatkov po elektronski pošti in ga posredujete na spremljavaVP@nlb.si

Pričnite trgovati

1

Pripravite potrebne dokumente za odprtje trgovalnega računa

Potrebni dokumenti:

 • veljavna osebna izkaznica, potni list;
 • davčna številka fizične osebe, za katero se odpre račun;
 • številka denarnega računa (priporočamo račun pri NLB zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev).

Skrbniki mladoletnih oseb:

 • osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) varovanca in skrbnika;
 • davčna številka varovanca in skrbnika;
 • številka denarnega računa varovanca.

2

Odprite trgovalni račun

S potrebnimi dokumenti se oglasite v izbrani večji poslovalnici.

Seznam poslovalnic

ALI

Nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov: borza@nlb.si

Pošljite vprašanja

Seznam borz

Stroški

Splošni pogoji in politike

Kontakti

Trgovanje s finančnimi instrumenti,

Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

telefon: +386 1 476 51 99

e-naslov: borza@nlb.si

Jernej Kastelic
Vodja Trgovanja s finančnimi instrumenti 

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: jernej.kastelic@nlb.si

Gal Jure Perhaj
Vodja Borznega posredovanja

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: gal.perhaj@nlb.si

Nevenka Jarc
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 50 75,
e-naslov: nevenka.jarc@nlb.si

Anže Habjan
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 52 04,
e-naslov: anze.habjan@nlb.si

Ana Debeljak
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 56 84,
e-naslov: ana.debeljak@nlb.si

Renata Pinter Vertot
borzna posrednica

telefon: +386 1 477 21 42,
e-naslov: renata.pinter@nlb.si

Daniela Čuka Topovšek
borzna posrednica

telefon: +386 2 515 43 15,
e-naslov: daniela.cuka@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

naslovka klik

NLB Klik

Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbniške storitve

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!