Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodaja finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Obvestilo

Obveščamo vas, da v petek, 19. aprila 2019, na Ljubljanski borzi in večini svetovnih borz ne bo trgovanja.

Borzno posredovanje

Lastnosti

Storitev Borznega posredovanja vam omogoča stroškovno učinkovito in samostojno oblikovanje vašega portfelja skladno z vašim odnosom do tveganja in pričakovano donosnostjo. V NLB vam v sklopu storitve borznega posredovanja omogočamo:

 • trgovanje na Ljubljanski borzi;
 • trgovanje s finančnimi instrumenti, uvrščenimi v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih;
 • učinkovit dostop do trga dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter možnost njihovega sodelovanja v primarnih vpisih in v sodelovanju z uglednimi mednarodnimi finančnimi institucijami.

Vse stranke imajo dostop do informacijskega portala NLB Borza, na katerem so dosegljive informacije o gibanju tečajev slovenskih delnic v realnem času, dostop do dnevnih poročil o dogajanju na domačem in tujih kapitalskih trgih ter do izbranih informacij in analiz posameznih izdajateljev z Ljubljanske borze. 

Prenos poslovanja z vrednostnimi papirji

Vrednostne papirje, ki jih imate na trgovalnem računu pri drugem borznem posredniku, lahko kadarkoli prenesete v NLB d.d.

NLB Borzno posredovanje - prenos domačih vrednostnih papirjev

Postopek prenosa:

 • Oglasite se v poslovalnici NLB d.d. in odprite trgovalni račun.
 • Izpolnite obrazec za prenos vrednostnih papirjev s trgovalnega računa pri obstoječem borznem posredniku na vaš trgovalni račun pri NLB d.d. - če želite vam pri pripravi obrazca pomaga komercialist NLB d.d.
 • Podpisan obrazec za prenos vrednostnih papirjev posredujte obstoječemu borznemu posredniku, ki opravi prenos na vaš novi trgovalni račun pri NLB d.d.
Več

E-trgovanje

 • Preprosto, hitro in udobno trgovanje na Ljubljanski borzi.
 • Izhodiščno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti v višini 0,8% od vrednosti posla oziroma 6 EUR minimalno (ne vključuje stroškov Ljubljanske borze in KDD).
 • Pregled podatkov o trgovalnem računu.
 • Avtomatizirana izdelava plačilnega naloga UPN, če je treba vplačati avans za nakup.
 • Spremljanje naročil in portfelja.
 • Vpogled v arhiv letnih stanj in transakcij.
 • Možnost neposrednega dostopa do portala NLB Borza.

Kaj potrebujem za elektronsko oddajo naročil?

 • Urejen dostop do spletne banke NLB Klik.

 • Sklenjeno pogodbo o borznem posredovanju.

 • Če ste že stranka NLB Borznega posredovanja, potrebujete poleg dostopa do spletne banke NLB Klik, le izpolnjen aneks k pogodbi o borznem posredovanju.

 • Vse potrebno lahko uredite v vseh večjih poslovalnicah ali pri vašem osebnem bančniku.

Več

Pričnite trgovati

1

Pripravite potrebne dokumente za odprtje trgovalnega računa

Potrebni dokumenti:

 • veljavna osebna izkaznica, potni list;
 • davčna številka fizične osebe, za katero se odpre račun;
 • številka denarnega računa (priporočamo račun pri NLB zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev).

Skrbniki mladoletnih oseb:

 • osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) varovanca in skrbnika;
 • davčna številka varovanca in skrbnika;
 • dovoljenje Centra za socialno delo v primeru prodaje vrednostnih papirjev v imenu mladoletne osebe.

2

Odprite trgovalni račun

S potrebnimi dokumenti se oglasite v izbrani večji poslovalnici.

Seznam poslovalnic

ALI

Nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov: borza@nlb.si

Pošljite vprašanja

Seznam borz

Stroški

Splošni pogoji in politike

Kontakti

Trgovanje s finančnimi instrumenti,

Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

telefon: +386 1 476 51 99

e-naslov: borza@nlb.si

Jernej Kastelic
pooblaščen za vodenje 

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: jernej.kastelic@nlb.si

Nevenka Jarc
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: nevenka.jarc@nlb.si

Anita Uranič
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anita.uranic@nlb.si

Anže Habjan
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anze.habjan@nlb.si

Gal Jure Perhaj
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: gal.perhaj@nlb.si 

Renata Pinter Vertot
borzna posrednica

telefon: +386 1 477 21 42,
e-naslov: renata.pinter@nlb.si

Daniela Čuka Topovšek
borzna posrednica

telefon: +386 2 515 43 15,
e-naslov: daniela.cuka@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

naslovka klik

NLB Klik

Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.