Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodaja finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Borzno posredovanje

Lastnosti

Storitev Borznega posredovanja vam omogoča stroškovno učinkovito in samostojno oblikovanje vašega portfelja skladno z vašim odnosom do tveganja in pričakovano donosnostjo. V NLB vam v sklopu storitve borznega posredovanja omogočamo:

 • trgovanje na Ljubljanski borzi;
 • trgovanje s finančnimi instrumenti, uvrščenimi v trgovanje na organiziranih tujih kapitalskih trgih;
 • učinkovit dostop do trga dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter možnost njihovega sodelovanja v primarnih vpisih in v sodelovanju z uglednimi mednarodnimi finančnimi institucijami.

Vse stranke imajo dostop do informacijskega portala NLB Borza, na katerem so dosegljive informacije o gibanju tečajev slovenskih delnic v realnem času, dostop do dnevnih poročil o dogajanju na domačem in tujih kapitalskih trgih ter do izbranih informacij in analiz posameznih izdajateljev z Ljubljanske borze. Kratko predstavitev vseh vrst analiz, ki so vam na voljo najdete na naslednji povezavi: Analize podjetij, novice in druga poročila.

Prenos poslovanja z vrednostnimi papirji

Vrednostne papirje, ki jih imate na trgovalnem računu pri drugem borznem posredniku, lahko kadarkoli prenesete v NLB d.d.

NLB Borzno posredovanje - prenos domačih vrednostnih papirjev

Postopek prenosa:

 • Oglasite se v poslovalnici NLB d.d. in odprite trgovalni račun.
 • Izpolnite obrazec za prenos vrednostnih papirjev s trgovalnega računa pri obstoječem borznem posredniku na vaš trgovalni račun pri NLB d.d. - če želite vam pri pripravi obrazca pomaga komercialist NLB d.d.
 • Podpisan obrazec za prenos vrednostnih papirjev posredujte obstoječemu borznemu posredniku, ki opravi prenos na vaš novi trgovalni račun pri NLB d.d.
Več

E-trgovanje

 • Preprosto, hitro in udobno trgovanje na Ljubljanski borzi.
 • Izhodiščno nadomestilo za trgovanje s finančnimi instrumenti v višini 0,8% od vrednosti posla oziroma 6 EUR minimalno (ne vključuje stroškov Ljubljanske borze in KDD).
 • Pregled podatkov o trgovalnem računu.
 • Avtomatizirana izdelava plačilnega naloga UPN, če je treba vplačati avans za nakup.
 • Spremljanje naročil in portfelja.
 • Vpogled v arhiv letnih stanj in transakcij.
 • Možnost neposrednega dostopa do portala NLB Borza.

Kaj potrebujem za elektronsko oddajo naročil?

 • Urejen dostop do spletne banke NLB Klik.

 • Sklenjeno pogodbo o borznem posredovanju.

 • Če ste že stranka NLB Borznega posredovanja, potrebujete poleg dostopa do spletne banke NLB Klik, le izpolnjen aneks k pogodbi o borznem posredovanju.

 • Vse potrebno lahko uredite v vseh večjih poslovalnicah ali pri vašem osebnem bančniku.

Več

Pričnite trgovati

1

Pripravite potrebne dokumente za odprtje trgovalnega računa

Potrebni dokumenti:

 • veljavna osebna izkaznica, potni list;
 • davčna številka fizične osebe, za katero se odpre račun;
 • številka denarnega računa (priporočamo račun pri NLB zaradi hitrejšega in cenejšega prenosa denarnih sredstev).

Skrbniki mladoletnih oseb:

 • osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) varovanca in skrbnika;
 • davčna številka varovanca in skrbnika;
 • dovoljenje Centra za socialno delo v primeru prodaje vrednostnih papirjev v imenu mladoletne osebe.

2

Odprite trgovalni račun

S potrebnimi dokumenti se oglasite v izbrani večji poslovalnici.

Seznam poslovalnic

ALI

Nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov: borza@nlb.si

Pošljite vprašanja

Seznam borz

Stroški

Splošni pogoji in politike

Kontakti

Trgovanje s finančnimi instrumenti,

Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

telefon: +386 1 476 51 99

e-naslov: borza@nlb.si

Mitja Tomažinčič
vodja 

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: mitja.tomazincic@nlb.si

Nevenka Jarc
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: nevenka.jarc@nlb.si

Anita Uranič
borzna posrednica

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anita.uranic@nlb.si

Anže Habjan
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: anze.habjan@nlb.si

Gal Jure Perhaj
borzni posrednik

telefon: +386 1 476 51 99,
e-naslov: gal.perhaj@nlb.si 

Renata Pinter Vertot
borzna posrednica

telefon: +386 1 477 21 42,
e-naslov: renata.pinter@nlb.si

Daniela Čuka Topovšek
borzna posrednica

telefon: +386 2 515 43 15,
e-naslov: daniela.cuka@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Portal za vse, ki vas zanima borza: online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev ...

NLB Borza

naslovka klik

NLB Klik

Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.