Urnik izvajanja plačil

Lastnosti 

mKlik je različica NLB Klika, prilagojena za uporabo na ustreznih mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih. Omogoča hiter in preprost skok na banko, tudi ko ste na poti, saj do njega lahko dostopate s pomočjo samostojnega generatorja OTP, s certifikatom (KDP) ali z generatorjem OTP v mobilni aplikaciji Klikin. Vse, kar naredite v mKliku, pa vidite tudi v NLB Kliku in obratno.

Potrebujete informacije ali pomoč?

Pokličite nas!

01 477 20 60

Storitve

 • Pregledujete stanje in promet na osebnem računu in osebnih računih, za katere ste pooblaščeni.
 • Plačujete z nalogi UPN doma in v območju SEPA ter prenašate sredstva med računi.
 • Prejemate in plačujete e-račune.
 • Sklenete NLB Depozit.
 • Vpogledujete v stanje vezanih depozitov, varčevanj, varčevalnih računov in kreditov.
 • Pregledujete podrobnosti in promet na plačilnih karticah MasterCard, Visa in Karanta.
 • Oddate zahtevek za izdajo NLB Plačilnih kartic.
 • Naročite SMS-Alarme in SMS-Opomnike.
 • Oddate zahtevek za spremembo višine limita na osebnem računu ali plačilni kartici.
 • Oddate zahtevek za nakazilo in prevzem gotovine prek sistema Western Union.
 • Nastavite dnevni limit porabe sredstev.
 • Pregledujete arhiv opravljenih transakcij.
 • Pošiljate in prejemate sporočila banke.

Uporaba

Za dostop do mKlika na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku potrebujete dostop do interneta. Čeprav je mKlik prilagojen uporabi na mobilnih napravah in je s tem močno zmanjšana količina podatkov, ki se pri uporabi prenaša, ob tem vseeno nastajajo določeni stroški, odvisni od cenika mobilnega operaterja. Stroški prenesenih podatkov so odvisni od naročniškega paketa in države, v kateri imate dostop do (mobilnega) interneta. Cene se lahko razlikujejo glede na to, ali do mobilnega interneta dostopate v državah znotraj EU ali drugih državah, in skladno z dogovori mobilnega operaterja s posameznimi mobilnimi operaterji, ki omogočajo t. i. gostovanje. Predlagamo vam, da se o stroških uporabe (mobilnega) interneta v tujini pozanimate pri mobilnem operaterju, da skrbno spremljate količino prenesenih podatkov pri dostopu do (mobilnega) interneta, zlasti ko ste v tujini, in upoštevate obvestila mobilnega operaterja.

Delovni dnevi

Odlivni nalogi

Bančno

Okence(1)

Klikin Klikpro

NLB Klik

Klikin

NLB Teledom

Video klic

NLB Proklik, Klikpro

NLB Teledom

Video klic

NLB

Pay

Interna plačila
 • Plačila na NLB Osebne račune

do 17.00

do 24.00     

do 24.00

do 18.00

-

 • Flik plačila na NLB Osebne račune do 15.000 EUR
- - - - do 24.00
 • Plačila na NLB Poslovne račune in druge račune v NLB

do 17.00

do  24.00     

do 18.00

do 18.00

-

Plačila strankam z računi pri drugih bankah
 • Plačila do vključno 50.000 EUR

do 15.00(2)

  do 24:00

do 15.30

do 15.30

 • Nujna plačila do 50.000 EUR

do 16.00

  do 24:00 do 16.00 do 16.00
 • Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala)

do 16.00

  do 16.00

do 16.00

do 16.00

 • Flik plačila v dobro računov potrošnikov do 15.000 EUR
do 24.00

Predlaganje menic na unovčenje (3)

do 12.00

-

-

-

Plačila upnikom na podlagi sodnih in davčnih izvršb

do 13.00

-

-

-

Predlaganje izvršnic na unovčenje

do 11.00

-

-

-

Nalogi oddani prek NLB Bankomati za interna plačila in plačila na račune odprte v drugih bankah morajo biti oddani do 14. ure.                                               

Polog gotovine (bankovci) v NLB Dnevno-nočni trezor do 7.45 za knjiženje najkasneje naslednji delovni dan.                                                  

Prilivni nalogi

Interni

Ura prejema

Odobritev računa

 • med osebnimi računi

 do 24.00 

isti dan

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikin in Klikpro

 do 24.00 

isti dan

 • z drugih računov, odprtih v NLB

do 18.00

isti delovni dan

Eksterni

Ura prejema

Odobritev računa

 • prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4) (tudi Flik plačila)

   do 24.00

isti dan

 • ostali prilivi z računov odprtih pri drugih bankah

do 17.00

isti delovni dan

Čezmejna plačila, plačila s tretjimi državami in domača plačila v tuji valuti ter konverzije valut

Odlivni nalogi

Bančno

Okence(1)

NLB Klik

Klikin

NLB Teledom

Video klic

NLB Proklik

Klikpro

NLB Teledom

Video klic

Datum valutacije/ poravnave

Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami

 • v EUR na obrazcu UPN(5)

do 13.00(6)

do 15.00(7)

do 15.00(7)

isti delovni dan

 • ostala plačila v EUR, SEK, RON, USD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, CHF, MKD, GBP, RSD, BGN, BAM in PLN(8)

do 13.00

do 15.00

do 15.00

do 1 delovni dan

 • v ostalih valutah(8)

do 13.00

do 15.00

do 15.00

do 2 delovna dneva

Domača plačila v tuji valuti

do 13.00

do 15.00

do 15.00

isti delovni dan

Konverzije valut

do 13.00

do 22.00

do 15.00

isti delovni dan

Prilivni nalogi

Ura prejema

Datum valutacije/poravnave

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave istega dne

do 15.30

isti delovni dan

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v prihodnjih dneh

do 15.30

na dan valutacije

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v preteklih dneh

do 15.30

na dan prejema naloga

Sobote, nedelje in prazniki

Odlivni nalogi

Interna plačila

    Klikin, Klikpro

NLB Klik, NLB Teledom – potrošniki

Video klic

NLB Pay

 • med osebnimi računi

   do 24.00

 do 24.00 

   _

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila preko Klikin in Klikpro

   do 24.00

 _

   _

 • Flik plačila med osebnimi računi do 15.000 EUR

    _

­ _

   do 24.00 

Domača eksterna plačila

 • Flik plačila na osebne račune odprte pri drugih bankah do 15.000 EUR

   _

 _

   do 24.00 

 • Takojšnja plačila na osebne  in poslovne račune odprte pri drugih bankah
       - plačila do vključno 50.000 EUR do 24:00
       - nujna plačila do 50.000 EUR do 24:00
       - plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) do 16:00
Čezmejna plačila do 24:00 (7)

Prilivni nalogi

Interni prilivi

Ura prejema

Odobritev računa

 • med osebnimi računi

do 24.00

isti dan

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikin in Klikpro

do 24.00 

isti dan

Eksterni prilivi

Ura prejema

Odobritev računa

 • prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4) (tudi Flik plačila)

do 24.00

isti dan

Legenda:

 1. Urnik bančnega okenca je odvisen od poslovnega časa NLB Poslovalnic.
 2. Za plačila z gotovino velja do 16.00 ure.
 3. Navedena ura velja za predlaganje menic na unovčenje na dan dospelosti oz. v naslednjih dveh delovnih dneh. Predlagatelj jo odda oz. pošlje na enoto banke, kjer je odprt račun dolžnika. 
 4. Če plačnikova banka omogoča izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 5. Velja, če je banka prejemnika plačila SEPA dosegljiva, sicer se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 6. Za plačila v breme NLB Poslovnega računa na bančnem okencu se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 7. Plačila preko Klikin in Klikpro do 50.000 EUR se izvajajo do 24:00 ure, če je prejemnikova banka vključena v izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 8. Ne velja za plačila prek NLB Teledoma in Video klica.

Opombe:

 • Naloge, oddane po urah navedenih v urniku, bo banka prejela naslednji delovni dan (od ponedeljka do petka) Izjema so interna plačila prek Klikin in Klikpro med NLB Osebnimi in NLB Poslovnimi računi, ki se izvajajo vsak dan - 24/7.
 • Plačilne naloge, ki jih prek NLB Proklika, Klikpro, NLB Klika, Klikina, NLB Teledoma in Video klica lahko posredujete 24 ur na dan, banka izvršuje in valutira v okviru urnika. 
 • Nalogi, v breme NLB Poslovnega računa, poslani z valuto istega dne v okviru urnika plačil prek NLB Proklika in Klikproja se v primeru, da na računu ni kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer ob delovnikih do 15.20 ure, za čezmejna plačila na obrazcu UPN pa do 14.50 ure. Po tem mejnem času se vsi nalogi zavrnejo. Izjema so interna plačila izvedena med NLB Poslovnim in NLB Osebnim računom prek Klikpro kjer se preverjanje stanja vrši ob izvedbi transakcije.
 • Za čezmejna plačila v EUR je prek UPN obrazca možno izvršiti tudi nujno plačilo na dan predložitve naloga skladno z urnikom. Za izvršitev ostalih čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami s krajšim datumom poravnave (valutacije) pa se je potrebno z banko predhodno dogovoriti.
 • Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve, zahtevo za povračilo sredstev (po izvršitvi SDD) po CORE shemi pa najkasneje 8 tednov oz. 13. mesecev po izvršeni SDD.
kontaktni center

Kontaktni center

Poleg pomoči s spletno, mobilno in telefonsko banko ter ostalih bančnih storitev, vam nudimo tudi video klic in klepet z našimi svetovalci. 24/7.

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovalnicah.

Poslovalnice

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

Delovni dnevi

NLB Proklik

Varna elektronska  izmenjava

V datoteki so samo podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v NLB (interne transakcije)

do 18.00

do 15.00

V datoteki so podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v Republiki Sloveniji (v NLB in/ali v drugih bankah v Republiki Sloveniji)

do 15.30

do 14.00

V datoteki so podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v Republiki Sloveniji (v NLB in/ali v drugih bankah v Republiki Sloveniji) in v drugih bankah iz območja SEPA

do 15.00

do 14.00

kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovmi mreži.

Poslovna mreža za podjetja

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

 

Delovni dnevi

Prejemnik sredstev

NLB Proklik

Prejemnik sredstev lahko posreduje podatke v banko 14 dni pred datumom izvršitve, vendar najkasneje do spodaj navedenega dne (D):

 • za Osnovno shemo SDD (CORE)

D-2 delovna dneva do 24.00

 • za Medpodjetniško shemo SDD (B2B)

D-2 delovna dneva do 24.00

Posredovanje preklica (pred izvršitvijo SDD) po CORE in B2B shemi

D-1 delovni dan do 9.00

Posredovanje razveljavitev (po izvršiti SDD) po CORE in B2B shemi

D+4 delovne dneve do 24.00

Plačnik

Sredstva na računu plačnika

Plačnik mora zagotoviti kritje na računu na datum izvršitve plačila

 • za prejemnike plačil z računom v NLB (interne transakcije)

do 16.00

 • za prejemnike plačil z računom v Sloveniji po osnovni-CORE shemi

do 11.00

 • za prejemnike plačil z računom v drugih bankah izven  Slovenije na območju SEPA in za prejemnike plačil po medpodjetniški-B2B shemi

do 6.30

Opomba: 

Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve, zahtevo za povračilo sredstev (po izvršitvi SDD) po CORE shemi pa najkasneje 8 tednov oz. 13. mesecev po izvršeni SDD.

kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovmi mreži.

Poslovna mreža za podjetja

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

Oblikovne spremembe 

NLB Klik smo oblikovno prenovili. Posodobili smo prikaz podatkov v posameznih poglavjih, poenostavili dostop do določenih vsebin in omogočili hitrejši prehod med njimi.

Že na prvem zaslonu po vstopu v NLB Klik boste opazili kar nekaj sprememb:

 • Dostop do pošte je prestavljen v glavo zaslona (ikona pošte ).
 • Nastavitve spletne banke NLB Klik so zdaj dostopne v glavi zaslona (ikona nastavitve ) in v osnovnem meniju.
 • Prikazu računov in stanj na računih je zdaj namenjenega več prostora, spremenjene so tudi povezave na najbolj uporabljane funkcionalnosti (plačila, podrobnosti stanja itd.).

Spremenjen osnovni meni

V novem osnovnem meniju smo upoštevali želje uporabnikov in posamezne vsebine združiliv logične zaključene celote. Te omogočajo pregled posameznih obstoječih storitev, izvedbo ali naročilo novih storitev ter spremljanje gibanja sredstev posameznega produkta na enem mestu. 

Prikaz računov v NLB Kliku in na prvi strani

Največja sprememba je prikaz in uporaba vseh računov v NLB Kliku – tako imetniških in tudi pooblaščenskih. Ob vstopu v prenovljeni NLB Klik so na prvi strani prikazani računi, ki so za prikaz že izbrani v poglavju Nastavitve. Poleg teh računov so na prvi strani prikazani tudi drugi vaši in pooblaščenski računi, ki jih do zdaj v NLB Kliku niste uporabljali.

V poglavju Nastavitve sta vam na voljo dve vrsti nastavitev:

 • Z izbiro možnosti Nastavi prikaz računov na prvi strani izberete tiste račune, ki jih želite spremljati na prvi strani NLB Klika, preostali pa bodo vidni v poglavju Stanje. Izbiro računov na koncu potrdite z vnosom dveh naključnih znakov dodatnega varnostnega gesla (DVG).
 • Z izbiro možnosti Izberi račune za uporabo v NLB Kliku izberete tiste račune, ki jih želite uporabljati v NLB Kliku. Tudi to izbiro potrdite z DVG.  

Krediti

V NLB Kliku boste lahko poleg pregleda stanja kreditov zdaj oddali tudi naročilo za osebni hitri kredit v višini do 10.000 evrov in z dobo poplačila do 60 mesecev. Oddano naročilo bo prejela izbrana poslovalnica, iz katere vas bodo poklicali in se z vami dogovorili o vseh podrobnostih za sklenitev kredita.

Prav tako lahko oddate tudi povpraševanje za pridobitev različnih vrst kredita iz ponudbe NLB (stanovanjski, osebni, študentski, premostitveni in avtokredit). Na podlagi povpraševanja boste v NLB Klik prejeli ponudbo, v nadaljevanju pa se boste lahko z izbrano poslovalnico dogovorili o nadaljnjih postopkih za pridobitev tega kredita.

NLB Predplačniška kartica MasterCard

V NLB Kliku lahko zdaj naročite NLB Predplačniško kartico MasterCard. Na voljo vam je naročilo NLB Predplačniške kartice MasterCard z različnimi stopnjami identifikacije:

 • brez identifikacije lahko kartico napolnite ob nakupu do 250 evrov;
 • enostavno identifikacijo lahko kartico napolnite do 1.000 evrov/leto;
 • popolno identifikacijo lahko kartico napolnite do 15.000 evrov/leto.

V NLB Kliku je identifikacijo za NLB Predplačniško kartico MasterCard mogoče tudi nadgraditi (v predplačniško kartico z enostavno ali popolno identifikacijo) in registrirati ali zamenjati kartico za polnjenje NLB Predplačniške kartice MasterCard.

Izpiski pooblaščenskih računov

Do zdaj ste lahko uporabniki NLB Klika pregledovali le izpiske svojih imetniških računov. V novi različici vam bo omogočen vpogled v izpiske osebnih računov, varčevalnih računov in varčevanj, za katere ste pooblaščeni. Omogočen vam bo vpogled v izpisek, ne bo pa mogoče spreminjati statusa izpiska (naročanje papirnih izpiskov, spreminjanje načina prejema izpiska itd.). Te spremembe bodo še vedno v pristojnosti imetnika računa. Seveda se lahko imetnik računa odpove prejemanju izpiskov v papirni obliki, če se strinja, da izpisek v elektronski obliki pregleduje pooblaščenec v NLB Kliku (zlasti imetniki Toli in Prvih računov ter upokojenci – imetniki NLB Srebrnih računov).

Arhiv dokumentov sklenjenih bančnih poslov

V NLB Kliku smo razvili novo funkcionalnost »Arhiv dokumentov«, v katerem bodo arhivski dokumenti shranjeni po različnih kriterijih za različne produkte in storitve (krediti, depoziti, varčevanja itd.). Prikazani bodo dokumenti, ki bodo nastali pri sklenitvi bančnega posla v NLB Kliku ali NLB Poslovalnici od 4. junija 2016.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!