Urnik izvajanja plačil

Delovni dnevi

Domača plačila v EUR

Praznični urnik plačilnih transakcij

       

Obveščamo vas, da bomo v času praznika 25. 6. 2024, čezmejna in plačila s tretjimi državami izvajali po spremenjenem urniku, ki vam je na voljo na NLB Spletnem portalu tukaj.

Bančno

Okence(1)

Klikpro

NLB Klik

Video klic

NLB Proklik, Klikpro

Video klic

NLB

Pay

Interna plačila
 • Plačila na NLB Osebne račune

do 17.00

do 24.00     

do 24.00

do 18.00

-

 • Flik plačila na NLB Osebne račune 
- - - - do 24.00
 • Plačila na NLB Poslovne račune in druge račune v NLB

do 17.00

do  24.00     

do 18.00

do 18.00

-

Plačila strankam z računi pri drugih bankah
 • Plačila do vključno 50.000 EUR

do 15.00(2)

  do 24:00

do 15.30

do 15.30

 • Nujna plačila do 50.000 EUR

do 16.00

  do 24:00 do 16.00 do 16.00
 • Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala)

do 16.00

  do 16.00

do 16.00

do 16.00

 • Flik plačila v dobro računov potrošnikov 
do 24.00

Predlaganje menic na unovčenje (3)

do 12.00

-

-

-

Plačila upnikom na podlagi sodnih in davčnih izvršb

do 13.00

-

-

-

Predlaganje izvršnic na unovčenje

do 11.00

-

-

-

Nalogi oddani prek NLB Bankomati za interna plačila in plačila na račune odprte v drugih bankah morajo biti oddani do 14. ure.                                               

Polog gotovine (bankovci) v NLB Dnevno-nočni trezor do 7.45 za knjiženje najkasneje naslednji delovni dan.                                                  

Prilivni nalogi

Interni

Ura prejema

Odobritev računa

 • med osebnimi računi

 do 24.00 

isti dan

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro

 do 24.00 

isti dan

 • z drugih računov, odprtih v NLB

do 18.00

isti delovni dan

Eksterni

Ura prejema

Odobritev računa

 • prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4) (tudi Flik plačila)

   do 24.00

isti dan

 • ostali prilivi z računov odprtih pri drugih bankah

do 17.00

isti delovni dan

Čezmejna plačila, plačila s tretjimi državami in domača plačila v tuji valuti ter konverzije valut

Odlivni nalogi

Bančno

Okence(1)

NLB Klik

Video klic

NLB Proklik

Klikpro

Video klic

Datum valutacije/ poravnave

Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami

 • v EUR na obrazcu UPN(5)

do 13.00(6)

do 15.00(7)

do 15.00(7)

isti delovni dan

 • ostala plačila v EUR, SEK, RON, USD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, CHF, MKD, GBP, RSD, BGN, BAM in PLN(8)

do 13.00

do 15.00

do 15.00

do 1 delovni dan

 • v ostalih valutah(8)

do 13.00

do 15.00

do 15.00

do 2 delovna dneva

Domača plačila v tuji valuti

do 13.00

do 15.00

do 15.00

isti delovni dan

Konverzije valut

do 13.00

do 22.00

do 15.00

isti delovni dan

Prilivni nalogi

Ura prejema

Datum valutacije/poravnave

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave istega dne

do 15.30

isti delovni dan

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v prihodnjih dneh

do 15.30

na dan valutacije

Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v preteklih dneh

do 15.30

na dan prejema naloga

Sobote, nedelje in prazniki

Odlivni nalogi

Interna plačila

Klikpro

NLB Klik, 

Video klic

NLB Pay

 • med osebnimi računi

   do 24.00

 do 24.00 

   _

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro

   do 24.00

 _

   _

 • Flik plačila med osebnimi računi 

    _

­ _

   do 24.00 

Domača eksterna plačila

 • Flik plačila na osebne račune odprte pri drugih bankah 

   _

 _

   do 24.00 

 • Takojšnja plačila na osebne  in poslovne račune odprte pri drugih bankah
       - plačila do vključno 50.000 EUR do 24:00
       - nujna plačila do 50.000 EUR do 24:00
       - plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) do 16:00
Čezmejna plačila do 24:00 (7)

Prilivni nalogi

Interni prilivi

Ura prejema

Odobritev računa

 • med osebnimi računi

do 24.00

isti dan

 • med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro

do 24.00 

isti dan

Eksterni prilivi

Ura prejema

Odobritev računa

 • prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4) (tudi Flik plačila)

do 24.00

isti dan

Legenda:

 1. Urnik bančnega okenca je odvisen od poslovnega časa NLB Poslovalnic.
 2. Za plačila z gotovino velja do 16.00 ure.
 3. Navedena ura velja za predlaganje menic na unovčenje na dan dospelosti oz. v naslednjih dveh delovnih dneh. Predlagatelj jo odda oz. pošlje na enoto banke, kjer je odprt račun dolžnika. 
 4. Če plačnikova banka omogoča izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 5. Velja, če je banka prejemnika plačila SEPA dosegljiva, sicer se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 6. Za plačila v breme NLB Poslovnega računa na bančnem okencu se zagotavlja datum valutacije/poravnave do 1 delovni dan.
 7. Plačila prek Klikpro do 50.000 EUR se izvajajo do 24:00 ure, če je prejemnikova banka vključena v izvajanje eksternih takojšnjih plačil.
 8. Ne velja za plačila prek Video klica.

Opombe:

 • Naloge, oddane po urah navedenih v urniku, bo banka prejela naslednji delovni dan (od ponedeljka do petka) Izjema so interna plačila prek Klikpro med NLB Osebnimi in NLB Poslovnimi računi, ki se izvajajo vsak dan - 24/7.
 • Plačilne naloge, ki jih prek NLB Proklika, Klikpro in Video klica lahko posredujete 24 ur na dan, banka izvršuje in valutira v okviru urnika. 
 • Nalogi, v breme NLB Poslovnega računa, poslani z valuto istega dne v okviru urnika plačil prek NLB Proklika in Klikproja se v primeru, da na računu ni kritja, poskušajo periodično obdelati večkrat dnevno in sicer ob delovnikih do 15.20 ure, za čezmejna plačila na obrazcu UPN pa do 14.50 ure. Po tem mejnem času se vsi nalogi zavrnejo. Izjema so interna plačila izvedena med NLB Poslovnim in NLB Osebnim računom prek Klikpro kjer se preverjanje stanja vrši ob izvedbi transakcije.
 • Za čezmejna plačila v EUR je prek UPN obrazca možno izvršiti tudi nujno plačilo na dan predložitve naloga skladno z urnikom. Za izvršitev ostalih čezmejnih plačil in plačil s tretjimi državami s krajšim datumom poravnave (valutacije) pa se je potrebno z banko predhodno dogovoriti.
 • Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve, zahtevo za povračilo sredstev (po izvršitvi SDD) po CORE shemi pa najkasneje 8 tednov oz. 13. mesecev po izvršeni SDD.
 • Izvršitev trajnega naloga SEPA: Če valuta plačila trajnega naloga SEPA pride na nedelovni dan, se plačilo izvede na prvi naslednji delovni dan. Plačila na NLB osebne račune se izvedejo isti dan.
kontaktni center

Kontaktni center

Poleg pomoči s spletno, mobilno in telefonsko banko ter ostalih bančnih storitev, vam nudimo tudi video klic in klepet z našimi svetovalci. 24/7.

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovalnicah.

Poslovalnice

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

Delovni dnevi

NLB Proklik

Varna elektronska  izmenjava

V datoteki so samo podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v NLB (interne transakcije)

do 18.00

do 15.00

V datoteki so podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v Republiki Sloveniji (v NLB in/ali v drugih bankah v Republiki Sloveniji)

do 15.30

do 14.00

V datoteki so podatki za prejemnike plačil, ki imajo odprte račune v Republiki Sloveniji (v NLB in/ali v drugih bankah v Republiki Sloveniji) in v drugih bankah iz območja SEPA

do 15.00

do 14.00

kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovmi mreži.

Poslovna mreža za podjetja

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

 

Delovni dnevi

Prejemnik sredstev

NLB Proklik

Prejemnik sredstev lahko posreduje podatke v banko 14 dni pred datumom izvršitve, vendar najkasneje do spodaj navedenega dne (D):

 • za Osnovno shemo SDD (CORE)

D-2 delovna dneva do 24.00

 • za Medpodjetniško shemo SDD (B2B)

D-2 delovna dneva do 24.00

Posredovanje preklica (pred izvršitvijo SDD) po CORE in B2B shemi

D-1 delovni dan do 9.00

Posredovanje razveljavitev (po izvršiti SDD) po CORE in B2B shemi

D+4 delovne dneve do 24.00

Plačnik

Sredstva na računu plačnika

Plačnik mora zagotoviti kritje na računu na datum izvršitve plačila

 • za prejemnike plačil z računom v NLB (interne transakcije)

do 16.00

 • za prejemnike plačil z računom v Sloveniji po osnovni-CORE shemi

do 11.00

 • za prejemnike plačil z računom v drugih bankah izven  Slovenije na območju SEPA in za prejemnike plačil po medpodjetniški-B2B shemi

do 6.30

Opomba: 

Plačnik lahko predloži zahtevo za prepoved izvršitve SDD (ugovor) en delovni dan pred datumom izvršitve, zahtevo za povračilo sredstev (po izvršitvi SDD) po CORE shemi pa najkasneje 8 tednov oz. 13. mesecev po izvršeni SDD.

kontaktni center

Kontaktni center

Banka vedno pri roki, kontakni center vam je na voljo 24/7/365 - (01) 477 20 00, info@nlb.si

Zemljevid in ponudba storitev v NLB Poslovmi mreži.

Poslovna mreža za podjetja

Iščete bankomat? V pomoč vam je lahko zemljevid NLB Bankomatov z naslovi in storitvami, ki jih omogočajo.

Bankomati

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!