NLB Varčevalni račun

Varno in preprosto varčevanje s poljubnimi pologi.

Lastnosti

 • Možnost pologov v poljubni višini kadarkoli imate prosta denarna sredstva.
 • Podatki o prometu in stanju so dnevno na voljo v spletni banki NLB Klik ali v obliki izpiska vsako četrtletje po zaključku posameznega tromesečja. Izpisek lahko četrtletno tudi osebno dvignete v poslovalnici ali pa ga prejmete po pošti.
 • Na varčevalnem računu imate lahko do dve pooblaščeni osebi s splošnim pooblastilom ali s pooblastilom le za polaganje sredstev.
 • Možnost ukinitve računa je mogoča, ko tudi zadnji polog v EUR odleži 7 dni.
 • Pologi so možni v EUR in drugih valutah.

Pologi in dvigi

 • Polog: denar lahko položite kadarkoli, v poljubnih zneskih.
 • Dvig: vsak polog v EUR mora odležati najmanj 7 dni, za sredstva v tujih valutah te omejitve ni. Po preteku 7 dni imate možnost dvigniti poljuben znesek.
 • Možnost zagotavljanja pologov s trajnim nalogom iz osebnega računa v domači in tuji valuti, s prenosi sredstev prek NLB Klika in NLB Teledoma.
 • Možnost pologa in dviga sredstev v katerikoli poslovalnici.
 • Storitev NLB Plus za avtomatski prenos sredstev.

Varčevanje v tuji valuti

Varčujete lahko tudi v tujih valutah.

 • Na varčevalnem računu lahko varčujete v evrih (EUR), v švicarskih frankih (CHF), ameriških dolarjih (USD), kanadskih in avstralskih dolarjih (CAD, AUD), angleških funtih (GBP), japonskih jenih (JPY), švedskih, danskih in norveških kronah (SEK, DKK, NOK) ter hrvaških kunah (HRK).
 • Dvig večjega zneska v tuji gotovini je treba napovedati, in sicer dva delovna dneva vnaprej za zneske med 1.000 EUR in 25.000 EUR oz. protivrednosti v katerikoli zgoraj navedenih valut, za zneske nad 25.000 EUR oz. protivrednost v katerikoli zgoraj navedenih valut pa pet delovnih dni vnaprej.
Več

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije  in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Sklenitev varčevanja

Posvetujte se z nami

S svetovalcem za osebne finance boste našli najboljšo rešitev za uresničitev svojih ciljev.

Naročite se na sestanek

Odprite varčevalni račun v   NLB Kliku

Uporabniki NLB Klika lahko  varčevalni račun med 8.00 in 22.00 uro odprete kar v svoji spletni banki.

Naročite v NLB Kliku

Še nimate NLB Klika? Naročite ga.

ali

Sklenite varčevanje v poslovalnici 

Pogodbo o varčevalnem računu lahko sklenete tudi v katerikoli poslovalnici .

Potrebni dokumenti:

 • osebna izkaznica ali potni list;
 • davčna številka.

Obrestne mere

Pogosta vprašanja

Mladoletne osebe so samostojni davčni zavezanci. Dohodki iz premoženja, npr. obresti vezanih vlog, ki jih prejemajo, se NE prištevajo k dohodkom staršev. Za prejete obresti se, če so izpolnjeni pogoji,  vloži napoved za odmero dohodnine od obresti na ustreznem obrazcu.

Zahtevek za razmejitev obresti lahko odda zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Na podlagi 333. člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja, ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika, pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP-2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

NLB Plus

Plus

Vaša sredstva se lahko iz osebnega računa avtomatsko prelivajo na bolje obrestovani račun.

NLB Kratkoročno postopno varčevanje

Postopno varčevanje

Z rednimi mesečnimi pologi lahko v krajšem obdobju prihranite želeni znesek.

Želite prejemati vam koristne in ustrezne vsebine? Oddajte soglasje.
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite NLB Klik

Banka v kateri ste najhitreje, najbolj enostavno in pregledno uredite finance po svoje.
Kjerkoli in kadarkoli, 24 ur na dan, vse dni v letu.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih in potrditvi naročila v izbrani poslovalnici.

Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.