Zakladne menice

Varna naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje, za izplačilo katerih jamči Republika Slovenija.

Komu so namenjene

Zakladne menice so namenjene tistim, ki želite svoja prosta denarna sredstva varno naložiti za obdobje do 18 mesecev.

Jamstvo za vloge

Vaše vloge do višine 100.000 EUR so na podlagi Zakona o bančništvu zajamčene. Več na straneh Banke Slovenije - Jamstvo za vloge

Nakup zakladnih menic

Zakladne menice lahko kupite prek posrednika na primarnem ali sekundarnem trgu.

Možnost dnevnega nakupa ali prodaje na sekundarnem trgu.

Republika Slovenija izdaja zakladne menice na primarnih avkcijah, kjer lahko sodelujejo le primarni vpisniki, med katerimi je tudi Nova Ljubljanska banka. NLB zbira ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posreduje izdajatelju zakladnih menic.

 • Ročnost: predvidene so 3, 6, 12 in 18 mesečne ZM. Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije.
 • Zakladne menice se izdajo v apoenih po 1.000 EUR.
 • Donosnost se oblikuje na podlagi enotne prodajne cene, določene na avkciji.

Potek avkcije posla

 • Na dan avkcije pooblaščeni vpisniki zakladnih menic zbiramo ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posredujemo izdajatelju.

 • Izpolnjen obrazec Ponudba za sodelovanje na avkciji je treba poslati na dan avkcije najpozneje do 11.45 na email: ptzp@nlb.si in telefonsko obvestiti pooblaščene osebe.

 • Avkcija poteka v času od 9.30 do 12.00.

 • Na podlagi vseh danih ponudb vlagateljev se oblikuje enotna prodajna cena.

 • NLB obvesti vlagatelja o realiziranem poslu po zaključku avkcije.

Plačilo realiziranega posla in stroški

 • Vplačilo kupnine zakladnih menic poteka praviloma dva delovna dneva po izvedeni avkciji, kupnino pa vlagatelj nakaže na komisijski račun Nove Ljubljanske banke v skladno s prejetim obračunom.

 • Na dan prejema kupnine Ministrstvo za finance Republike Slovenije vpiše zakladne menice na račune vlagateljev v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD.

 • NLB za posredovanje ponudb na avkcijah ne zaračunava stroškov.

Zapadlost

 • Vlagateljem, ki so ob zapadlosti posamezne emisije zakladnih menic v centralnem registru vrednostnih papirjev vknjiženi kot imetniki, izdajatelj izplača na dan dospelosti obveznost iz naslova posamezne izdaje zakladnih menic. V primeru, da je dan poravnave in dospelosti praznik ali dela prost dan, se izplačilo izvede naslednji delovni dan.

Informativni izračun

 
Št. dni do dospelosti:
dni
Izračunaj:
ceno
obrestno mero
Obrestna mera:
%

Republika Slovenija izdaja zakladne menice na primarnih avkcijah, kjer lahko sodelujejo le primarni vpisniki, med katerimi je tudi Nova Ljubljanska banka. NLB zbira ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posreduje izdajatelju zakladnih menic.

 • Ročnost: predvidene so 3, 6, 12 in 18 mesečne ZM. Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije.
 • Zakladne menice se izdajo v apoenih po 1.000 EUR.
 • Donosnost se oblikuje na podlagi enotne prodajne cene, določene na avkciji.

Potrebni dokumenti

 • Trgovalni račun vrednostnih papirjev. Če trgovalnega računa nimate, ga lahko odprete v katerikoli poslovalnici NLB d.d.

 • Izpolnjen nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Podpisano soglasje k Splošnim pogojem poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Politiki razvrščanja strank in Politiki izvrševanja naročil.

Sklenitev posla

 • Kupec in prodajalec se medsebojno dogovorita o vseh sestavinah kupoprodajnega posla ter izpolnita nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Ko prejme kupec od prodajalca referenčno številko naloga, plača kupnino na klirinški poravnalni račun KDD št. 01000-0007900054, in sicer tako, da predloži nujni plačilni nalog banki in pri sklicu obvezno navede referenčno številko naloga.

 • Po prejemu denarja na klirinški poravnalni račun, KDD izbriše prodajalcu pravico razpolaganja na vrednostnih papirjih in vrednostne papirje prenese na račun kupca ter hkrati nakaže kupnino za vrednostne papirje na račun prodajalca.

 • Če KDD v tekočem dnevu, to je do 15:30, ne pridobi informacije o dobroimetju na klirinškem poravnalnem računu, v celoti zavrne izvršitev takega naloga.


Stroški in dnevne kotacije cen zakladnih menic

Stroški

Klirinško depotna družba zaračuna stroške skladno z vsakokrat veljavno Tarifo KDD.

Dnevne kotacije cen zakladnih menic

Se pridobijo neposredno pri pooblaščenih osebah.


Kontakti

Pooblaščene osebe

Klemen Ahac
telefon: 01 476 91 42
e-naslov: klemen.ahac@nlb.si
vodja poslovalnice

Nevenka Tomažič
telefon: 01 476 91 96
e-naslov: nevenka.tomazic@nlb.si

Branko Hafner
telefon: 01 476 42 77
e-naslov: branko.hafner@nlb.si

Žiga Čepon
telefon: 01 476 91 29
e-naslov: ziga.cepon@nlb.si

Informacije za vse, ki vas zanima borza: borzni indeksi, online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev …

NLB Borza

keyvisual vrednostnipapirji 1920x468px

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Nakup ali prodajo finančnih instrumentov izvajajo borzni posredniki, ki vam pomagajo pri zasledovanju vaših finančnih ciljev.

Nasveti

Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah??

Naložbeno tveganje je tveganje, da boste med varčevanjem ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!