Zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice

Za vse imetnike NLB Plačilnih kartic smo v NLB v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, pripravili ponudbo o dodatnem zavarovanju za primer izgube ali kraje kartice.
Za dodatno zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice se lahko odločijo imetniki plačilnih kartic Mastercard, Visa ali Karanta. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj izvlečkov iz Splošnih pogojev za zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice.

Zavarovane osebe

Ob zavarovanju za primer izgube ali kraje kartice je zavarovan imetnik plačilnih kartic z odloženim plačilom in posojilnih kartic, kar pomeni, da so v zavarovanje vključene vse kartice posameznega imetnika, tudi kartice BA Maestro.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja je škoda, ki jo utrpi imetnik plačilnih kartic zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice, ali druga škoda, ki nastane zavarovancu ob škodnem dogodku.

Obseg zavarovalnega kritja

 • Zloraba kartice: ob zlorabi kartice znaša zavarovalno kritje 150 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 1.000 EUR na letni ravni.
 • Protipravni odvzem gotovine: ob protipravnem odvzemu gotovine znaša zavarovalno kritje 200 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški zamenjave ključev: ob izgubi ali kraji ključev znaša zavarovalno kritje 200 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški nakupa torbice ali denarnice: ob izgubi ali kraji torbice ali denarnice znaša zavarovalno kritje 100 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški klicev iz ukradenega mobilnega telefona: ob izgubi ali kraji mobilnega telefona znaša zavarovalno kritje za klice 100 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški zamenjave osebnih dokumentov: ob izgubi ali kraji osebnih dokumentov znaša zavarovalno kritje 100 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Izdaja nove kartice: ob naročilu nove kartice zaradi izgube ali kraje kartice znaša zavarovalno kritje 10 EUR po posamezni kartici po škodnem dogodku, vendar največ 50 EUR za vse škodne dogodke na leto.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje začne veljati ob 0.00 naslednjega dne, ko banka prejme izjavo o zavarovanju. Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta. Zavarovanje se vsako leto samodejno podaljša za eno leto, razen ob odpovedi ali prenehanju zavarovanja.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

 • Imetnik je dolžan takoj po dogodku izgubo ali protipravni odvzem kartice prijaviti banki v času in na način, kot je to navedeno v bančnih pogojih poslovanja s kartico.
 • Ob protipravnem odvzemu kartice ali osebnih predmetov je zavarovanec dolžan to takoj prijaviti tudi policiji. Iz prijave mora biti razvidno, kateri osebni predmeti so bili imetniku odvzeti.
 • Ob protipravnem odvzemu mobilnega telefona mora zavarovanec to takoj prijaviti tudi mobilnemu operaterju, da ta onemogoči klice.
 • Zavarovanec prijavi zavarovalni primer banki pisno na obrazcu z navedbo škodnega dogodka.
 • Zavarovanec je dolžan prijaviti zavarovalni primer najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je banki prijavil izgubo ali protipravni odvzem kartice.

Posebni pogoji za zavarovanje imetnika kartice

Kartica z motivom

Kartica z motivom

Svojo kartico si lahko oblikujete čisto po svojem okusu. Preprosto sledite navodilom v spletni aplikaciji in plačujte s slogom!

obroki

Nakupi na obroke

Z NLB karticami z odloženim plačilom Mastercard, Visa in Karanta nakupujte na 2–12 oz. do 24 obrokov, na prodajnih mestih, ki to omogočajo, brez dodatnih obresti in stroškov.