Zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice

Zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice

Za vse imetnike NLB Plačilnih kartic smo v NLB v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav d.d., Ljubljana, pripravili ponudbo o dodatnem zavarovanju za primer izgube ali kraje kartice.
Za dodatno zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice se lahko odločijo imetniki plačilnih kartic Mastercard, Visa ali Karanta. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj izvlečkov iz Splošnih pogojev za zavarovanje za primer izgube ali kraje kartice.

Zavarovane osebe

Ob zavarovanju za primer izgube ali kraje kartice je zavarovan imetnik plačilnih kartic z odloženim plačilom in posojilnih kartic, kar pomeni, da so v zavarovanje vključene vse kartice posameznega imetnika, tudi kartice BA Maestro.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja je škoda, ki jo utrpi imetnik plačilnih kartic zaradi zlorabe izgubljene ali protipravno odvzete kartice, ali druga škoda, ki nastane zavarovancu ob škodnem dogodku.

Obseg zavarovalnega kritja

 • Zloraba kartice: ob zlorabi kartice znaša zavarovalno kritje 50 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 1.000 EUR na letni ravni.
 • Protipravni odvzem gotovine: ob protipravnem odvzemu gotovine znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški zamenjave ključev: ob kraji ključev znaša zavarovalno kritje 300 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 600 EUR na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški nakupa torbice ali denarnice: ob kraji torbice ali denarnice znaša zavarovalno kritje 150 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški klicev iz ukradenega mobilnega telefona: ob kraji mobilnega telefona znaša zavarovalno kritje za klice 50 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Nakup mobilnega telefona: ob kraji mobilnega telefona znaša zavarovalno kritje za nakup novega telefona 150 EUR za posamezni škodni dogodek, in sicer na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Stroški zamenjave osebnih dokumentov: ob kraji osebnih dokumentov znaša zavarovalno kritje 100 EUR za posamezni škodni dogodek, vendar največ 200 EUR na letni ravni. Pogoj za prijavo škodnega primera je izguba ali kraja plačilne kartice, ki mora biti prijavljena v poslovalnici in na policiji.
 • Izdaja nove kartice: ob naročilu nove kartice zaradi izgube ali kraje kartice znaša zavarovalno kritje po Tarifi banke po posamezni kartici.
 • Izguba zaposlitve: enkratno kritje v višini 75 EUR.

Cena zavarovalne premije znaša 8,99 EUR in se plačuje letno, z direktno bremenitvijo iz osebnega računa.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje začne veljati ob 0.00 naslednjega dne, ko banka prejme izjavo o zavarovanju. Zavarovanje se sklene za obdobje enega leta. Zavarovanje se vsako leto samodejno podaljša za eno leto, razen ob odpovedi ali prenehanju zavarovanja.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

 • Imetnik je dolžan takoj po dogodku izgubo ali protipravni odvzem kartice prijaviti banki v času in na način, kot je to navedeno v bančnih pogojih poslovanja s kartico.
 • Ob protipravnem odvzemu kartice ali osebnih predmetov je zavarovanec dolžan to takoj prijaviti tudi policiji. Iz prijave mora biti razvidno, kateri osebni predmeti so bili imetniku odvzeti.
 • Ob protipravnem odvzemu mobilnega telefona mora zavarovanec to takoj prijaviti tudi mobilnemu operaterju, da ta onemogoči klice.
 • Zavarovanec prijavi zavarovalni primer banki pisno na obrazcu z navedbo škodnega dogodka.
 • Zavarovanec je dolžan prijaviti zavarovalni primer najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je banki prijavil izgubo ali protipravni odvzem kartice.

  

Splošni pogoji za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

Skupna določila splošnih pogojev

Posebni pogoji za zavarovanje imetnika kartice

Posebni pogoji za zavarovanje imetnikov kartic za primer brezposelnosti

obroki2017

Nakupi na obroke

S karticami z odloženim plačilom Mastercard/Visa/Karanta nakupujte na do 60 obrokov - na prodajnih mestih, ki to omogočajo, brez dodatnih obresti in stroškov.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!