NLB Osebni kredit

Za financiranje večjih nakupov danes, z odplačevanjem v prihodnosti.

Namen in lastnosti

 • Nenamenski kredit: znesek kredita nakažemo na vaš račun (kredit lahko porabite za karkoli, tudi za poplačilo manj ugodnega kredita).
 • Namenski kredit: znesek kredita nakažemo na račun prodajalca oziroma izvajalca storitve na podlagi računa, predračuna ali kupoprodajne pogodbe, ki jo predložite (kredit lahko porabite za nakup avtomobila, pohištva, plačilo počitnic  ipd. ali za poplačilo manj ugodnega namenskega kredita).
 • Stroškov za vodenje kredita ne zaračunavamo. 
 • Za naše stranke in stranke drugih bank (kreditno sposobne zaposlene in upokojence).

Kreditno sposobnost oceni strokovnjak za kredite v poslovalnici na podlagi razpoložljivih podatkov, skladno s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo kredita bo banka v sistemu SISBON preverila vašo korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si.

        

Odplačilna doba

 • Odvisna je od oblike zavarovanja in kreditne sposobnosti kreditojemalca.
 • Do 7 let (pri kreditu z nespremenljivo obrestno mero).
 • Od 13 mesecev do 10 let (pri kreditu s spremenljivo obrestno mero).

Zavarovanje kredita

 • Če ste stranka NLB lahko dobite osebni kredit tudi brez zavarovanja. O možnosti za pridobitev takega kredita se pozanimajte pri strokovnjaku za kredite v naših poslovalnicah.
 • Osebni kredit lahko zavarujete pri zavarovalnici, s poroki ali z drugimi vrstami zavarovanj. 
 • Zavarovanje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici:  če kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, zavarovalnica ob neodplačevanju kredita dolg kreditojemalca do banke poravna banki, terjatev banke do kreditojemalca pa se prenese na zavarovalnico. Kar pomeni, da bo vračilo preostanka dolga od kreditojemalca terjala zavarovalnica. Zavarovalna premija je nižja, če ob odobritvi kredita predložite račun ali predračun nakupa, za katerega potrebujete kredit in ki ni starejši od 30 dni.
 • Poroštvo dveh porokov:  vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita.
 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine:  za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti.
 • Zastava denarnih sredstev:  za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
Več

Ko potrebujete denar takoj

Osebni hitri kredit

Če ste stranka NLB, lahko osebni kredit dobite zelo hitro:

 • v mobilni banki Klikin lahko do denarja pridete v nekaj minutah;
 • v naših poslovalnicah traja nekaj minut več, a ne potrebujete dodatne dokumentacije, le veljaven osebni dokument*  (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje, izdano po 13. 6. 2009).

      * Ob ustrezni kreditni sposobnosti in izpolnjevanju drugih pogojev za najem NLB Osebnega hitrega kredita, če se v poslovalnici oglasite več kot 1 uro pred zaprtjem poslovalnice.

Pogoji in lastnosti:

 • Kredit lahko najamejo zaposleni ali upokojenci, ki plačo ali pokojnino prejemajo na NLB Osebni račun.
 • Tudi za zaposlene za določen čas.
 • Obrestna mera je enaka najugodnejši obrestni meri za gotovinski osebni kredit (za isto dobo odplačevanja).
 • Odplačilna doba kredita je do 96 mesecev (za kredit prek Klikina 60 mesecev).
 • Najvišji znesek kredita je do 25.000 EUR (za kredit prek Klikina 15.000 EUR) - odvisen je od zneska osnove za izračun kreditne sposobnosti kreditojemalca.
 • Stroški odobritve so enaki kot za osebni kredit.
 • Stroškov za vodenje kredita ne zaračunavamo.
 • Odplačevanje kredita s trajnim nalogom z osebnega računa.
 • Naročilo za kredit lahko oddate tudi prek NLB Klika. Prejela ga bo izbrana poslovalnica, iz katere vas bodo poklicali in se z vami dogovorili za sklenitev kredita.

Pred odobritvijo kredita bo banka v sistemu SISBON preverila vašo korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si.

Več

Kako do kredita?

1

Koliko kredita?

Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih, si naredite informativni izračun kredita.  

Informativni izračun

če vas zanima več, si preberite nasvet o razumnem zadolževanju.

2

Individualna ponudba

Ker informativni izračun kredita na spletu temelji na splošni ponudbi, ga uporabite le, ko razmišljate, koliko se lahko zadolžite. Potem pa pridobite individualno ponudbo.

Naročite individualno ponudbo

Če se želite hkrati pogovoriti s strokovnjakom za kredite, se oglasite v naših poslovalnicah

Lahko se tudi vnaprej naročite na telefonski številki 01 477 20 00 ali s spodnjim obrazcem.

Izberite termin za sestanek 

3

Sklenitev

V poslovalnici oddajte izpolnjen obrazec za naročilo kredita in vse potrebne dokumente (glede na zavarovanje).

Za Osebni hitri kredit potrebujete le veljaven osebni dokument. Naročilo za odobritev kredita boste izpolnili v poslovalnici, lahko pa ga oddate tudi prek NLB Klika.

Vstop v NLB Klik - certifikat (KDP)

Vstop v NLB Klik - (OTP)

Stroški in obrestne mere

Pri najemanju kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja

Vas skrbijo spremembe obrestne mere? Pri kreditu z nespremenljivo obrestno mero bo vaša mesečna obveznost nespremenjena celotno dobo odplačevanja kredita. 

Dokumenti za pridobitev kredita

Za osebni hitri kredit:

Le veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009).

Za osebni kredit:

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009);
 • davčna številka;
 • zaposleni: zadnje tri plačilne liste in s strani delodajalca potrjeno naročilo za odobritev kredita ter upravno-izplačilna prepoved;

Naročilo za odobritev kredita

Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved*

 • upokojenci: zadnje obvestilo ZPIZ-a, ki ste ga prejeli;
 • če imate račun v drugi banki ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve naročila za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

NLB Vita Odgovorna - življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

obroki

Nakupi na obroke

Izberite zanesljiv in ugoden način – NLB Plačilne kartice


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si

Želite prejemati vam koristne in ustrezne vsebine?
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo individualni informativni izračun kredita.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.