NLB Osnovni račun

Za vse, ki si želite preprosto in varno urejanje vsakodnevnih denarnih zadev.

Prednosti

Tudi za osebno poslovni namen

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen. Lahko se odločite za samostojni NLB Osnovni račun ali izberete enega od štirih bančnih paketov. Novim strankam pripada izbrani paket prve tri mesece od sklenitve brez stroškov vodenja. Osebni račun lahko povsem preprosto preoblikujete v Osebno – poslovni račun že kar prek video klica.

                                             

KOMU JE NAMENJEN?

  • Za poslovanje vam zadostuje uporaba osebnega računa in digitalne banke NLB Klik.
  • Za svoje poslovanje ne potrebujete funkcionalnosti NLB Proklika.
  • Za poslovni namen ne potrebujete kreditno-garancijskih poslov.

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

* Osnovni ali izredni limit vam banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo osnovnega ali/in izrednega limita bo banka  v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si. Več informacij v zvezi z uresničevanem pravic posameznika pa je na voljo tukaj. Vlogo lahko oddate osebno v  poslovalnici , ki vodi vaš osebni račun ali prek NLB Klika.

Odprite račun

Kaj potrebujete:

  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list);
  • potrdilo o davčni številki.

Kje lahko odprete račun:

Naročite račun

Če želite v našo banko prenesti poslovanje iz druge banke, lahko vse potrebno uredite pri nas.

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Seznam poslovalnic

Stroški in obrestne mere

Osebni računi

Pogosta vprašanja

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju. Lahko se odločite za samostojni NLB Osnovni račun ali izberete enega od štirih bančnih paketov. Novim strankam pripada izbrani paket prve tri mesece od sklenitve brez stroškov vodenja.

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen.

Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah. Isti račun lahko uporabljate tudi za poslovni in osebni namen.

Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

Nasveti 

Kviz: Kako dobro so organizirane moje finance?

Upravljanje osebnih financ se nedvomno začne z dobro organizacijo.

Kviz: Kako dobro poznam osebne finance?

Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost pomeni znati poiskati in razumeti finančne informacije ter na tej podlagi upravljati svoje finance.

Želite prejemati vam koristne in ustrezne vsebine?
Skrita vsebina

Naročite račun

Odprite NLB Osebni račun in začnite pot bančnega poslovanja.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Večvaluten račun

Stanje na osebnem računu je lahko v naslednjih valutah:

  • domači valuti: EUR (evro),
  • tujih valutah: HRK (hrvaška kuna), HUF (madžarski forint), CHF (švicarski frank), USD (ameriški dolar), CAD (kanadski dolar), GBP (angleški funt), AUD (avstralski dolar), JPY (japonski jen), DKK (danska krona), NOK (norveška krona) in SEK (švedska krona).

Stanje na računu v evrih je lahko pozitivno in negativno (odvisno od višine dovoljenega negativnega stanja), v vseh ostalih valutah pa samo pozitivno.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!