Plačilo neporavnanih direktnih obremenitev za kartice, trajne naloge SEPA in direktne bremenitve SEPA

Na tej strani najdete priporočila, kako ravnati, ko trajni nalog oz. direktna obremenitev zaradi nezadostnega kritja na vašem osebnem računu ni bil poravnan.

Plačilo porabe s plačilnimi karticami z odloženim plačilom

Če direktna obremenitev, s katero sicer plačujete porabo z vašo plačilno kartico, ni bila plačana, morate za plačilo poskrbeti sami. Najhitreje in najlažje jo lahko plačate prek NLB Klika, Klikina ali NLB Teledoma. Uporabite obrazec plačilni nalog (UPN) in pri izpolnjevanju upoštevajte naslednje podatke:
KODA NAMENA: CDBL
BIC: LJBASI2X
IBAN: SI56 0290 0000 0200 020
REFERENCA: SI 05 9074732-EEEKKKKK-PPP
(obvezno upoštevajte tudi oba vmesna vezaja)

  • Prvih sedem številk: 9074732
  • EEE: številka, ki označuje poslovalnico banke, ki vam je izdala kartico. Trimestna številka je navedena desno ob vašem imenu na sprednji strani izpiska prometa s kartico, ki ga prejmete vsak mesec.
  • KKKKK: zadnjih pet številk kartičnega računa, ki je prav tako naveden na sprednji strani vašega izpiska.
  • PPP: številka, ki označuje vrsto kartice. V spodnji tabeli so navedene številke za vse kartice.

Določitev zadnjih treh številk sklica je odvisna od vrste plačilne kartice

Vrsta kartice Zadnje tri številke v sklicu (PPP)
NLB Mastercard kartica z odloženim plačilom 002
NLB Zlata kartica Mastercard kartica z odloženim plačilom 003
NLB Karanta kartica z odloženim plačilom 007
posojilna kartica NLB Mastercard 010
posojilna kartica NLB Karanta (10 %) 012
posojilna kartica NLB Karanta (20 %) 013
posojilna kartica NLB Karanta (1/3) 014
NLB Visa kartica z odloženim plačilom 030
NLB Visa Premium kartica z odloženim plačilom 045

Nakazila na drug osebni račun ali varčevalni račun (prek trajnega naloga SEPA)

Najhitreje lahko sredstva na drug osebni ali varčevalni račun znotraj NLB nakažete prek NLB Klika, Klikina ali NLB Teledoma.

Plačilo kreditnega obroka (prek trajnega naloga SEPA)

Za plačilo obveznosti iz naslova kredita vam svetujemo, da se čim prej oglasite v najbližji poslovalnici. V kolikor poznate vse podatke, ki jih potrebujete za plačilo (račun, sklic), lahko plačilo izvedete tudi prek NLB Klika ali NLB Teledoma.

Plačilo obveznosti do podjetij (prek direktne obremenitve SEPA)

Na položnici oz. računu, ki ga prejmete od podjetja, je naveden njihov poslovni račun, kamor nakažate sredstva za plačilo neporavnane obveznosti. Prav tako je na plačilnem nalogu naveden sklic, ki ga morate upoštevati pri plačilu. Najhitreje boste neporavnane obveznosti plačali prek NLB Klika ali NLB Teledoma.