Plačilo neporavnanih direktnih obremenitev za kartice, trajne naloge SEPA (TN) in direktne bremenitve SEPA (SDD)

Na tej strani najdete priporočila, kako ravnati, ko trajni nalog oz. direktna obremenitev zaradi nezadostnega kritja na vašem osebnem računu ni bil poravnan.

Banko lahko pooblastite, da lahko nekatere vaše redne mesečne obveznosti plačujemo avtomatsko z vašega osebnega računa. Redne mesečne obveznosti so običajno plačilo elektrike, stroški mobilne telefonije, televizije ipd. 

Kaj storiti v primeru, ko na vašem računu niste imeli dovolj denarja, da bi lahko vse obveznosti avtomatsko poplačali?

Neplačane obveznosti (SDD/TN/kartice) plačate na sledeči način:

1. Obveznosti do podjetij (npr. plačilo elektrike, vode ipd.), obroka varčevanja in nakazila na druge račune v NLB plačajte sami.

Kje lahko izvedete plačilo?

Neporavnano obveznost do prejemnikov plačil (podjetij, obrokov na varčevalne ali druge račune) izvedite enostavno prek UPN naloga v spletni banki NLB Klik, mobilni banki Klikin ali telefonski banki Teledom, če ste njihov uporabnik. Plačilo lahko naročite tudi prek Video klica ali pa UPN nalog izpolnite osebno v eni izmed NLB Poslovalnic.

Kje najdete informacije o številkah računov ipd., ki jih potrebujete za plačilo?

Na položnici/računu, ki jo prejmete od podjetja (prejemnika plačila), je naveden njihov račun, kamor lahko nakažete sredstva za plačilo svojih obveznosti. Prav tako je naveden tudi sklic, ki ga morate pri plačilu upoštevati. Številke računov, sklici in višina obveznosti, so razvidni tudi iz poslanega obvestila o neizvedenih DB.

Kaj se zgodi z avtomatskimi plačili v prihodnjih mesecih?

Zavrnjen SDD/TN v tem mesecu ne bodo več avtomatsko poravnani, tudi če boste na vaš osebni račun naknadno nakazali dovolj sredstev. Naslednji mesec bo plačilo ponovno samodejno izvedeno, če bo na računu pravočasno dovolj sredstev.

2. Neplačanih obveznosti porabe z NLB plačilno kartico ali plačilo kreditnega obroka ne plačujte sami.

Na računu zagotovite dovolj denarja.

Še neplačane obveznosti porabe z NLB Plačilno kartico ali plačilo kreditnega obroka bomo v banki poravnali s pobotom. Vse, kar morate storiti, je, da zagotovite denar za poravnavo omenjenih obveznosti. Dan za tem, ko bo na vašem računu dovolj denarja, bomo v banki izvedli poravnavo (t. i. pobot).

Pomembno je, da so sredstva, ki so na računu, rubljiva. To pomeni, da morajo presegati najmanj znesek minimalne plače v skladu s 102. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (plača, pokojnina, denarno nadomestilo…) in ne predstavljajo prilivov iz naslova socialnih transferjev oziroma prilivov, ki so izvzeti iz rubeža v skladu s 101. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, dodatek za veliko družino in drugi dodatki…).

Za plačilo obveznosti preverimo več kot le stanje na osebnem računu (razen prejemkov, ki so po 101. členu ZIZ izvzeti iz rubeža, oz. prejemkov na katere je rubež po 102. členu ZIZ omejen)

V banki lahko v skladu s  Splošnimi pogoji poslovanja z osebnimi računi poravnamo vaše obveznosti s pobotanjem z vašo terjatvijo do banke tudi iz drugega dobroimetja pri banki (npr. iz varčevalnega računa, poslovnega računa…)

Do plačila neplačanih obveznosti, ne morete uporabiti denarja na vašem osebnem računu

V banki na podlagi dolgovanih obveznosti, na vašem osebnem računu oblikujemo t.i, rezervacijo. To pomeni, da do dokončne poravnave svojih obveznosti, ne morete razpolagati z denarjem na svojem osebnem računu. Ta bo porabljen izključno za poplačilo neplačanih obveznosti. Porabljeni limit na plačilni kartici se ne bo sprostil, dokler obveznosti ne bodo v celoti poravnane. V tem času kartice ne boste mogli uporabljati.

Za izvedbo pobota vam zaračunamo nadomestilo v skladu s Tarifo NLB d.d.

Ali lahko plačilo obveznosti vseeno izvedete sami in se tako izognete pobotu?

Lahko, vendar samo pod pogojem, da na osebnem računu ne boste zagotovili dovolj sredstev in nimate drugega osebnega ali varčevalnega ali poslovnega računa na podlagi katerega bi banka lahko izvedla omenjeni pobot. Osebno obiščite eno izmed NLB Poslovalnic in pred plačilom skupaj z bančnim delavcem preverite, da niso bile obveznosti že pobotane.

Za v prihodnje:

Da lahko uspešno poplačamo vaše trajne naloge in direktne obremenitve mora biti denar za poplačilo na vašem računu vsaj en dan pred predvideno izvedbo plačil.

Za pomoč in več informacij smo vam vedno na voljo po telefonu na tel. št. 01 477 2000, e-pošti na naslovu info@nlb.si ali po video klicu. Prepričani smo, da bomo skupaj našli ustrezno rešitev in poskrbeli, da bo vaše poslovanje tudi v prihodnje pregledno in preprosto.

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!