NLB Stanovanjski kredit

Za vse, ki si želite ustvariti nov dom, prenoviti starega ali si privoščiti počitniško hišico.

Namen 

 • za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin;
 • za izplačilo dednih deležev in deležev ob razvezi;
 • za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin;
 • za poplačilo drugih manj ugodnih stanovanjskih kreditov.

Prednosti

 • Če nimate privarčevanega denarja lahko kredit pokrije celotno vrednost investicije, ob ustrezni kreditni sposobnosti ter vrsti in vrednosti zavarovanja.
 • Da boste zmogli vse stroške ob vselitvi, lahko pri kreditu, zavarovanem z zastavo nepremičnine, odložite začetek odplačevanja kredita do 12 mesecev.

 • Na voljo so vam ugodnosti za nakup pohištva.

 • Ni stroškov vodenja kredita. 

 • Če se vam zgodi najhujše (v primeru smrti) do 100 % neodplačanega kredita krije zavarovanje, če imate sklenjeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna.

 • Tudi za zaposlene za določen čas.

Če imate pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko najamete kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, če ste bili pred tem zaposleni vsaj šest mesecev. Za vse kreditojemalce velja, da morajo imeti status rezidenta, zaposlitev v Republiki Sloveniji in da so stari najmanj 18 let. 

Več

Odplačilna doba

 • Do 30 let.
 • Odvisna je predvsem od vrste obrestne mere, vrste zavarovanja in starosti kreditojemalca.
 • Zgornja meja starosti kreditojemalca ob izteku kredita je 80 let oziroma 75 let ob zavarovanju kredita pri zavarovalnici.

Zavarovanje kredita

Stanovanjski kredit lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, pri zavarovalnici ali z drugimi vrstami zavarovanj.

 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.
 • Zavarovanje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici: če kredit zavarujete s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, zavarovalnica ob neodplačevanju kredita dolg kreditojemalca do banke poravna banki, terjatev banke do kreditojemalca pa se prenese na zavarovalnico. Kar pomeni, da bo vračilo preostanka dolga od kreditojemalca terjala zavarovalnica. Odplačilna doba kredita je do 15 let.
 • Poroštvo dveh porokov: vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita. Odplačilna doba kredita je do 5 let.
 • Zastava denarnih sredstev: za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
Več

Kako do kredita?

1

Koliko kredita?

Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih, si naredite informativni izračun kredita.  

Informativni izračun

Če vas zanima več, si preberite nasvet o razumnem zadolževanju.

2

Individualna ponudba

Ker informativni izračun kredita na spletu temelji na splošni ponudbi, ga uporabite le, ko razmišljate, koliko se lahko zadolžite. Potem pa pridobite individualno ponudbo. 

Naročite individualno ponudbo

Če se želite hkrati pogovoriti s strokovnjakom za kredite, se oglasite v naših poslovalnicah

Lahko se tudi vnaprej naročite na telefonski številki 01 477 20 00 ali s spodnjim obrazcem.

Naročite se k strokovnjaku za kredite

3

Sklenitev

V poslovalnici oddajte izpolnjen obrazec za naročilo odobritve kredita in vse potrebne dokumente (glede na zavarovanje) tako, kot ste se dogovorili s strokovnjakom za kredite.

Stroški in obrestne mere

Kredit lahko najamete s spremenljivo ali z nespremenljivo obrestno mero.

Krediti - Redna ponudba

Pri najemanju kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja


Dokumenti za odobritev kredita

 • Veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje (izdano po 13. 6. 2009);
 • davčna številka;
 • zaposleni: zadnje tri plačilne liste in od delodajalca potrjeno naročilo za odobritev kredita ter upravno-izplačilna prepoved;

Naročilo za odobritev kredita

Naročilo za odobritev kredita, zavarovanega z zastavo nepremičnine

Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved*

 • upokojenci: zadnje obvestilo ZPIZ-a, ki ste ga prejeli;
 • če imate račun v drugi banki ali če na NLB Osebni račun še niste prejeli šest prilivov: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.

* Datum izdaje obrazca, ki ga izpolni in potrdi delodajalec, ne sme biti starejši več kot 15 dni od vložitve naročila za odobritev kredita in 30 dni od sklenitve kreditne pogodbe.

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

NLB Vita Odgovorna - življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

PaketDom

Ste  poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanja

NLB stanovanjski krediti web bg 1920x908 px
Opremljate stanovanje  in potrebujete  hitro rešitev?
Osebni kredit
istock 489785462 fotka hise

Skupaj do nove hiše

Za gradnjo hiše iščete oziroma ste že izbrali izvajalca in potrebujete kredit?Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si

Želite prejemati vam koristne in ustrezne vsebine?
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo individualni informativni izračun kredita.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.

Kombinirana obrestna mera je za dobo prvih pet let od sklenitve pogodbe nespremenljiva, kar vam omogoča, da v tem obdobju lažje načrtujete mesečne izdatke. Po poteku petih let od sklenitve pogodbe pa je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka.

Odplačilna doba kredita s spremenljivo obrestno mero je nad 5 let.