Izvajanje plačil v času od 29. marca do 1. aprila 2024

V večini držav Evropske unije je na ti. veliki petek, 29. marca 2024, praznik in dela prost dan, ponedeljek, 1. aprila 2024, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Ker slovenske banke poravnavamo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 29. marca 2024 ne bodo delovali, bomo plačilne storitve izvajali na naslednji način:

Domača plačila:

  • Plačila med računi v okviru NLB: plačila, prejeta na bančnem okencu, prek elektronske banke NLB Proklik, digitalne banke NLB Klik in video klica, bomo izvedli isti dan po urniku za izvajanje domačih plačil v evrih;
  • Plačila v evrih na račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji: vsa plačila, oddana na bančnem okencu 29.3.2024 in plačila, ki ste jih posredovali vnaprej z valuto plačila 29.3.2024 prek video klica in elektronske banke NLB Proklik, bomo izvedli prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 2. aprila 2024. Plačila, ki jih boste uporabniki posredovali v izvedbo v četrtek, 28. marca 2024 po mejnem času za oddajo plačil, bomo prevalutirali in posredovali v izvedbo v torek, 2. aprila 2024.
  • Takojšnja plačila Flik prek mobilne denarnice NLB Pay: med računi fizičnih oseb se izvajajo nemoteno 24/7, ne glede na dan in ne glede na to, pri kateri slovenski banki imajo odprt račun.
  • Plačila, oddana prek digitalne banke NLB Klik in mobilne banke Klikpro se izvajajo kot takojšnja plačila, tudi plačila med računi v okviru NLB se izvajajo nemoteno 24/7. Enako velja za plačila na račune, odprte pri drugih bankah, če je zagotovljena dosegljivost banke za prejemanje takojšnjih plačil. Plačila, ki so jih uporabniki NLB Klika in Klikpro-ja že posredovali vnaprej za valuto izvršitve 29. marca 2024  bodo izvršena prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 2. aprila 2024.

Množična plačila SEPA

V petek, 29. marca 2024, bomo izvajali le obdelavo paketov množičnih plačil SEPA za prejemnike plačil, ki imajo odprt račun v NLB. Paketi množičnih plačil SEPA, ki bodo poleg plačil za prejemnike plačil z računom v NLB vsebovali tudi plačila za prejemnike plačil pri drugih bankah, z datumom valute 29. marec 2024, bodo v celoti prevalutirani na naslednji delovni dan, tj. torek, 2. april 2024. Če želite izvedbo množičnih plačil SEPA na 29. marca 2024 le za prejemnike v NLB, vas prosimo, da pripravite ločeno datoteko.

Direktne obremenitve SEPA

Zaradi nedelovanja plačilnih sistemov ne bo mogoče posredovati podatkov za direktne obremenitve SEPA (SDD) z datumom valute 29. marec 2024. Prvi naslednji možni datum valute za SDD je torek, 2. april 2024. Podatke za Osnovno shemo SDD (CORE) in Medpodjetniško shemo SDD (B2B) z datumom valute 2. april 2024 je treba posredovati najpozneje 27. marca 2024 (velja za prve-FRST, enkratne-OOFF, ponavljajoče-RCUR in zadnje-FNAL transakcije). Zahtevke za preklice nalogov SDD z datumom valute 2. april 2024 je treba posredovati najpozneje do 28. marca 2024 do 9. ure.

Druga plačila

Čezmejna plačila in plačila v tretje države bomo izvajali po navedenem urniku:

DATUM PORAVNAVE PLAČILNIH TRANSAKCIJ S TUJINO

Datum prejema/

obdelave

Čezmejna plačila v EUR, oddana prek elektronskih in mobilnih tržnih poti* Ostala plačila v EUR ter plačila v BAM, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, MKD, NOK, PLN, RON, RSD, SEK, USD Plačila v ostalih valutah
27. 3. 2024 27. 3. 2024 28. 3. 2024 2. 4. 2024
28. 3. 2024 28. 3. 2024 2. 4. 2024 2. 4. 2024
29. 3. 2024** 2. 4. 2024 2. 4. 2024 3. 4. 2024

*V skladu z Urnikom za izvajanje plačilnih transakcij se za plačila izvršena na SEPA nedosegljive banke, določa enak datum poravnave kot za ostala plačila v EUR.

**Čezmejna plačila v EUR v dobro bank v območju EGP bodo obdelana prvi naslednji delovni dan, tj.

2. 4. 2024.

Dodatne informacije so vam na voljo v vseh NLB Poslovalnicah in na telefonski številki 01 477 20 00.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!