Zavarovanja

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Novost v ponudbi zavarovanj zavarovalnice Vita.

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini 

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv tudi na vaše finančno stanje, se zavarujte z nezgodnim zavarovanjem.

Otroška igra je nedolžna. Razen, kadar ni.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

Zavarovanje s hitrim dostopom do specialističnih obravnav, z asistenčnimi storitvami in mrežo vrhunskih zdravnikov specialistov.

Zavarovanje s katerim lahko preprečite, da bi vas, če hudo zbolite, poleg zdravstvenih težav doletele še finančne.

Zavarovanja lahko sklenete v poslovalnicah.

Življenjska zavarovanja

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem.
NLB Vita Odgovorna je življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki upošteva življenjski slog zavarovanca, zato so visoke zavarovalne vsote dosegljive po ugodnih premijah.
Izberite iz širokega nabora zavarovanj zavarovalnice Vita, ki so prilagojena vsem življenjskim obdobjem.

Zavarovanja lahko sklenete v poslovalnicah, vse podrobnosti pa najdete na spletnih straneh družbe Vita, življenjska zavarovalnica, d.d..

Zavarovanje trži Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. NLB d.d. v skladu z Zakonom o zavarovalništvu vodi register zavarovalnih zastopnikov. Vpogledi in izpisi so možni vsak delovni dan med 8. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 476 48 61.

Premoženjska zavarovanja

Zavarujte svoj dom pred nepričakovanimi dogodki.
Izbirate lahko med paketi avtomobilskih zavarovanj ali pa si sestavite avtomobilsko zavarovanje po meri.
Premoženjska zavarovanja zavarovalnice GENERALI d.d. lahko sklenete v vseh naših poslovalnicah.
Zavarovalnica, ki nudi zavarovanje, je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, zavarovanje trži NLB d.d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik in za izplačilo zavarovalnine ne jamči. Splošni in posebni pogoji posameznih vrst zavarovanj se lahko spreminjajo, zato na dan sklenitve zavarovanja pozorno preberite pogoje, ki bodo veljali za vaše zavarovanje. NLB d.d. v skladu z Zakonom o zavarovalništvu vodi register zavarovalnih zastopnikov. Vpogledi in izpisi so možni vsak delovni dan med 8. in 16. uro ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 476 42 20.
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!