Direktne obremenitve  SEPA  (SDD) za plačnike

Prepustite nam skrb za pravočasno plačilo mesečnih obveznosti.

 

Prednosti

 • Preprosto plačevanje obveznosti do prejemnikov plačil (podjetij) v evrih na celotnem območju SEPA.
 • Pregledno spremljanje poslovanja SDD v NLB Prokliku.
 • Namen plačila in višina zneska nista omejena.
 • Možnost ugovora pred in po izvršitvi SDD pod določenimi pogoji.
Več
 • Prejemnik sredstev (podjetje) mora obvestiti plačnika o višini in datumu nameravane obremenitve njegovega računa najkasneje 14 dni pred izvedbo SDD, oziroma v roku, za katerega sta se dogovorila.
 • Če se plačnik ne strinja z napovedano izvršitvijo SDD, lahko pred datumom izvršitve posreduje svoji banki ali prejemniku plačila ugovor.
 • Ugovor mora banka prejeti najkasneje en delovni dan pred dnevom izvršitve SDD. S tem obremenitev plačnikovega računa ne bo izvršena.
 • Le v primeru, da se SDD izvaja prek Osnovni - CORE shemi SDD lahko plačnik pri svoji banki zahteva povračilo denarnih sredstev iz naslova že izvršene SDD in sicer v roku osem tednov od izvršene SDD. Če plačnik ni podal soglasja za izvršitev SDD, lahko plačnik da zahtevek za povračilo sredstev najkasneje v roku trinajstih mesecev od izvršitve. Če se izvaja SDD prek Medpodjetniške - B2B shemi SDD, plačnik ne more dati zahtevka za povračilo sredstev.

Kako poteka

 • Plačilna storitev je namenjena plačevanju ponavljajočih se obveznosti in tudi enkratnim plačilom v evrih.
 • Za izvajanje SDD prejemnik plačil (podjetje) in banka skleneta pogodbo, plačnik pa da soglasje za obremenitev njegovega računa.
 • Plačnik se za soglasje dogovori s prejemnikom plačila (pri njem uredi: otvoritev, spremembo in ukinitev SDD). Če je med prejemnikom plačila in banko sklenjena posebna pogodba, lahko plačnik odda soglasje prek banke, in sicer v vseh poslovalnicah ali prek NLB Teledoma (samo za zasebnike in mala podjetja).
 • Za izvršitev SDD mora plačnik zagotoviti zadostno kritje na poslovnem računu. Če na dan izvedbe SDD nimate zadostnih razpoložljivih sredstev, se plačilo ne izvede. Banka vas po pošti obvesti o neplačanih direktnih obremenitvah SEPA. Kako najhitreje in najpreprosteje poravnate obveznosti, ki niso bile plačane, si oglejte tukaj.
 • Plačnik lahko omeji poslovanje s SDD na svojem računu (višina zneska, časovna omejitev, prepoved izvajanja).
Več
 • Plačnik lahko pri svoji banki poda zahtevo za izvedbo omejitev izvajanja SDD.
 • S tem si plačnik zagotovi, da bodo izvršene le tiste SDD, za katere je dal soglasja oziroma želi, da se izvedejo pod določenimi pogoji.
 • Plačnik se lahko odloči tudi za popolno omejitev izvajanja SDD.

Izvajanje storitev

Pogoji in dokumenti

 • Podpis soglasja, s katerim se plačnik strinja, da prejemnik plačila (podjetje) pošlje v banko podatke za obremenitev njegovega računa. Podpis soglasja uredi pri prejemniku plačil.
 • Če ima podjetje sklenjeno posebno pogodbo z NLB, lahko plačnik ureja soglasje v vseh poslovalnicah, prek NLB Teledoma ali NLB Proklika.
 • Zagotovljeno kritje na računu plačnika.

                                                         

Dodatne informacije o plačilih z direktno obremenitvijo SEPA dobite pri svojem poslovnem skrbniku.

Stroški

Za izvedbo SDD vam zaračunamao nadomestilo v skladu s Tarifo NLB. Zaračuna se tudi obvestilo o neuspešno izvedeni SDD.

NLB Proklik

NLB Proklik

Hitra in pregledna ureditev vaših financ.

NLB Teledom  080 15 85

NLB Teledom - 080 15 85

Prijazen bančni strokovnjak vam bo po telefonu pomagal pri opravljanju bančnih storitev.

NLB SMS Opomnik o prilivu na račun

SMS-Opomnik o prilivu na račun

Ob vsakem prilivu na poslovni račun glede na izbrani znesek na mobilni telefon prejmete SMS-sporočilo. Med 5.30 in 23. uro, vsak dan.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

S poslovnim skrbnikom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe

Podatek je obvezen.

zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe


Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.