Mala šola kreditov

Ko ugotovite, da za uresničitev svojega finančnega cilja potrebujete kredit, si morate najprej odgovoriti na vprašanja: koliko denarja potrebujem, zakaj ga potrebujem in kako dolga bo doba odplačevanja kredita. Dobro pa je poznati tudi pojme kot so EURIBOR, EOM, anuiteta ....

Ana in Primož za svoj cilj nimata prav veliko prihrankov, zato sta se odločila za manjši osebni kredit. Čeprav sta nekaj izbranih bank nagovorila z enakim povpraševanjem, so se prejete ponudbe med seboj precej razlikovale. "Počutim se kot slon v trgovini s porcelanom," se je Ana potožila možu. "Poglej, kako različne so ponudbe. Kako naj jih sploh primerjava?"

Glavni parametri pri povpraševanju za kredit

Znesek kredita. Med seboj lahko primerjamo le kredite z enakim zneskom in ročnostjo. Višina kredita naj bo vedno takšna, da mesečni obrok tudi ob nepričakovanih drugih stroških ne bo preveč obremenil družinskega proračuna. Priporočena stopnja srednjeročne zadolženosti (1-5 let) naj bi bila 10 odstotkov osebnega priliva, dolgoročne zadolženosti (5-30 let) 30 odstotkov.

Vrsta kredita. Banke imamo v svoji ponudbi različne vrste kreditov, ki se v osnovi delijo na stanovanjske in potrošniške (osebni, študentski, premostitveni krediti, hitri krediti ...).

Ročnost. Glede na ročnost so krediti lahko kratkoročni, srednjeročni (1-5 let) ali dolgoročni (5 let in več). Obdobje odplačevanja kredita naj se karseda ujema z obdobjem, v katerem bomo predmet oz. storitev uporabljali. Kredita za avto naj ne bi plačevali dlje kot 5 let, kredit za počitnice pa naj bi bil, če se le da, odplačan pred naslednjim dopustom.

  • Stanovanjski kredit je namenjen nakupu, gradnji ali obnovi nepremičnin. Običajno je njegova ročnost od 5 let pa tudi tja do 30 let.
  • Osebni kredit je namenjen vsem, ki želijo na hiter in enostaven način priti do ugodnega kredita. Ročnost je dokaj fleksibilna in se največkrat začne pri 3 mesecih.
  • Študentski kredit je kratkoročen kredit za nakup knjig, plačilo šolnine, najemnine, tečajev ali potovanja. Največkrat se odobri za obdobje do 1 leta.

Efektivna obrestna mera za jasno sliko

"Poiščiva najprej efektivno obrestno mero, ta šteje," je predlagal Primož in ji razložil, da jima bo efektivna obrestna mera (EOM) pomagala oblikovati tudi bolj jasno sliko o skupnem znesku, ki ga bosta na koncu morala plačati za svoj kredit. EOM namreč poleg deklarirane obrestne mere upošteva vse neposredne stroške, ki jih bomo imeli z najemom kredita, kot so stroški odobritve, administrativni stroški, stroški vodenja kredita in računa, zavarovanje in stroški odplačevanja kredita. Manjši ko je znesek in krajši ko je čas odplačila kredita, višja je EOM. "Kaj pa, če bi vzela več kredita in podaljšala obdobje odplačevanja?" se je spraševal Primož. Ana ni bila navdušena, saj sta se ji zdela izbrani znesek in doba odplačevanja najprimernejša zanju.

Nestanoviten EURIBOR ključen pri določanju višine kredita

Ana in Primož sta tehtala med nespremenljivo in  spremenljivo obrestno mero (to je obrestna mera, ki je sestavljena iz EURIBORja in fiksnega pribitka). Pri spremenljivi obrestni meri morata vedeti, da banke uporabljamo različen EURIBOR, po navadi 3- ali 6-mesečni. Pri 3-mesečnem EURIBOR-ju bo skupna obrestna mera najverjetneje nižja, vendar bosta izpostavljena večjemu tveganju spremembe obrestne mere, saj se bo spreminjala vsake 3 mesece, pri 6-mesečnem EURIBORJU pa vsakih 6 mesecev.

Odločila sta se za kredit s spremenljivo obrestno mero. Zavedata se, da bo v obdobju odplačevanja njunega kredita verjetno prišlo do večjih sprememb EURIBOR-a (ker je trenutno vrednost EURIBOR-a zelo nizka), s tem pa tudi do izrazitega povečanja mesečne obveznosti. Vendar je pri njiju pretehtalo, da je bila ob sklenitvi spremenljiva obrestna mera znatno nižja od nespremenljive. "Kredita ne bova dolgo odplačevala. Tudi če se bo najina mesečna obveznost v tem času občutneje povečala, ne bo hujšega."

Tudi sicer je smiselno, da se ne glede na to, za kakšen namen bomo kredit vzeli, zadeve lotimo po korakih. Prvi korak je, da še preden pošljemo povpraševanje izbranim bankam, določimo njegove ključne parametre.

Kaj primerjati iz prejetih ponudb?

Za lažjo primerjavo v ponudbah bank poleg višine začetnega mesečnega obroka našega kredita ter postavk EOM in EURIBOR poiščimo tudi skupne stroške in skupni znesek kredita, ki ga bomo kot kreditojemalci morali odplačati banki, tj. vsoto zneska kredita in skupnih stroškov kredita. Sicer so v ponudbah navedene še nekatere druge postavke, na primer datum prve in zadnje anuitete, način zavarovanja, strošek odobritve pa interkalarne obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo. Pred izbiro ponudnika kredita je smotrno preveriti tudi morebitne posebne ugodnosti, ki jih banke ponujajo obstoječim ali potencialnim komitentom (akcijske ponudbe, dodatni popusti za komitente, posebni paketi ipd.).

Preglednica olajša primerljivost

Ana je opazila, da je v eni izmed ponudb skupni znesek kredita manjši, kot sta želela, očitno je banka razliko vključila v stroške. "Veš kaj, težko je takole primerjati ponudbe. Kaj pa, če bi si sestavila preprosto preglednico s ključnimi postavkami?" je predlagala. Takšna preglednica je zelo priročna za primerjavo ponudb in nam bo dobro služila pri končni odločitvi za kreditodajalca.

Primer preglednice

VRSTA KREDITA: .................................................................................................................
VIŠINA KREDITA: .................................................................................................................
ROČNOST KREDITA: ............................................................................................................

Banka 1 Banka 2 Banka 3
Začetna mesečna obveznost (anuiteta)*
Obrestna mera (nespremenjliva ali spremenljiva)
Skupni stroški kredita**
EOM***
SKUPNI ZNESEK KREDITA

* Če smo se odločili za kredit s spremenljivo obrestno mero, se bo višina našega začetnega mesečnega obroka v obdobju odplačevanja spreminjala, tj. prilagajala gibanju referenčne obrestne mere EURIBOR.
** Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z dajalcem kredita.
*** V EOM niso zajeti stroški, ki kreditojemalcu nastanejo pri nakupu blaga ali storitev ali za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira, ter notarski stroški in stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe.

"Ideja, da si sestaviva preglednico, je bila odlična," je ugotavljal Primož. "Zdaj sva pripravljena na obisk v banki. Morda pa se nama bo uspelo dogovoriti še za ugodnejše pogoje."  

Največ kršitev zagrešijo nebančni ponudniki

Priporočljivo je, da se odločite za bančni kredit, saj je ta zagotovo najbolj zanesljiv in reguliran, pa čeprav se vam zdi kakšna od ponudb iz nebančnega sektorja morda mamljivejša. Žal pogosto le na prvi pogled. Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) namreč podjetja, ki sodijo v t. i. nebančni sektor, zagrešijo največ kršitev zakona in oškodovanj potrošnikov v obliki oderuških kreditov ali poslovanja brez dovoljenja. Pritožb je letno sicer le od 15 do 20, vendar pa v ZPS ocenjujejo, da je primerov oškodovanja potrošnikov v resnici veliko več, na kar kaže tudi čedalje večja ponudba nebančnih potrošniških kreditov. 

Zahtevajte individualno ponudbo!

Zdaj ko veste, kaj pri kreditnih ponudbah primerjati, pridobite informativni izračun kredita. Ker informativni izračuni na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, se vam bo pot v banko do kreditnega svetovalca obrestovala. Pripravil vam bo informativni izračun kredita posebej za vas, glede na vaše finančno stanje in pogoje najema kredita. Pomagal vam bo izbrati najprimernejšo rešitev, da bodo leta odplačevanja kredita lahko brezskrbnejša.

Naročite se h kreditnemu svetovalcu

maj, 2014

2021 09 nlb stanovanjski kredit landing 2560x1600

Stanovanjski kredit

Za vse, ki želite ustvariti nov dom ali prenoviti starega. Mladi do 40 let ob sklenitvi do 30. 11. sodelujete v nagradni igri za vračilo 3 obrokov kredita.

2023 06 nlb osebni kredit cover 851x315

Osebni kredit

Potrošniški kredit do 35.000 € s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Sklenite ga v digitalni banki NLB Klik ali v poslovalnici.

NLB Vita Odgovorna

Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna zavarujete svoje najbližje, če se vam pripeti najhujše.

Sprejmite odgovorno odločitev in poskrbite za finančno varnost tistih, za katere živite.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Kombinirana obrestna mera je za dobo prvih pet let od sklenitve pogodbe nespremenljiva, kar vam omogoča, da v tem obdobju lažje načrtujete mesečne izdatke. Po poteku petih let od sklenitve pogodbe pa je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka.

Odplačilna doba kredita s spremenljivo obrestno mero je nad 5 let.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!