Obveznice RS za državljane (ljudske obveznice)

                 

Komu so namenjene?

Obveznice Republike Slovenije RS94 (ljudske obveznice) so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

            

Podatki o obveznici

Izdajatelj: Republika Slovenija

Ročnost: 3 leta

Velikost izdaje: predvidoma 250.000.000 evrov

Obrestna mera: 3,40 %

Dodatne informacije o ljudski obveznici: Ministrstvo za finance Republike Slovenije

Obvestilo vlagateljem

Ponudbeni dokument

               

Republika Slovenija je izdala poziv za vpis obveznic RS94 (obveznice za državljane), namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vpis poteka od 1. februarja 2024 do vključno 16. februarja 2024 do 12. ure. 

Potek vpisa (nakupa) obveznice

 • Potrebujete odprt trgovalni račun vrednostnih papirjev pri NLB d.d. 

 • Pred oddajo naročila za nakup obveznic zagotovite denarna sredstva (avans) na trgovalnem računu.

 • Minimalni znesek vpisa znaša 1.000 evrov (1 obveznica), maksimalni 100.000 evrov (100 obveznic). V primeru presežnega vpisa bo lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1.000 evrov.

 • Naročilo za nakup obveznic oddate:

 • Naročilo za nakup obveznic oddate od 1. februarja 2024 in najkasneje do 16. februarja 2024 do 12. ure.  


Trgovalni račun

         

Kaj potrebujem za odprtje trgovalnega računa?

 • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),

 • imetniški transakcijski račun,

 • davčno številko,

 • enotno matično številko občana (EMŠO).

Več

Kje in kako odprem trgovalni račun?

 • Trgovalni račun odprete osebno v eni od večjih poslovalnic NLB. Če boste hkrati tudi oddali naročilo za nakup obveznic, vam svetujemo, da izberete poslovalnico, kjer je nakup obveznic mogoč.

Več

Kakšen je strošek odprtja trgovalnega računa? 

 • Nadomestilo za odprtje trgovalnega računa znaša 1,35 evra (cenik KDD).

 • Ob odprtju se obračuna še nadomestilo za vodenje trgovalnega računa NLB za obdobje februar do junij 2024, in sicer v višini 15,50 evra oziroma 7,75 evra (50 % popusta, če se odločite za elektronsko obveščanje). 

Več

Kolikšni so letni stroški, povezani s trgovalnim računom in imetništvom obveznic RS94? 

 • Letno nadomestilo NLB za vodenje računa znaša 37,20 evra oz. 18,60 evra (50 % popusta za elektronsko obveščanje), obračunavamo ga polletno.

 • Posebna ugodnost NLB (primarna izdaja):

  • Letnih nadomestil za vzdrževanje stanj za obveznice RS94, ki jih stranka vpiše v primarni izdaji, NLB ne zaračunava za celotno obdobje imetništva.

  • Nadomestil za izplačila denarnih upravičenj, ki izhajajo iz obveznice RS94, NLB ne bo zaračunavala.

 • Letno se bo obračunavalo zgolj stroške KDD za vzdrževanje stanj po vsakokrat veljavnem ceniku KDD s 50 % popusta v primeru vpisa v primarni izdaji (Na dan 1. 2. 2024 znaša dogovorjeno nadomestilo 0,00642 % od nominalne vrednosti letno.)

Več

Oddaja naročila za vpis (nakup) ljudskih obveznic

          

Kje in kako oddam naročilo za nakup obveznic?

Več

Kje pridobim podatke za namen nakazila denarnih sredstev (avansa) na trgovalni račun?

 • Po telefonu pri borznem posredniku.

 • Osebno v poslovalnici ob oddaji naročila. (Če imate transakcijski račun odprt pri NLB, plačilo avansa uredite hkrati z oddajo naročila.)

 • V NLB Trading ob oddaji naročila. (Če imate transakcijski račun odprt pri NLB, plačilo avansa uredite med postopkom oddaje naročila.) 

Več

Koliko časa traja postopek vpisa (nakupa) obveznic? 

 

 • V primeru hkratnega odpiranja trgovalnega računa traja postopek približno 20 minut. Urediti je potrebno identifikacijo stranke, izpolniti vprašalnik o znanju in izkušnjah ter podpisati pogodbeno dokumentacijo za namen odprtja trgovalnega računa. Nato se odda naročilo za nakup obveznic in uredi nakazilo denarnih sredstev.

 • V kolikor imate trgovalni račun že odprt in oddajate naročilo osebno v poslovalnici traja postopek približno 10 minut. Posodobijo se podatki o stranki in posodobi se vprašalnik o znanju in izkušnjah. Nato se odda naročilo za nakup obveznic in uredi nakazilo denarnih sredstev.

 • Postopek oddaje naročila preko NLB Trading ali telefona traja približno 5 minut. 

Več

Kolikšni so stroški ob vpisu (nakupu) obveznic RS94? 

 • Za namen vpisa (nakupa) obveznic NLB ne zaračuna nobenih nadomestil, vezanih na transakcijo.

 • Za namen vpisa obveznic na trgovalni račun se obračunajo le stroški KDD v višini 0,0185 % nominalne vrednosti, minimalno 2,50 evra. 

Več

Informativni izračun stroškov

Znesek nakupa:
EUR
Način obveščanja:
e-obveščanje
klasično

Republika Slovenija izdaja zakladne menice na primarnih avkcijah, kjer lahko sodelujejo le primarni vpisniki, med katerimi je tudi Nova Ljubljanska banka. NLB zbira ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posreduje izdajatelju zakladnih menic.

 • Ročnost: predvidene so 3, 6, 12 in 18 mesečne ZM. Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije.
 • Zakladne menice se izdajo v apoenih po 1.000 EUR.
 • Donosnost se oblikuje na podlagi enotne prodajne cene, določene na avkciji.

Potrebni dokumenti

 • Trgovalni račun vrednostnih papirjev. Če trgovalnega računa nimate, ga lahko odprete v katerikoli poslovalnici NLB d.d.

 • Izpolnjen nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Podpisano soglasje k Splošnim pogojem poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Politiki razvrščanja strank in Politiki izvrševanja naročil.

Sklenitev posla

 • Kupec in prodajalec se medsebojno dogovorita o vseh sestavinah kupoprodajnega posla ter izpolnita nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Ko prejme kupec od prodajalca referenčno številko naloga, plača kupnino na klirinški poravnalni račun KDD št. 01000-0007900054, in sicer tako, da predloži nujni plačilni nalog banki in pri sklicu obvezno navede referenčno številko naloga.

 • Po prejemu denarja na klirinški poravnalni račun, KDD izbriše prodajalcu pravico razpolaganja na vrednostnih papirjih in vrednostne papirje prenese na račun kupca ter hkrati nakaže kupnino za vrednostne papirje na račun prodajalca.

 • Če KDD v tekočem dnevu, to je do 15:30, ne pridobi informacije o dobroimetju na klirinškem poravnalnem računu, v celoti zavrne izvršitev takega naloga.

                  

      

Naročilo za nakup ljudske obveznice lahko oddate:

V izbranih NLB Poslovalnicah

Naročilo oddate osebno v eni od izbranih poslovalnic NLB.

Vpisna mesta v poslovalnicah

Prek platforme NLB Trading

Naročilo oddate prek elektronske trgovalne platforme NLB Trading.

Borznemu posredniku

Naročilo oddate po telefonu borznemu posredniku. Pokličite na eno od številk: 

01 476 51 99, 01 476 52 06 ali 01 477 21 42.

Za oddajo naročila potrebujete geslo, ki ste ga določili ob sklepanju pogodbe o borznem posredovanju.

                   

    

Pogosta vprašanja in odgovori

Preberite več o obveznici RS za državljane

     

     

Potrebujete dodatne informacije o nakupu obveznic? 

NLB Kontaktni center: +386 1 477 20 00

e-naslov: info@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve borznega posredovanja NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!