Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Financial Reports

Select year:
BOOK VALUE OF NLB SHARE

31.3.2017

65.5 EUR

CONTACT

Investor Relations
E: vlagatelji@nlb.si

Public Relations
E: oj@nlb.si