NLB Skupina v prvih devetih mesecih leta 2020 zabeležila čisti dobiček v višini 104,6 milijona evrov

12. november 2020

Kljub zahtevnim gospodarskim razmeram v letu, ki ga je zaznamovala pandemija COVID-19, je NLB Skupina v prvih devetih mesecih leta 2020 ustvarila neto dobiček v višini 104,6 milijona evrov (57,6 milijona evrov manj v primerjavi z enakim obdobjem lani, predvsem zaradi dodatno oblikovanih oslabitev in rezervacij v višini 50,2 milijona evrov), je Uprava seznanila Nadzorni svet NLB d.d. na današnji 65. seji. Na njej se je Nadzorni svet osredotočil na poslovanje NLB Skupine v tretjem četrtletju 2020, o čemer je več informacij na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine. Jutri, v petek, 13. novembra 2020, ob 11. uri vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo na predstavitev naših poslovnih rezultatov s strani Uprave NLB d.d., ki bo na voljo tu.

Potem, ko smo bili v prvem polletju priča hibernaciji gospodarstva zaradi pandemije COVID-19 in posledične zaustavitve javnega življenja in gospodarstva, je zmanjšanje števila okužb in sprostitev ukrepov za obvladovanje epidemije v poletnih mesecih omogočilo močno okrepitev aktivnosti v tretjem četrtletju leta 2020. NLB Skupina je tako zabeležila normalizacijo prihodkov, ki so dosegli raven kot pred epidemijo COVID-19. Skupina je ustvarila skoraj enake čiste prihodke iz poslovanja v višini 383,3 milijona evrov v prvih devetih mesecih leta 2020 kot v enakem obdobju lani (zmanjšanje za 1 %) ter le nekoliko manjši dobiček pred oslabitvami in rezervacijami v višini 167 milijonov evrov (zmanjšanje za 2 %).

Čisti neobrestni prihodki so dosegli 158,8 milijona evrov in so se glede na enako obdobje lani povečali za 10,2 milijona evrov ali 7 %.  Čiste opravnine so se glede na enako obdobje lani zmanjšale le za 1,7 milijona evrov ali 1 %, kar kaže na hitro vrnitev prihodkov iz opravnin na predkrizno raven.  

NLB Skupina je dobro obvladovala stroške, tako po kategorijah kot geografsko, saj so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali za 0,7 milijona evrov. CIR je znašal 56,4 %.

Bilančna vsota NLB Skupine se je povečala in je znašala 15.145,7 milijona evrov, predvsem zaradi nenehnega dotoka depozitov strank, kar dokazuje, da stranke Skupini zelo zaupajo.  

Bruto posojila strankam na ravni Skupine so znašala 8.111,1 milijona evrov (za 172,8 milijona evrov ali 2 % več glede na obdobje od začetka leta). Rast posojil je bila zabeležena tako pri bruto posojilih podjetjem (56,2 milijona evrov ali 2-odstotno povečanje glede na obdobje od začetka leta) kot pri posameznikih (105,9 milijona evrov ali 3-odstotno povečanje glede na obdobje od začetka leta). Vse hčerinske družbe so poročale o rasti bruto posojil strankam (skupno 6-odstotna rast glede na obdobje od začetka leta), predvsem v segmentu stanovanjskih posojil, kjer je večina bank o rasti poročala z dvomestnimi številkami. V Sloveniji je privlačnejša ponudba stanovanjskih posojil, posebej prilagojenih potrebam strank, naletela na zelo dober odziv, posledica česar je za 202,3 milijona evrov novih stanovanjskih posojil v letu 2020. V nasprotju s tem pa so makrobonitetni ukrepi, ki jih je Banka Slovenije uvedla novembra 2019, še naprej močno negativno vplivali na obseg potrošniških posojil v Sloveniji.  

Visoka kakovost kreditnega portfelja in močan kapitalski položaj

Kakovost kreditnega portfelja ostaja visoka. Izpostavljenost NLB Skupine do dejavnosti, občutljivih na COVID-19 (nastanitev, transport, avtomobilska industrija), je majhna, delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE) v skladu s smernicami organa EBA pa se je kljub pandemiji zmanjšal na 2,5 %. Strošek tveganja je znašal 84 b.t.

Količnik skupnega kapitala Skupine se je močno okrepil in je dosegel zelo solidnih 21,5 % (zvišanje za 5,3 o.t. glede na obdobje od začetka leta), kar je znatno nad zakonskimi zahtevami in cilji vodstva. Močan kapitalski položaj Skupine bo pomemben tako za predvideni prevzem Komercijalne Banke a.d. Beograd., ki se pričakuje v zadnjem četrtletju leta 2020 in je odvisen od pridobitve ustreznih soglasij regulatorjev, kot tudi za uspešno spoprijemanje s posledicami pandemije COVID-19. Poleg tega ostaja likvidnostni položaj Skupine izjemno močan.   

»Kot že spomladi, se je tudi v poznejših mesecih znova izkazalo, da so znanje, izkušnje, strokovnost, odgovornost in nenazadnje sama velikost tako pomembnega igralca, kot je NLB Skupina, lahko še posebej učinkoviti v času krize in stagnacije gospodarstva. Še naprej smo se uspešno odzivali na pandemijo COVID-19, pri čemer je bila naša prednostna naloga skrb za zdravje zaposlenih in strank. Tem smo ponudili še širši nabor digitalnih rešitev, dostopnih štiriindvajset ur na dan, obenem pa so vseskozi nemoteno delovale tudi poslovalnice in oskrba z gotovino. V času korona krize smo še naprej nudili podporo svojim strankam tudi z možnostjo moratorijev (1,7 milijarde evrov) in zagotavljanjem pomembnih likvidnostnih linij za pomoč ključnim podjetjem in gospodinjstvom,« je dejavnosti NLB Skupine na kratko povzel predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. »Obeti za prihodnost ostajajo negotovi, saj je drugi val epidemije prinesel nov nabor ukrepov ter omejil javno življenje, potrošnjo in številne gospodarske dejavnosti, vendar bomo v NLB Skupini še naprej podpirali svoje stranke, jim nudili ustrezne rešitve kjerkoli in kadarkoli ter jim pomagali, da bodo pripravljene - na vse, kar sledi,« je še dodal. 

Še naprej se osredotočamo na kakovost življenja v domači regiji in cilje trajnostnega razvoja

Nadzorni svet je obravnaval tudi poročilo o uvedbi trajnostnega razvoja v poslovanje skupine, s poudarkom na razvoju sistematičnega upravljanja podnebnih in okoljskih tveganj. Prav tako se je seznanil z napredkom na področju razvoja portfelja trajnostnega financiranja, pa tudi z načrtom za izboljšanje nefinančnega poročanja in trajnostnega korporativnega upravljanja.   

Člani Nadzornega sveta so Blaža Brodnjaka znova imenovali za predsednika uprave ter odgovornega za področje bančništva na drobno, privatnega bančništva in korporativnega bančništva, Archibalda Kremserja za člana uprave, odgovornega za finančno poslovanje, in Andreasa Burkhardta za člana uprave, odgovornega za področje tveganj v NLB d.d. za obdobje petih let po izteku njihovega mandata 6. julija 2021.   

»V času trajanja mandata je Uprava uspešno zaključila postopek privatizacije banke, naredila pomembne korake za povečanje njene vrednosti in utrdila sistemsko vlogo NLB Skupine na vseh trgih, kjer posluje. Prepričani smo, da lahko NLB Skupina v naslednjem srednjeročnem obdobju svojim vlagateljem ponudi privlačno zgodbo. Nadzorni svet prav tako meni, da bo Uprava s pravo kombinacijo preteklih dosežkov, znanja, izkušenj, sposobnosti, poslovnih odnosov in intuitivnosti zagotovila uresničevanje strategije NLB Skupine kot regionalnega specialista – strategije, ki postavlja nove smernice in trende ter delničarjem prinaša dodano vrednost, predvsem pa prispeva k večji kakovosti življenja v domači regiji Skupine,« je poudaril predsednik Nadzornega sveta Primož Karpe

Blaž Brodnjak se je v imenu Uprave zahvalil za izraženo zaupanje in dodal: »V čast nam je, da smo dobili priložnost, da v prihodnjih letih z zanosom in energijo pripeljemo NLB Skupino na novo raven kot eno najpomembnejših institucij in enega najprivlačnejših zaposlovalcev v domači regiji.«

Na seji so se člani Nadzornega sveta NLB seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta.

NLB Komuniciranje